0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· Newsletter OPZZ
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· KontaktJesteś 44378 użytkownikiem na tej stronie!
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

23.05.2016r.

KOMUNIKAT

Wzrost wynagrodzeń, waloryzacja emerytur i rent w 2017. Wspólna propozycja reprezentatywnych central związkowych

19 maj 2016

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność" i Forum Związków Zawodowych uzgodniły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2017 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Stanowisko jest wynikiem prac strony związkowej w Radzie Dialogu Społecznego opartych o prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przedstawionych Radzie przez rząd na początku maja br., zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Reprezentatywne związki zawodowe proponują, by w 2017 r. wzrost:

  • wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 5,7 proc.;
  • wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił nie mniej niż 10,9 proc.;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosił nie mniej niż 6,5 proc.

OPZZ, NSZZ „Solidarność" i FZZ proponują, by wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016. Dodatkowo strona związkowa Rady Dialogu Społecznego wnioskuje, by zagwarantować w sposób systemowy waloryzację najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w taki sposób, by zapewniała ona utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń uwzględniając jednocześnie wzrost gospodarki krajowej.

Strona związkowa Rady Dialogu Społecznego zastrzegła sobie prawo do korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową proponowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017r.

Treść listu (PDF)

Biuro Prasowe OPZZ

13.05.2016r.

KOMUNIKAT

Związki Zawodowe działające w Firmie G.K. SYNTHOS informują, że Zarząd Firmy odpowiedział na wniosek Związków Zawodowych i podjął decyzję o wypłaceniu dodatkowego jednorazowego świadczenia z okazji „DNIA CHEMIKA” w wysokości 300 zł brutto, płatne w czerwcu 2016 r.

Zarząd MZZPS

06.05.2016r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

06.05.2016r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS

06.05.2016r.

KOMUNIKAT

1-go maja uczestnicząc w manifestacji w Warszawie, oddaliśmy hołd poległym robotnikom w Chicago w roku 1886. Ta najwyższa ofiara, swoje życie, które złożyli robotnicy walczący min. o 8-mio godzinny dzień pracy nie poszła na marne. Nie wolno nam nigdy o tym zapomnieć. Cześć Ich Pamięci!. Popierając osobiście jakże aktualne postulaty OPZZ maszerowaliśmy pod hasłami - Godna Praca, Godna Płaca, Godna Emerytura….

Bogdan Połacarz
Przewodniczący MZZPSynthos S.A. i Spółek

06.05.2016r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS