0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· O nas w prasie
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· KontaktJesteś 27038 użytkownikiem na tej stronie!
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

05.06.2015r.

APEL DO ORGANIZACJI I ŚRODOWISK LEWICOWYCH

Kampania wyborcza na urząd Prezydenta RP w 2015 roku została zdominowana przez liberalną gospodarczo prawicę. Stało się tak, choć wiele badań opinii publicznej dowodzi, że znaczna część społeczeństwa ma poglądy postępowe i zbieżne z ideami sprawiedliwości społecznej. Jednym z ważniejszych powodów takiej sytuacji jest nadmierne rozbicie i rozdrobnienie organizacyjne środowisk lewicowych, często także niewłaściwe zrozumienie, czym tak naprawdę są wartości lewicowe.

Stoimy wobec wyzwania, jakim jest integracja organizacji i środowisk lewicowych. Nie możemy dopuścić, aby lewica była marginalizowana, aby ludzie pracy i wszyscy ci, którym bliskie są idee sprawiedliwości społecznej, nie mieli swojej parlamentarnej reprezentacji.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do wszystkich organizacji i środowisk lewicowych o pilne podjęcie rozmów, których celem byłoby zbudowanie silnej lewicy i koalicji na wybory parlamentarne, które odbędą się jesienią 2015 roku. Uważamy, że powinniśmy się spotkać i ustalić wspólne ramy programowe. Ambicje poszczególnych liderów i partykularne uprzedzenia powinny być odsunięte na bok. Celem nadrzędnym jest działanie na rzecz realizacji w praktyce konstytucyjnego zapisu o społecznej gospodarce rynkowej, socjalnej Polski w socjalnej Europie, na rzecz bardziej sprawiedliwych stosunków społecznych, godnej pracy i emerytury, likwidacji bezrobocia, wyższych płac, emerytur, zasiłków i świadczeń społecznych. Tylko stworzenie wielonurtowego ruchu, który wysunie wspólną listę w zbliżających się wyborach parlamentarnych, stanowi szansę na silną reprezentację lewicy w parlamencie.

OPZZ, jako wielobranżowy, postępowy ruch ludzi pracy, potwierdza gotowość do aktywnego udziału w procesie zbliżania środowisk i organizacji lewicowych, lecz oczekuje od nich jednocześnie jednoznacznej deklaracji i wyrażenia woli do merytorycznego i programowego zaangażowania w tej sprawie.

Warszawa, dn. 28 maja 2015 r.

05.06.2015r.

Związek zawodowy dla każdego, kto wykonuje pracę zarobkową.

[02.06.2015]
W dniu dzisiejszym, Trybunał Konstytucyjny rozpatrując wniosek OPZZ, przychylił się do większości argumentów przedstawianych przez centralę związkową i orzekł, że przepisy ustawy o związkach zawodowych, ograniczające prawo tworzenia i przynależności do organizacji związkowych osobom wykonującym pracę zarobkową, a niewymienionym w ustawie związkowej - w szczególności osobom pracującym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz samozatrudnionym - są niezgodne z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznacza to, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie mogła tworzyć organizacje związkowe i w nich się zrzeszać.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle ważny w kontekście trudnej sytuacji w Polsce prawie 3 mln osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach", którzy uzyskali możliwość zrzeszania się oraz reprezentowania swych praw i interesów, w ramach uprawnień jakie posiadają związki zawodowe.

Paweł Śmigielski