0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Ostatnie posiedzenie Rady OPZZ VIII kadencji

9 maja br. odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zebrani uczcili minutą ciszy kol. Henrykę Stachańczyk, członkinię Rady OPZZ i Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, zmarłą 16 kwietnia br. W części roboczej obrad przewodniczący Jan Guz i wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski omówili sprawozdanie Rady OPZZ VIII kadencji. Rada przyjęła uchwałę w sprawie przedstawienia tego sprawozdania IX Kongresowi OPZZ.

przeczytaj

Ostatnie posiedzenie Komisji Kobiet w VIII kadencji OPZZ

8 maja br. odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Spotkanie prowadziły wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska oraz przewodnicząca komisji Czesława Sońta (ZZ Poligrafów). Komisja, która w ostatnich 4 latach liczyła 44 członkinie reprezentujące wszystkie branże zrzeszone w OPZZ, podsumowała swoją działalność.

przeczytaj

Europejskie związki zawodowe gotowe na wyzwania świata pracy

W dniach od 7 do 9 maja w Sesimbrze (Portugalia) odbyło się seminarium europejskich związków zawodowych poświęcone przyszłości ruchu związkowego. Dyskusja dotyczyła wprowadzenia w życie na arenie europejskiej sześciu celów EKZZ, uchwalonych podczas konferencji połówkowej w Rzymie w ubiegłym roku. I tego co stanie się za 10 – 20 lat ze związkami zawodowymi i na rynku pracy. Profesor Christophe Degryse z ETUI przedstawił sześć scenariuszy dotyczących przyszłości ruchu związkowego w 2030.

przeczytaj

Opinie i analizy

Mały ZUS – w opinii OPZZ

9 maja OPZZ wydało opinie dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Rozwiązanie uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od uzyskiwanego przychodu.

przeczytaj

Kolejne ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

9 maja OPZZ wydało opinię dot. projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Celem nowelizacji jest zwiększenie stosowania ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy z uwzględnieniem kryterium wykonywanego zawodu.

przeczytaj

OPZZ ocenia krajowy Raport o realizacji Agendy ONZ 2030

Polska w ramach dobrowolnego przeglądu realizacji przez kraj Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju przygotowała projekt Raportu,który poddała konsultacjom publicznym. OPZZ przedstawił uwagi do treści projektu dokumentu.

przeczytaj

W mediach

OPZZ pisze do prezydenta w sprawie LOT. Mowa o groźbach i zastraszaniu

Szef mazowieckich OPZZ, Piotr Szumlewicz, wystosował w środę pismo do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą, by ten ujął się za pracownikami państwowej spółki Polskich Linii Lotniczych LOT. - Zarząd rezygnuje z umów etatowych na rzecz samozatrudnienia, a ponadto obciąża pracowników coraz to nowymi obowiązkami bez podnoszenia im wynagrodzeń. Transport lotniczy to praca niezwykle odpowiedzialna, wymagająca spokoju, profesjonalizmu, komfortu pracy. Brak stabilności zatrudnienia, presja wywierana na pracowników, groźby kierowane wobec nich mogą mieć katastrofalny wpływ tak dla załogi pokładowej, jak też dla pasażerów. Oszczędzając na pracownikach, zarząd PLL LOT ogranicza bezpieczeństwo lotu – pisze w imieniu rady OPZZ województwa mazowieckiego.

przeczytaj