0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Dzień Strażaka 2016

Krzysztof Oleksak, przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS ,,Florian": - Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy zrzeszeni w strukturach ZZS „Florian". Z okazji święta strażaków, nierozerwalnie związanego ze wspomnieniem Św. Floriana przesyłam w imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian" wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich członków i sympatyków naszego związku.

przeczytaj

1 MAJA. OPZZ: Dobra zmiana nie dociera do polskich zakładów pracy

Pochód, z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy i 12. rocznicy wejścia Polski do UE, wyruszył sprzed siedziby OPZZ, a zakończył przed Sejmem. Według organizatorów wzięło w nim udział około 10,5 tys. osób. Przewodniczący OPZZ Jan Guz: - Pracownicy są od lat zwodzeni przez kolejne ekipy rządowe zapewnieniami, że "będzie lepiej". "Dobra zmiana nie dociera do polskich zakładów pracy, do polskich rodzin. Mimo wielu zapewnień, ciągle są niskie płace i zatrudnienie śmieciowe. Pracownik jest poniewierany i wykorzystywany. To jest polska codzienność - powiedział szef OPZZ.

przeczytaj

Polacy pracownikami drugiej kategorii? OPZZ: Nie ma zgody!

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia uznała, że projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, dotyczący m.in. zasady „równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu", jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

przeczytaj

Polak, Węgier - dwa bratanki. Przeciw równym płacom

Węgry i Polska - tylko te dwa kraje nie chcą postulowanego przez UE zrównania płac pracowników delegowanych z pensjami obowiązującymi w krajach, do których są wysyłani. Powód? Firmy boją się, że przestaną być konkurencyjne.OKD ogłosiło niewypłacalność. 2000 Polaków na bruk.

przeczytaj

OKD ogłosiło niewypłacalność. 2000 Polaków na bruk

Czeskie konsorcjum węglowe OKD złożyło do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Rząd Republiki Czeskiej nie ma zamiaru pomóc firmie. Oznacza to spore problemy dla zatrudnionych tam Polaków. Praga chce skupić się na pomocy nie firmie, ale górnikom, którzy stracą pracę. Rozwiązanie to znalazło poparcie związków zawodowych. Tymczasem bez jakiejkolwiek pomocy pozostaną polscy górnicy z OKD.

przeczytaj

Rozpoczął pracę kolejny zespół Rady Dialogu Społecznego. Bez efektów…

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się pierwsze posiedzenie doraźnego Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Głównym zadaniem Zespołu jest przygotowanie opinii Rady Dialogu Społecznego do projektów w/w ustaw. Mają one skonsolidować Administrację Podatkową, Służbę Celną i Urzędy Kontroli Skarbowej.

przeczytaj

O zarządzaniu unijną gospodarką na seminarium EKZZ

W Madrycie odbyło się seminarium dla przedstawicieli krajowych organizacji związkowych zrzeszonych w EKZZ dotyczące zarządzania przez Komisję Europejską procesami gospodarczymi w ramach Semestru Europejskiego. Uczestnicy seminarium z państw członkowskich UE dyskutowali, w jaki sposób wzmocnić wpływ związków zawodowych na politykę gospodarczą realizowaną w UE, w szczególności przez Komisję Europejską, by odzwierciedlała ona potrzeby społeczne i umożliwiła lepsze warunki życia obywateli UE.

przeczytaj

Zobacz, ile zarobili prezesi spółek budowlanych w 2015 r.

Przed kilkoma dniami zakończono publikację ostatnich raportów rocznych spółek giełdowych za 2015 r. Znajdujące się tam dane pozwoliły nam na stworzenie kolejnego rankingu płac prezesów spółek związanych z szeroko pojętym budownictwem.

przeczytaj