0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o inspirowanie obchodów w swoich środowiskach.

Zapraszamy do udziału w centralnych uroczystościach w Warszawie. Tradycyjnie spotkamy się przed siedzibą OPZZ.

Związkowcy w sporze zbiorowym z zarządem KGHM

Jak powiedział przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego (ZZPPM) Ryszard Zbrzyzny, 10 kwietnia związek wysłał do władz miedziowej spółki postulaty płacowe, socjalne oraz związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pracy. - Domagamy się dwóch tysięcy złotych premii dla pracowników, wyrównującej kolejny już rok malejącą nagrodę za wypracowany zysk - powiedział Zbrzyzny. Związkowiec dodał, że kolejnym postulatem jest podniesienie płac dla pracowników produkcji poprzez ich przeszeregowanie.

przeczytaj

Dialog społeczny coraz bardziej fasadowy

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz w imieniu reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców skierowała pismo do premier Beaty Szydło ws. poszanowania dialogu społecznego przez obecny rząd.

przeczytaj

Beata Szydło: "Reforma oświaty jest faktem i trzeba ją spokojnie wprowadzić"

Premier była pytana, czy spotka się z rodzicami, którzy nie popierają reformy edukacji. Pismo z prośbą o spotkanie złożyły w piątek w kancelarii premiera środowiska rodzicielskie sprzeciwiające się reformie edukacji. Szydło odpowiedziała, że zapozna się z pismem rodziców.

przeczytaj

Konferencja uzgodnieniowa „Konstytucji Biznesu”

24 kwietnia br. w Ministerstwie Rozwoju rozpoczęła się pięciodniowa konferencja uzgodnieniowa, której celem jest omówienie projektów ustaw z pakietu „Konstytucja Biznesu". Pierwszego dnia przeanalizowano projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców.

przeczytaj

RW OPZZ negatywnie o Regionalnym Planie Działań na rzecz zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim

RW OPZZ z zaniepokojeniem stwierdza, że przedstawiony dokument nie zawiera planów rzeczywistych działań na rzecz stymulowania tworzenia nowych miejsc pracy, analizy potrzeb kadrowych odradzającego się przemysłu stoczniowego, analizy istniejących i koniecznych do utworzenia ośrodków i bazy szkoleniowej dla kadr rozwijającego się przemysłu stoczniowego oraz mapy rozwoju planowanych inwestycji zagranicznych i krajowych.

przeczytaj

Ministerstwo Zdrowia proponuje ratownikom medycznym 400 zł podwyżki

400 zł brutto podwyżki od 1 lipca tego roku i kolejne 400 zł od lipca 2018 r. zaproponował we wtorek ratownikom medycznym resort zdrowia. Spotkało się to z bardzo złym przyjęciem - powiedział wiceminister Marek Tomabarkiewicz. Ratownicy nie wykluczają akcji protestacyjnych.

przeczytaj

Administracja chce pożegnać się z PRL: Szykuje się wielka lustracja urzędników

Urzędnicze związki zawodowe sympatyzujące z PiS chcą, aby rząd przeprowadził szeroką akcję lustracyjną w administracji państwowej. Żądają, aby wszystkich zatrudnionych przed 1990 r. w organach bezpieczeństwa, a zatem w Milicji Obywatelskiej, Służbie Bezpieczeństwa, wywiadzie, kontrwywiadzie i wojskowych służbach specjalnych, można było zwolnić lub zaproponować im inne, znacznie gorsze warunki pracy i płacy.

przeczytaj

Delegowanie pracowników: Firmy za minimalną, a nie średnią płacą

Zdaniem Komisji Europejskiej z uwagi na to, że firmy wysyłające muszą przestrzegać tylko minimalnej stawki pensji w kraju, w którym wykonywana jest praca, prowadzi to do znacznych różnic w wynagrodzeniu pracowników oddelegowanych i lokalnych, zwłaszcza tam, gdzie poziom płac jest stosunkowo wysoki. - Popieramy projekt w kształcie przygotowanym przez KE - mówi Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

przeczytaj

Partia Razem: kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

Według Marceliny Zawiszy w Polsce nadużywa się umów śmieciowych oraz samozatrudnienia. - Dla rządzących problemy milionów Polek, pracujących na umowach śmieciowych albo samozatrudnieniu są właściwie niewidzialne. Sprzeciwiamy się wypychaniu pracownic na samozatrudnienie, na umowy śmieciowe, czy skazywanie je na agencje pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy – mówi.

przeczytaj