0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Aktualności

Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ma 35 lat !

W tym roku Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pod przewodnictwem Urszuli Michalskiej obchodzi swoje 35 lecie działalności. Przeczytaj

I Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce
W dniach 22-24 listopada 2018 w Centrum Kongresowym Orle Gniazdo w Szczyrku obradował I Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. W Zjedzie uczestniczyło 92 delegatów wybranych na 13 konferencja okręgowych mających miejsce w miesiącach wrześniu i październiku. Przeczytaj.

I Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Sektora Obronnego
W Ośrodku AMW Rewita Sopot odbył się I Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Sektora Obronnego. W trakcie obrad Zjazdu wybrano członków Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą Związku na kolejną 5-cio letnią kadencję jednogłośnie została wybrana Kol. Małgorzata Kucab. Przeczytaj

Krajowy Zjazd Delegatów OPZZ Konfederacja Pracy
W dniach 16-17 listopada br. odbywał się w Łodzi VIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” połączony z częścią szkoleniową dla członków Związku. Gośćmi Zjazdu byli m.in. Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz Dyrektor Wydziału Prawno – Interwencyjnego Paweł Śmigielski. Przeczytaj.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz uczestniczył w debacie Faktu i ZUS'u
Obniżenie wieku emerytalnego to dla rynku pracy nie lada problemem. W najbliższych latach może zniknąć nawet milion pracowników. Rząd będzie zachęcał do dłuższej pracy i późniejszego przejścia na emeryturę. Jak? W debacie „Sprawiedliwa waloryzacja. Jak podnosić emerytury Polaków” udział wziął Przewodniczący OPZZ Jan Guz. Obejrzyj.

Sukces związkowców OPZZ. W KAS będą podwyżki – 655 zł na osobę
21 listopada br., do późnych godzin wieczornych, trwały w Ministerstwie Finansów negocjacje związków zawodowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Marianem Banasiem. Przedmiotem rozmów było zagwarantowanie pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wyższych wynagrodzeń i uposażeń. Przeczytaj.

Rocznica Europejskiego Filaru Praw Socjalnych
W preambule do EFPS czytamy: „Dialog społeczny odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu praw socjalnych i zwiększeniu trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu ”. Przeczytaj.

Monika Bocian w debacie związkowej Radia Zachód
Przewodnicząca lubuskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Monika Bocian w debacie związkowej Radia Zachód rozmawiała o sytuacji pracowników pomocy społecznej, przygotowaniach do protestu nauczycieli i sytuacji w oświacie oraz o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które wprowadza ustawa podpisana w tym tygodniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Posłuchaj.

Sebastian Koćwin: związki zawodowe biorą udział w stanowieniu prawa
Przewodniczący opolskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Sebastian Koćwin w wywiadzie dla Nowej Trybuny Opolskie podsumował panel dyskusyjny "Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa". Przeczytaj.

Opinie i analizy

Zespół ds. Strategii Europa 2020 w MPiT
W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Na posiedzeniu Zespół przyjął Ramowy Planu prac Zespołu na kolejny rok, dyskutował także o przygotowanej przez Ministerstwo Informacji z wykonania Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” w Polsce (w okresie kwiecień – wrzesień 2018 roku). Przeczytaj.

Spotkanie przedstawicieli OPZZ z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej
W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie spotkanie partnerów społecznych z Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialnym także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych. Przeczytaj.

O sytuacji na rynku pracy na posiedzeniu RRP
Na posiedzeniu Rady Rynku Pracy w dniu 20 listopada 2018 r. omówiono funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapoznano się z prezentacją wyników badań dotyczących Bilansu Kapitału Ludzkiego, prezentacją analiz dot. aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej, prezentacją rozwiązań wykonanych w systemach IT obszaru PSZ na potrzeby monitoringu pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP oraz omówiono wniesiony przez OPZZ problem segmentacji polskiego rynku pracy. Przeczytaj.

Minister finansów nie rozważa obniżki podatków na paliwa
Ministerstwo Finansów obecne nie planuje obniżenia stawek podatkowych na paliwa silnikowe. Tak wynika z pisma, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze wystąpienie w sprawie obniżenia stawek podatkowych na paliwa silnikowe. Przeczytaj.

W zespole RDS początek prac nad przeglądem emerytalnym
Na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (projekt regulujący waloryzację w 2018 r.) oraz rozpoczęto dyskusję w ramach przeglądu systemu emerytalnego. Przeczytaj.

OPZZ w mediach

Czas pokaże, czy wiosna będzie równie gorąca dla rządu jak jesień – mówi wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski
24 listopada 1984 roku powstała w Polsce centrala związkowa – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W tej chwili związkowcy walczą o wyższe pensje – zapowiedzieli gorącą jesień dla rządu. Czy wiosna również będzie gorąca? O co jeszcze zamierza walczyć OPZZ? Przeczytaj.

TK: zniesienie limitu składek na ZUS niezgodne z konstytucją
Przeciwko nowelizacji protestowali związkowcy i organizacje pracodawców (Solidarność, Konfederacja Lewiatan), choć np. OPZZ popierało zniesienie limitu. Przeczytaj.

Limit 30-krotności połączył „S” z Lewiatanem
Uważamy, że należy znieść limit składek dla najwięcej zarabiających, bo dzięki temu do systemu trafiałoby znacznie więcej pieniędzy na potrzeby emerytalne— mówi Jan Guz. Przeczytaj.

Kumulacja roczników w Warszawie. Zamiast 18 tys. do liceów ruszy 44 tys. uczniów.

W Warszawie będzie to prawie 44 tys. uczniów. Dla porównania, w tym roku o miejsce w warszawskich liceach ubiegało się 18 tys. Te liczby pokazują, jaka jest skala problemu. Przeczytaj.

Senat za wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk zawodowych.

Sytuacja ta - jak wskazywano - jest szczególnie niekorzystna dla fizjoterapeutów, których znaczna część udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym. Przeczytaj.

Magazyn ekonomiczny: związki zawodowe

W niektórych komendach brakuje nawet 70 proc. funkcjonariuszy, którzy protestują przeciwko – jak twierdzą – fatalnym warunkom pracy. Posłuchaj.

Postępowa twarz związkowca

Na zakazie handlu w niedzielę pracownicy stracili. Lepiej płacić więcej. Wszystkim. Przeczytaj.