0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· Newsletter OPZZ
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Dzisiaj w Lublinie: XXV Krajowy Zjazd Delegatów ZZ Dyżurnych Ruchu PKP

Jan Guz: Równa płaca za tę samą pracę

Jan Guz, przewodniczący OPZZ: - Od lat wnioskuję o wprowadzenie do polskiego i europejskiego prawa zasady równej płacy za tą samą pracę i europejskiej płacy minimalnej. W ostatnim okresie nasze postulaty zgłaszałem na kongresie EKZZ w Paryżu, na spotkaniu grupy wyszehradzkiej w Pradze oraz w liście skierowanym do komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Marianne Thyssen.

przeczytaj

Co dalej z inspekcją sanitarną i płacami w ochronie zdrowia?

14 marca 2016r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia RDS. Uczestniczyli w nim stali członkowie zespołu każdej ze stron: pracodawców, pracowników i strony rządowej.

przeczytaj

OPZZ interweniuje u pani Premier w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

Wczoraj (15.03.) obradowała Rada Ministrów, która rozpatrywała projekt ustawy zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, przewodniczący OPZZ, Jan Guz, wystosował do pani Prezes Rady Ministrów, Beaty Szydło pismo, w którym wyraża zaniepokojenie kierunkiem zmian treści tego projektu ustawy w zakresie uregulowania obowiązku zatrudniania na umowę o pracę osób realizujących zamówienie publiczne.

przeczytaj

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. W przetargach mają być ułatwienia dla małych i średnich firm, a w kryteriach przetargowych w większym stopniu będą brane pod uwagę m.in. ochrona środowiska, integracja społeczna czy zatrudnianie osób na etat.


przeczytaj

Polska Grupa Górnicza powstanie w Święto Pracy, ale najpierw audyt

Robimy wszystko, by 1 maja powstała Polska Grupa Górnicza. Nie bierzemy pod uwagę planu awaryjnego - zapowiedział wiceminister energii, Grzegorz Tobiszowski. PGG powstanie na bazie Kompanii Węglowej. Tobiszowski podkreślił, że wbrew obawom w jej skład wejdzie 11 kopalń starej KW, w tym będąca w bardzo trudnej sytuacji Sośnica.

przeczytaj

Kuratoria nie zgadzają się na likwidację szkół. Blokują decyzje gmin

Kuratoria nie zgadzają się z decyzjami samorządów o zamykaniu placówek oświatowych. Pozytywnie są rozpatrywane tylko wnioski dotyczące wygaszania tych, które od lat nie prowadzą naboru.

przeczytaj

Koniec sporu zbiorowego w PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo zawarł 15 marca porozumienie w sprawie zakończenia sporu zbiorowego wszczętego w dniu 2 lipca 2015 r. Jak poinformowała spółka w komunikacie, na mocy porozumienia strona związkowa zobowiązuje się do rozwiązania Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz doprowadzenia do rozwiązania Komitetów Protestacyjno-Strajkowych na szczeblu zakładowym i odwołania jakichkolwiek działań protestacyjnych i strajkowych w zakresie zmian strukturalno-organizacyjnych spółki.

przeczytaj