0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Aktualności

Matematyka Wyzysku – jak przeżyć za 1530 zł? Jakie są realne koszty życia w Polsce – wylicza Komisja Młodych OPZZ

2784 zł miesięcznie – tyle zgodnie z wyliczeniami związkowców z Komisji Młodych OPZZ wynoszą koszty życia młodego pracownika. - Jak mamy żyć, jeśli pensja minimalna wynosi raptem 1530 zł „na rękę”? - pytali w trakcie happeningu pt. „Matematyka wyzysku” zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Godnej Pracy.
Przeczytaj

Polski rząd przeciwko pracownikom delegowanym
Polski rząd w dniu 3 października br. złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Dyrektywa została uchwalona 29 maja 2018, przeważającą większością głosów przez Parlament Europejski. Podobną skargę złożył rząd Węgier. Przeczytaj

Posiedzenie Prezydium Rady wojewódzkiej - Wrocław 08.10.18 r.
W dniu 08.10 br. odbyło się we Wrocławiu, posiedzenie Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Przyjęto opinie do projektów aktów prawnych - Ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz Rozporządzenia w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej. Przeczytaj

Katarzyna Kobylińska pełniącą obowiązki przewodniczącej ZZPPM MCZ S.A.
Z powodu powierzenia naszej koleżance, przewodniczącej ZZPPM MCZ S.A. Barbarze Popielarz, funkcji wiceprzewodniczącej OPZZ i związanego z tym jej wyjazdu do Warszawy zakładowy zarząd ZZPPM MCZ S.A. musiał dostosować do tej nowej sytuacji zasady swojego funkcjonowania. Katarzyna Kobylińska podjęła się przejęcia do końca bieżącej kadencji obowiązków obecnej przewodniczącej. Przeczytaj

Opinie i analizy

Dyskusja o kwestiach pracowniczych na Zespole ds. CSR
Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który działa w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju rozpatrzy w trakcie prac kwestie leżące w centrum zainteresowania związków zawodowych. Z takim postulatem wystąpiło OPZZ. Na ostatnim posiedzeniu członkowie Zespołu podjęli decyzję o powołaniu Grupy roboczej do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę. Grupa zajmie się omówieniem trzech obszarów kluczowych dla osób świadczących pracę tj.: Przeczytaj.

O Funduszu Podnoszenia Kompetencji na pos. Podzespołu
W dniu 8 października 2018 r. na autonomicznym posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS kontynuowano dyskusję nad utworzeniem Funduszu Podnoszenia Kompetencji w ramach projektowanej ustawy o rynku pracy. Przeczytaj

OPZZ w mediach

LPSK wspiera OPZZ
Litewska Konfederacja Związków Zawodowych (LPSK) popiera demonstrację pod hasłem "Polska potrzebuje wyższych płac" organizowaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i jej cele.. Przeczytaj

Młodzi związkowcy chcą wyższej płacy minimalnej w Polsce

2340 zł netto – tyle zdaniem młodych związkowców z OPZZ powinna wynosić płaca minimalna płaca w Polsce. Swoje postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń promują przy okazji Światowego Dnia Godnej Pracy. Przeczytaj

Związki i pracodawcy o działalności rad dialogu społecznego w Polsce

W połowie lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Jakie przyniosła efekty? Jak strony uczestniczące w pracach Rady oceniają dziś jakość dialogu społecznego w Polsce? Opinie są podzielone. Przeczytaj

OPZZ: Pensja minimalna nie pokrywa podstawowych kosztów przeżycia

Z wyliczeń Komisji Młodych OPZZ wynika, że pracownikom zatrudnionym za pensję minimalną co miesiąc brakuje nawet 1254 zł, żeby pokryć koszty przeżycia. - Jak mamy żyć, jeśli pensja minimalna wynosi raptem 1530 zł „na rękę”? - pytali w trakcie happeningu pt. „Matematyka wyzysku” zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Godnej Pracy. Przeczytaj