0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Lubelski Węgiel Bogdanka. Górnicy zabiegają o interwencję ministra

Przedstawiciele czterech związków zawodowych działających w LW Bogdanka wysłali list do Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii. Wnioskują o wyłączenie lubelskiej kopalni z obowiązku stosowania kodeksu grupy Enea, która jest właścicielem Bogdanki. Kodeks jeszcze bardziej uzależnia interes kopalni od interesów całej grupy. Zdaniem związkowców, dokument narusza prawo i niezależność Bogdanki. Górnicy zabiegają o interwencję rządu. Kontrolę nad Eneą sprawuje Skarb Państwa.

przeczytaj

Związki zawodowe Teatru Wielkiego wydały oświadczenie w sprawie odwołania dyrektora

NSZZ Pracowników Kultury i Sztuki przy Teatrze Wielkim w Łodzi: - W związku z zarządzeniem Wojewody Łódzkiego p. Zbigniewa Raua w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Woj. Łódzkiego o odwołaniu p. Pawła Gabary ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi (TWŁ) informujemy, że Zarząd Woj. Łódzkiego w procesie odwoławczym zwrócił się do aktualnie działających w TWŁ organizacji związkowych o opinie. Wszystkie organizacje związkowe swoje opinie wydały. Wojewoda łódzki zarzucił Zarządowi Województwa brak opinii dwu związków zawodowych: Związku Zawodowego Solistów Śpiewaków TWŁ i Związku Zawodowego Artystów Chóru TWŁ. Niniejszym informujemy, że oba wymienione związki zawodowe od około trzech lat nie działają w naszym Teatrze…

przeczytaj

Jest zielone światło dla likwidacji OFE. Fundusz Pracy dorzuci się do emerytalnych oszczędności Polaków

Resorty rozwoju i pracy porozumiały się w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Już we wrześniu projekt ma trafić do konsultacji. Fundusz Pracy dorzuci się do emerytalnych oszczędności Polaków. Pieniądze wystarczą jednak tylko na zachętę do dalszego odkładania na starość.

przeczytaj

Emeryci w UE. Do którego roku życia trzeba pracować w krajach Wspólnoty?

Zdaniem KE odmienny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce jest formą dyskryminacji. – W UE nie ma jednego wspólnego dla wszystkich wieku emerytalnego. Każdy kraj ma prawo też samodzielnie ustalać zasady wypłaty świadczeń – wskazuje Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, członek rady nadzorczej ZUS.

przeczytaj

Wciąż trwa batalia o pensję minimalną. Ile wyniesie w 2018 roku?

Wszystko wskazuje na to, że wysokość przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia samodzielnie ustali rząd. OPZZ podkreśliło, że propozycja resortu pracy (wzrost minimalnej płacy o 100 zł, czyli 5 proc.) oznacza, że relacja najniższego wynagrodzenia do przeciętnej płacy poprawi się jedynie o 0,2 pkt proc. (z 47,1 proc. do 47,3 proc.). – W przypadku propozycji pracodawców relacja ta byłaby nawet o 0,1 proc. mniejsza od tej osiągniętej w tym roku, czyli naruszałaby porozumienie z 2009 r., zgodnie z którym minimalna płaca ma osiągnąć pułap połowy przeciętnego wynagrodzenia – wyjaśniaNorbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

przeczytaj