0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Rada Dialogu Społecznego o ochronie zdrowia

Kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia - to główny temat posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 19 stycznia w CPS „Dialog". Obecni byli premier Beata Szydło i minister Konstanty Radziwiłł.

przeczytaj

List do członków i członkiń ZNP

Sławomir Broniarz: -Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Wbrew twierdzeniom kuratorów oświaty w pismach rozesłanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działania Związku podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

przeczytaj

Ekspresowa reforma oświaty. Samorządy chcą czy nie, zdążyć muszą

Swoich obaw co do tego, czy wszystko zagra, nie kryją dyrektorzy szkół. Spodziewają się nie tylko niechęci np. tych rodziców, których dzieci od nowego roku szkolnego zostaną przeniesione do innej placówki albo tylko innego budynku, ale także protestów nauczycieli, wchodzenia przez związki zawodowe w spory zbiorowe z dyrektorami szkół, choć to rząd, a nie oni tę reformę wymyślili. Czyli, jak powiedział przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty: - Oświata będzie przez jakiś czas zajmować się sobą ze szkodą dla edukacji dzieci.

przeczytaj

OPZZ pisze do polskich Europosłów w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

Jan Guz: - Z niepokojem przyjąłem informację o przygotowanych przez Państwa poprawkach do „Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych", które wspólnie z Rezolucją będą przedmiotem dzisiejszej debaty i głosowania w Parlamencie Europejskim.

przeczytaj

PE wzywa do zapewnienia podstawowych praw socjalnych w UE

Zapewnienie unijnego podstawowego zestawu praw socjalnych, określenie bazowych warunków pracowniczych, zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom UE europejskiej karty ubezpieczenia, a także wsparcie finansowe Eurolandu postuluje PE w przyjętym dziś raporcie. Polskie związki zawodowe, zarówno OPZZ, jak i Solidarność, popierają europejski filar praw socjalnych. Ich szefowie, Jan Guz i Piotr Duda, wysłali do polskich eurodeputowanych listy, w których zaapelowali o głosowanie za raportem i przestrzegli przed niekorzystnymi - z ich perspektywy - poprawkami do niego.

przeczytaj

Szybka reforma sparaliżuje służby skarbowe

Wchodząca w życie 1 marca reforma służb skarbowych ma zwiększyć ich sprawność w zbieraniu podatków i ściganiu przestępstw skarbowych. Zmiana ma polegać przede wszystkim na integracji trzech pionów: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Kilkumiesięczny paraliż decyzyjny – taki może być skutek szybkich zmian w skarbówce.

przeczytaj

RPO wypracowuje stanowisko w sprawie "drugiej ustawy dezubekizacyjnej”

Tzw. druga ustawa dezubekizacyjna z 16 grudnia 2016 roku wprowadza zasadę, iż każdy funkcjonariusz, który choć przez jeden dzień służył w formacjach uznanych za „wspierające totalitarne państwo" będzie miał obcięte świadczenie. W sprawie tej ustawy wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich kierują związki zawodowe funkcjonariuszy, organizacje pozarządowe zrzeszające byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, mundurowi emeryci, renciści i członkowie rodzin zmarłych funkcjonariuszy i żołnierzy.

przeczytaj