0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu RDS

Odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. W związku z pogarszającymi się nastrojami społecznymi, przygotowaniami do akcji protestacyjnych i strajkowych organizacji zrzeszonych w OPZZ, w tym pracowników oświaty, trwającym strajkiem pracowników wymiaru sprawiedliwości, w którym uczestniczą nasze związki oraz posiedzeniem Prezydium OPZZ, delegacja OPZZ nie wzięła udziału w posiedzeniu.

Przeczytaj.

Adam Rogalewski o zatrudnieniu w gospodarstwach domowych
Adam Rogalewski, pełniący funkcję dyrektora wydziału międzynarodowego OPZZ, wspólnie z Komisarz Unii Europejskiej ds. społeczeństwa i cyfryzacji Mariya Gabriel, konferencję o zatrudnieniu w gospodarstwach domowych. Przeczytaj.

OPZZ apeluje o przywrócenie rangi dialogowi społecznemu!
Zgodnie z decyzją Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący OPZZ Jan Guz wystosował pisma do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego, z apelem i propozycją pilnego spotkania się, którego celem byłoby ustalenie wspólnej strategii na rzecz realizacji postulatów formułowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz przywrócenia właściwej rangi zinstytucjonalizowanemu dialogowi społecznemu. Przeczytaj.

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, której gościem był Jan Guz Przewodniczący OPZZ
W dniu 20 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W spotkaniu wziął udział Jan Guz Przewodniczący OPZZ. Jarosław Szunejko Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ powitał Jana Guza Przewodniczącego OPZZ i członków Rady Wojewódzkiej. Przeczytaj.

Audycja "My, Wy, Oni" z udziałem Ireny Żychowicz Wiceprzewodniczącej Rady OPZZ na temat "Ograniczenie handlu w niedziele i nowe obietnice rządu"
Audycja "My, Wy, Oni" z udziałem Ireny Żychowicz Wiceprzewodniczącej Rady OPZZ na temat "Ograniczenie handlu w niedziele i nowe obietnice rządu" Przeczytaj

Protest pracowników w firmie „Autoliv” w Oławie
W dniu 04 marca 2019 r. odbył się protest pracowników w firmie „Autoliv” w Oławie, zorganizowany przez NSZZ Autoliv - aktywnie działający w ramach OPZZ związek zawodowy pracowników tej firmy, która zajmuje się na Dolnym Śląsku produkcją i projektowaniem części tekstylnych poduszek powietrznych do samochodów. Przeczytaj.

Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dnia 01.03.2019r. w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ.Przeczytaj.

Związkowe strategie i wyzwania bhp
W dniach 5 – 6 marca 2019r. w Krakowie odbywało się międzynarodowe seminarium związkowe pn. Regionalne Forum BHP: „New challenges for trade unions: Developing strategies and structures to protect workers against new andemering hazards” - (,,Nowe wyzwania dla związków zawodowych: Opracowywanie strategii i struktur w celu ochrony pracowników przed nowymi i pojawiającymi się zagrożeniami”). Przeczytaj.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego
6 marca 2019 r. odbyła się współorganizowana przez UTK konferencja - pod nazwą Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - dotycząca bezpieczeństwa na kolei. W panelu dotyczącym pracy maszynisty głos zabrał Prezydent ZZM i szef branży "Transport" OPZZ, Leszek Miętek. Przeczytaj.

Posiedzenie Rady OPZZ woj. lubelskiego 7 marca 2019
7 marca w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady OPZZ województwa lubelskiego. Wiesława Janczak- Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady oraz bilans za rok 2018, został przyjęty plan pracy Rady oraz preliminarz budżetowy na rok 2019. Przeczytaj.

Posiedzenie Rady Powiatowej OPZZ w Częstochowie

W częstochowskiej siedzibie ZNP w dniu 7 marca odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej (RP) OPZZ w Częstochowie. Tradycyjnie uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych sektorów i branż zawodowych. Przeczytaj.

Uzasadnienie do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. - oświadczenie Kierownictwa OPZZ
Ze zdziwieniem i oburzeniem zapoznaliśmy się z uzasadnieniem do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Z wyżej wymienionej argumentacji wynika, że Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie ponad 10,7 mld zł. zostanie „sfinansowany w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych”. Przeczytaj.

Rada Wojewódzka OPZZ woj. Podkarpackiego popiera nauczycieli!
Rada Wojewódzka OPZZ woj. Podkarpackiego na ostatnim posiedzeniu, 8 marca 2019 wydała oświadczenie, w którym popiera działania nauczycieli! Przeczytaj.

Sukces irlandzkich związkowców
W marcu br., po długotrwałej kampanii związków związkowych, weszła w życie irlandzka ustawa, która zakazuje umów typu „zero godzin”. Umowy te podlegały krytyce ze względu na liczne problemy, z którymi borykają się pracownicy zatrudnieni na tej podstawie. Przede wszystkim nie mają gwarantowanych, określonych godzin pracy, mimo że często pracują w zwykłych godzinach.Przeczytaj.

Opinie i analizy

Kobiety urodzone w 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się o korzystniejsze przeliczenie emerytury.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16 stwierdził niezgodność z Konstytucją RP art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa emerytalna), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie dotyczącym kobiet urodzonych w 1953 r., a które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do wcześniejszej emerytury. Przeczytaj

OPZZ w mediach

Interwencja PIP już nie pomoże? Walka inspektorów pracy o etaty coraz mniej skuteczna

Walka z zatrudnieniem na czarno i nadużywaniem kontraktów cywilnoprawnych jest coraz trudniejsza. W 2018 r. po interwencji inspektorów pracy etat otrzymało 6,5 tys. osób dotychczas pracujących bez umowy lub np. na zleceniu. To o 10,5 tys. mniej niż w 2017 Przeczytaj

PENSJA MINIMALNA 2019 - zarobki "na rękę" i brutto. Płaca miesięczna i najniższa krajowa stawka na godzinę netto i brutto

Wysokość płacy minimalnej w Polsce wzrosła od 2019 r. Z tego powodu najniższa krajowa pensja jest obecnie wyższa o 150 zł niż rok wcześniej Podwyżka dotyczy także wysokości stawki płaconej za godzinę pracy. Sprawdź aktualne stawki pensji netto i brutto obowiązujące od 2019 r. przy umowach o pracę oraz umowach cywilno-prawnych, czyli umowach zleceniach i umowach o dzieło Przeczytaj

Marek Suski wyliczył, ile zarabiają nauczyciele. "Ministrowie też mają słabsze dni" podsumowuje szef OPZZ

Marek Suski stwierdził, że między pensją nauczyciela dyplomowanego a posła jest niewielka różnica, bo poseł zarabia 8000 zł, a nauczyciel 5000 zł. - Specyficzne porównanie. Ministrowie różne rzeczy mówią - komentował w TOK FM Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Przeczytaj

Trzynastki także dla tych, którzy otrzymują groszowe emerytury

Wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia , dostaną taką samą trzynastkę. Eksperci przestrzegają przed takim rozwiązaniem. PrzeczytajOPZZ – szkolenia i projekty UE

„Myślenie strategiczne w związkach zawodowych.”

W dn. 20 - 22 marca 2019 r. (przyjazd 19 marca) w Palermo / Włochy odbędzie się szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat „Myślenie strategiczne w związkach zawodowych.”

Kontekst: Dzisiejszy świat wymaga zdolności do szybkiego działania i oceny wszelkiego rodzaju interakcji między różnymi czynnikami. Konieczne jest zwiększenie umiejętności analitycznych i opracowanie strategii na wszystkich poziomach. Sposób myślenia zorientowany na projekty, krytyczny, otwarty i strategiczny to metoda, której należy się nauczyć i rozwijać na poziomie europejskim w celu określenia przyszłych strategii na rzecz skutecznego i nowoczesnego związku zawodowego.

Przeczytaj