0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Zawalcz z nami o wzrost funduszu świadczeń socjalnych

przeczytaj

Kolejny sukces OPZZ! Ministrowie pracy UE zgadzają się na rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych

Działania OPZZ w sprawach europejskich przynoszą rezultaty korzystne dla polskich pracowników! Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO - ministrowie odpowiedzialni za zatrudnienie, sprawy społeczne, zdrowie i politykę konsumencką ze wszystkich państw UE) na swoim wczorajszym posiedzeniu w Luksemburgu osiągnęła porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników.

przeczytaj

Ministrowie pracy państw członkowskich UE zgodzili się na Europejski Filar Praw Socjalnych

Ministrowie pracy i spraw socjalnych państw członkowskich UE jednogłośnie przyjęli tekst proklamacji w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Upoważnia to premierów tych państw do podpisania dokumentu na Szczycie Społecznym w Goeteborgu (17 listopada br.). Już w czerwcu bieżącego roku, Rada OPZZ przyjęła stanowisko, w którym stwierdza, że : - Unia Europejska pilnie potrzebuje wzmocnienia swojego wymiaru społecznego, tak aby w pełni realizować ideę Europy Socjalnej, dlatego też Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych popiera inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

przeczytaj

Sharing economy w Polsce i na świecie - gdy ludzie mają wspólny dostęp do jakiegoś produktu zamiast go posiadać na własność

Chęć korzystania z tanich usług i towarów, bez płacenia danin publicznych na wspólną infrastrukturę, ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne to pasożytnictwo społeczne. - Współpraca i wzajemna pomoc to podstawa demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Jednak unikanie ponoszenia części kosztów wynikających z pracy, tak naprawdę przenosząc je na innych, często najsłabszych pracowników najemnych to kombinatorstwo – powiedział przewodniczący OPZZJan Guz.

przeczytaj

10 tys. zł do ręki zamiast węgla. Andrzej Duda podpisał ustawę, budżet wyda na nią 2,35 mld zł

Ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych otrzyma po 10 tys. zł jednorazowej rekompensaty za utracony deputat węglowy. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Sejm przyjął ustawę o świadczeniu dla górników 12 października, Senat zaakceptował ją bez poprawek tydzień później. W poniedziałek swój podpis złożył pod nią prezydent Andrzej Duda.

przeczytaj

Wraca temat zaległych górniczych deputatów. Spółki już przyjmują wnioski

Spółki górnicze rozpoczęły przyjmowanie wniosków o 10-tysięczne rekompensaty. Uprawnione osoby mają 21 dni na złożenie wniosków. Można je składać w 37 wyznaczonych do tego punktach. Lista punktów przyjmowania wniosków, wraz z godzinami otwarcia można znaleźć na stronach internetowych spółek górniczych.

przeczytaj

Strajk w Operze Bałtyckiej? Załoga przeprowadziła referendum, większość jest "za"

Konflikt między dyrekcją a załogą Opery Bałtyckiej trwa. Po decyzji władz placówki ws. masowych zwolnień artyści rozważają rozpoczęcie strajku. W przeprowadzonym pod koniec zeszłego tygodnia referendum strajkowym w Operze Bałtyckiej udział wzięło 137 pracowników. Zdecydowana większość z nich, bo 119, głosowała za rozpoczęciem strajku, 17 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

przeczytaj

Jak kpi z nas minister Radziwiłł

Minister Radziwiłł wydał już prawie 100 zarządzeń o powołaniu i odwołaniu różnych zespołów. Efekty pracy większości z nich są nieznane. Powtarzanie, że żaden rząd nie zrobił dla ochrony zdrowia tyle, ile obecny, zakrawa na kpinę.

przeczytaj

Przejście na emeryturę: Jednorazowa rekompensata będzie oskładkowana

Środki wypłacone pracownikowi, który odchodzi z pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jako jednorazowe zadośćuczynienie za zlikwidowaną odprawę pieniężną, nie podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

przeczytaj

Obywatel pacjent

- Artykuł 68. konstytucji zobowiązuje do świadczenia opieki zdrowotnej na poziomie określonym ustawą. Zaniechanie ratowania naszego życia i zdrowia z powodów braku środków, wyczerpania kontraktu z NFZ czy wysokiej ceny zabiegu ratującego życie to nie tylko bezduszność władzy, to naruszenie postanowień Ustawy Zasadniczej.

przeczytaj