0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

DZIĘKUJEMY – Relacja z manifestacji 22.09.2018!!

Pracownicy w Polsce wciąż zarabiają zbyt mało, będąc jednocześnie w czołówce najdłużej pracujących w Europie. Jako Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, reprezentatywna centrala związkowa, od lat próbujemy prowadzić merytoryczny dialog z partnerami społecznymi na wszystkich szczeblach – z zarządami firm, samorządowcami i przedstawicielami rządu. Niestety dialog jest trudny a w wielu miejscach wręcz fasadowy. Dlatego 22-go września wspólnie pokazaliśmy, że mamy dość! Jesteśmy największą Centralą związkową i każda władza musi się z nami liczyć!
Przedstawicielom wszystkich branż serdecznie dziękujemy za udział w manifestacji.
Obejrzyj relację.

Petycja OPZZ - Panie Premierze OPZZ mówi #MamDość!
Po manifestacji 22-go września 2018 roku delegacja OPZZ w składzie: Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS Beata Wójcik, Członek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP Tomasz Wilczyński oraz Przewodniczący Rady Wojewódzkiej województwa śląskiego Wacław Czerkawski złożyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów petycję z naszymi postulatami. Przeczytaj/ Pobierz petycję.

Związkowcy z całego świata popierają nasz protest!
Przedstawiciele światowych i europejskich konfederacji związków zawodowych w pełni popierają postulaty OPZZ i przyłączają się do akcji protestacyjnej.
Przeczytaj1
Przeczytaj2


Esther Lynch wsparła protestujących związkowców
Ester Lynch, Członek kierownictwa Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, odpowiedzialna za europejską kampanię "Europa Potrzebuje Wyższych Płac" wzięła udział w ogólnopolskiej manifestacji OPZZ pod hasłem "Polska Potrzebuje Wyższych Płac", która odbyła się 22 września 2018 roku. Poniżej wystąpienie wiceprzewodniczącej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Warszawie. Przeczytaj.

Penny Clarke wsparła manifestujących związkowców
Penny Clarke, Wiceprzewodnicząca Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (EPSU) wzięła udział w ogólnopolskiej manifestacji OPZZ pod hasłem "Polska Potrzebuje Wyższych Płac", która odbyła się 22 września 2018 roku. Poniżej wystąpienie wiceprzewodniczącej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Warszawie. Przeczytaj.

Rada OPZZ o współpracy z PIP i sobotniej ogólnokrajowej manifestacji
26 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przeczytaj.

Uroczysta akademia poświęcenia sztandaru Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz na zaproszenie Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim wzięła udział w uroczystej akademii poświęcenia sztandaru. Przekazała również pismo od przewodniczącego OPZZ Jana Guza, który ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Przeczytaj.

Wspólne oświadczenie polskich i niemieckich konfederacji związków zawodowych ws. polityki klimatycznej
Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawarcia tej historycznej deklaracji, w której wspólnie z niemieckimi związkowcami pokazujemy, że w kwestiach polityki klimatycznej powinien stać człowiek. Deklaracja jest również ważna w związku z konferencją klimatyczną, która odbędzie się w tym roku w Katowicach. Przeczytaj/ Pobierz.

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego
Podczas posiedzenia Kol. Monika Ditmar podała relację z udziału w Manifestacji, która odbyła się w Warszawie w dniu 22 września br. Pozytywnie oceniła udział związkowców jak i organizację wyjazdu. Przeczytaj.

Rada Powiatowa OPZZ w Częstochowie i związkowcy wielu branż popierają Krzysztofa Matyjaszczyka
Rada Powiatowa OPZZ w Częstochowie oraz działacze związkowi z różnych branż poparli kandydaturę obecnego włodarza miasta Krzysztofa Matyjaszczyka na prezydenta Częstochowy w nadchodzących wyborach samorządowych. Przeczytaj.

Opinie i analizy

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
20 września 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy, na którym omówiono plan finansowy Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2019 rok. Przeczytaj.

Nowe narzędzie EKZZ do monitorowania Agendy ONZ 2030
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych opracowała nowe narzędzie monitorowania realizacji Agendy ONZ 2030 i jej Celów zrównoważonego rozwoju. Przeczytaj.