0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Stanowisko Prezydium OPZZ z dn.5.03.2019r. ws. trwających sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od miesięcy sygnalizowało załamanie dialogu społecznego w Polsce, lekceważenie partnerów, bagatelizowanie Rady Dialogu Społecznego i ignorowanie postulatów pracowniczych w sprawach wynagrodzeń w sferze finansów publicznych. Przeczytaj.

Posiedzenie Prezydium OPZZ - 5 marca 2019 roku
5 marca odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W pierwszej części spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz poinformował zebranych o działalności biura Centrali OPZZ od Prezydium 6 lutego 2019 r. do Prezydium 1 marca 2019. Następnie omówił manifestacją pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i sytuację związaną z referendum strajkowym ZNP, które potrwa do 25 marca i strajkiem zaplanowanym od 8 kwietnia. Prezydium przyjęło stanowisko w sprawie trwających sporów zbiorowych i akcji protestacyjnychPrzeczytaj.

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ 06.03.19 r.
6 marca br. obradowała Komisja Kobiet OPZZ. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącą Wiesławę Taranowską głos zabrał Przewodniczący OPZZ, Jan Guz. W krótkim przemówieniu wraz z kierownictwem OPZZ i Prezesem fundacji "Wsparcie" złożył przybyłym na spotkanie życzenia z okazji zbliżającego się święta wszystkich kobiet. Przeczytaj.

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości wyszli na ulice!
Sprzed Ministerstwa Finansów przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przeszła manifestacja pracowników sądownictwa i prokuratur. Jedną z najliczniejszych grup stanowili związkowcy zrzeszeni pod sztandarem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przeczytaj/Obejrzyj.

NBP z nowym sztandarem
2 marca 2019 roku nastąpiło nadanie sztandaru dla Narodowego Banku Polskiego. Na tę uroczystość jednym z zaproszonych gości był Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - Jan Guz.Przeczytaj

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego
W dniu 1 marca br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS województwa Lubelskiego. w którym uczestniczyła Pani Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego. Tematem spotkania były „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”. W obradach udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście. Przeczytaj Przeczytaj.

ZNP: Strajkujemy!
4 marca 2019 roku odbyła się konferencja prasowa Prezesa ZNP Sławomira Broniarza. W briefingu udział wziął również Przewodniczący OPZZ Jan Guz, który wyraził wsparcie dla Związku Nauczycielstwa Polskiego przez wszystkie branże zrzeszone w OPZZ. Obejrzyj.

Interwencje pomogły! Duże przyspieszenie wydatkowania środków w POWER
W dniach 26 – 27 lutego 2019 roku odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Członkami Komitetu desygnowanymi przez OPZZ są Aleksandra Wąsik oraz Zygmunt Mierzejewski. Przeczytaj.

Bogdan Grzybowski o waloryzacji rent i emerytur w PR24
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ - Bogdan Grzybowski był gościem programu "Kapitał i Praca" w Polskim Radiu 24 Posłuchaj.

Posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej we Wrocławiu– luty 2019 r.
W dniu 28.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Na posiedzeniu, Prezydium pozytywnie zaopiniowało przystąpienie do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych NSZZ Hutników Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej w Żarowie, a także projekt Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego. Przeczytaj.

W Ministerstwie Energii o przyszłości węgla brunatnego

Przewodniczący OPZZ Jan Guz, przedstawiciele Związków Zawodowych KWB Bełchatów i KWB Turów Bogumił Tyszkiewicz, Piotr Woeltz, Artur Oliasz, Adam Olejnik, Sławomir Chałada Wiesław Kisiel oraz szef branży OPZZ Górnictwo i Energetyka Dariusz Potyrała spotkali się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnikiem Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorzem Tobiszowskim. Przeczytaj.

Dyskusja o przyszłości Polski podczas obrad dwóch Zespołów RDS
W dniu 28.02.2019r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich oraz Doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Członkami Zespołów z ramienia OPZZ są m.in. Norbert Kusiak i Zygmunt Mierzejewski. Spotkanie zostało zainicjowane przez ZM, gdyż strona rządowa przygotowała i przeprowadziła konsultacje dokumentu Krajowa Strategia Rozwoju regionalnego do 2030r. Przeczytaj.

Związki Zawodowe i integracja migrantów - wszyscy jesteśmy pracownikami
W dniach 26 - 28 lutego w Gif sur Yvette Francja w ośrodku Francuskich Związków Zawodowych CGT odbyły się warsztaty których organizatorem był Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI). W warsztatach pt. „Związki Zawodowe i integracja migrantów. Wszyscy jesteśmy pracownikami.” uczestniczyli związkowcy i związkowczynie z krajów Europejskich takich jak: Włochy, Francja, Litwa, Niemcy, Grecja, Turcja, Finlandia, Rumunia, Belgia oraz Polska, którą reprezentowali przedstawiciele i przedstawicielki organizacji związkowcy zrzeszonych w OPZZ. Przeczytaj.

Opinie i analizy

OPZZ zgłasza uwagi do nowego prawa zamówień publicznych
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych. OPZZ przedłożyło Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii, które wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało projekt ustawy, opinię zawierającą ocenę projektu ustawy wraz z postulatami jego zmian. Przeczytaj

Dziedziczenie pieniędzy z OFE
W 2014 roku weszła w życie ustawa zmieniająca system emerytalny, która spowodowała, że połowę naszych składek odłożonych w OFE przeniesiono w postaci zapisów księgowych na subkonta w ZUS. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewidywała, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Przeczytaj

„PracoDawca Zdrowia”
,,PracoDawca Zdrowia” to nowa inicjatywa Ministerstwa Zdrowia – konkurs honorujący pracodawców, którzy dbają o zdrowie swoich pracowników. Głównym celem konkursu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, a w szczególności nowotwory. O certyfikat ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które dbają o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdrażają programy promocji zdrowia wewnątrz firmy. Przeczytaj

OPZZ – szkolenia i projekty UE

„Myślenie strategiczne w związkach zawodowych.”

W dn. 20 - 22 marca 2019 r. (przyjazd 19 marca) w Palermo / Włochy odbędzie się szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat „Myślenie strategiczne w związkach zawodowych.”

Kontekst: Dzisiejszy świat wymaga zdolności do szybkiego działania i oceny wszelkiego rodzaju interakcji między różnymi czynnikami. Konieczne jest zwiększenie umiejętności analitycznych i opracowanie strategii na wszystkich poziomach. Sposób myślenia zorientowany na projekty, krytyczny, otwarty i strategiczny to metoda, której należy się nauczyć i rozwijać na poziomie europejskim w celu określenia przyszłych strategii na rzecz skutecznego i nowoczesnego związku zawodowego.

Przeczytaj

Szkolenie ETUI "Metodologia aktywnego nauczania"

12 - 14 marca 2019 r. (przyjazd 11 marca) / Turyn

Jest to warsztat pedagogiczny dla trenerów i trenerek związkowych i eurotrenerów i eurotrenerek ściśle współpracujących z ETUI. Uczestnicy i uczestniczki poznają najnowsze praktyki, metodologie i technologie nauczania. Szczególny nacisk będzie położony na parametrach: analiza, projektowanie, rozwój, wdrażanie i ewaluacja, jak i na aktywnych metodach uczenia się i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki.

Przeczytaj