0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Związek Zawodowy ZUS na liście KNF. Jest reakcja związkowców

Związek Zawodowy Pracowników ZUS został wczoraj wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Powodem jest rzekome prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bez zezwolenia. Przewodnicząca związku Beata Wójcik przypomina, że statut organizacji pozwala na „inicjowanie, organizowanie i udzielanie pomocy społecznej członkom Związku poprzez tworzenie funduszy, pomocy materialnej w przypadkach zdarzeń losowych oraz propagowanie nowych ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin”.

przeczytaj

Oświadczenie ZZ Pracowników ZUS

- Związek Zawodowy Pracowników ZUS oświadcza, że nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej lub innej działalności o charakterze ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.(...) Wpis na listę ostrzeżeń przez KNF na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie jest równoznaczny z jego faktycznym popełnieniem.

przeczytaj

Bezrobocie w czerwcu w Polsce 4,8% - czy te dane są prawdziwe?

W Polsce obserwacja bezrobocia prowadzona jest równolegle wg dwu systemów o różnej metodyce badań. W jednym podstawą obserwacji jest ewidencja bezrobotnych prowadzona przez urzędy pracy, w drugim zaś dane są uzyskiwane z badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), prowadzonego przez GUS. Istotne różnice między tymi badaniami wynikają z : definicji osoby bezrobotnej, przedmiotu badania, rodzaju badania, częstości obserwacji i źródeł danych.

przeczytaj

Etaty związkowe także dla zleceniobiorców

Zatrudniony na umowie cywilnoprawnej będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji związkowej (tzw. etat związkowy). Stanie się tak nawet w przypadku, gdy pracodawcy zależy na tym, aby np. zlecenio- lub dziełobiorca osobiście wykonywał powierzone mu zadanie. Tak wynika z ostatniej wersji rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

przeczytaj

Ratownik medyczny - zawód coraz bardziej niebezpieczny

Ratownicy tej służby zostali wezwani do ok. 30-letniego mężczyzny, który leżał na jastrzębskiej ul. Miodowej. Podczas próby badania pacjent stał się agresywny - zaczął ratowników odpychać, szarpać, potem kopać i bić. Jeden z ratowników został uderzony w głowę i twarz oraz mocno kopnięty w nogę. Do agresywnego mężczyzny została wezwana policja, która go obezwładniła i zatrzymała. Według służb pacjent prawdopodobnie był po zażyciu dopalaczy.

przeczytaj

Nowe prawo wodne. Prezes GPW SA: Rodzina rocznie dopłaci za wodę ok. 100 zł

Łukasz Czopik, prezes GPW SA: - Wysokie stawki pozostały. Jedyną nadzieją jest projektowane rozporządzenie ministra środowiska, które będzie ten cennik uszczegóławiać. Według ostatnich deklaracji ministerstwa, dzięki zwróceniu uwagi na potencjalne skutki nowego prawa wodnego, to rozporządzenie ma łagodzić cennik ustawowy. Czy tak się stanie, przekonamy się wkrótce.

przeczytaj

Nie tylko Moody's. Agencje Fitch i S&P też piszą o Polsce. Ostrzegają przed ścięciem funduszy unijnych

Głównym ryzykiem dla Polski z powodu tarć z Unii może być ścięcie funduszy unijnych w kolejnej perspektywie (2021-2027) albo nałożenie dodatkowych warunków na ich wydatkowanie. „Znaczne ograniczenie funduszy unijnych może obniżyć wzrost gospodarczy Polski oraz pogorszeniem stanu finansów publicznych, jeśli rząd skompensuje niższe dotacje własnymi środkami” – piszą analitycy.

przeczytaj