0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Dzisiaj:

- Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych;

- posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Pracownicy delegowani. Ścisła współpraca OPZZ z Komisją Europejską

Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmian w sprawie dyrektywy UE o pracownikach delegowanych. OPZZ zdecydowanie poparł działania komisji w tym zakresie. 10 maja uruchomiono tzw. procedurę żółtej kartki. Parlamenty narodowe 11 państw członkowskich powiedziały STOP rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Wśród nich polski parlament. Szef OPZZ, Jan Guz, w liście skierowanym do Komisarz Europejskiej Marianne Thyssen, wyraził rozczarowanie faktem zastosowania tej procedury.

przeczytaj

Obniżenie wieku emerytalnego. Rząd unika debaty, "zaczyna się bać gniewu społecznego"

Rząd we wtorek miał zająć się prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, który leży w Sejmie od listopada. Jeszcze w poniedziałek 11 lipca wieczorem był uwzględniony w porządku obrad, ale we wtorek rano nagle zniknął. Piotr Szumlewicz z OPZZ przekonuje, że to fortel, żeby uniknąć debaty na forum Rady Dialogu Społecznego. - Rząd zaczyna się bać gniewu społecznego – twierdzi Szumlewicz.

przeczytaj

Emerytury dzielą PiS

Andrzej Duda jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej podkreślał, że projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny będzie jego jedną z pierwszych decyzji. W rzeczywistości do dziś ws. obniżenia wieku emerytalnego nie zmieniło się nic. Pojawiły się problemy i to w samej partii, z której wywodzi się prezydent. Na początku lipca zaczęto mówić o dwugłosie ws. zmian w wieku emerytalnym w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas Komitet Stały Rady Ministrów wydał pozytywną opinię na temat prezydenckiej ustawy. Projekt miał trafić na stół Rady Ministrów, ale w ostatniej chwili został wycofany z porządku obrad. Kością niezgody ma być tutaj rozbieżność pomiędzy koncepcją Andrzeja Dudy a resortu finansów.

przeczytaj

Coraz więcej emerytur niższych od minimalnych

Skala emerytur niższych od minimalnych rośnie w Polsce w zastraszającym tempie. Od 2011 r. liczba świadczeń niższych od minimalnych wzrosła z 23 tys. do 76 tys. Wzrost przekroczył więc 200 procent.

przeczytaj

Emerytury celników. Rząd nie chce ich włączyć do systemu emerytur mundurowych?

Rząd ocenił, że rozwiązania zaproponowane w obywatelskim projekcie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, który włącza celników do systemu emerytur mundurowych, są "zbyt daleko idące". Uznał też, że niezbędne są kompleksowe przepisy regulujące te kwestie.

przeczytaj

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Prawo zamówień publicznych

Ustawa wprowadza szereg prospołecznych rozwiązań, z których część wynika z obowiązku implementacji unijnej Dyrektywy, inne z kolei znalazły się ustawie na zgodny wniosek strony społecznej Rady Dialogu Społecznego, który wypełniło Ministerstwo Rozwoju umieszczając stosowne zapisy w projekcie ustawy. OPZZ uczestniczył w całym przebiegu procesu legislacyjnego.

przeczytaj

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa

Projekt nowelizacji ustawy zawiera rozwiązania mające na celu umożliwienie uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt ustawy umożliwia finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń.

przeczytaj

Posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020

W Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. Przedmiotem posiedzenia było omówienie Zaleceń Rady UE dla Polski na lata 2016/2017 oraz podsumowanie Semestru Europejskiego. OPZZ przygotowało do Zaleceń opinię, podobnie jak do innych dokumentów towarzyszących realizacji Semestru, którą przedłożyło Ministerstwu Rozwoju i Komisji Europejskiej.

przeczytaj