0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt
Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

OPZZ przeciwko dumpingowi socjalnemu

- W Parlamencie Europejskim trwa debata nad nowelizacją dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych. Komisja Europejska, popierana w tej sprawie przez OPZZ, domaga się wprowadzenia zasady równej pracy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Jej wdrożenie w praktyce by oznaczało, że polski hydraulik we Francji zarabiałby tę samą stawkę, co hydraulik francuski. Niestety od wielu miesięcy polskie władze sprzeciwiają się tej nowelizacji i nie godzą się na rozwiązania korzystne dla polskich pracowników. Przykładem patologicznych praktyk na rynku pracy, które są spowodowane brakiem unijnych regulacji, jest sprawa sieci kawiarni Starbucks.

przeczytaj

Wzrost uposażeń strażaków PSP w 2017 – projekt rozporządzenia

W załączeniu przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem przedmiotowego projektu jest rozdysponowanie środków finansowych przewidzianych od dnia 1 stycznia 2017 roku na podwyżki uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

przeczytaj

ZZ „Budowlani” oświadcza

- Deklarujemy ścisłą współpracę z PIP. Stajemy w obronie polskiego przemysłu cementowego i wapienniczego.

przeczytaj

Startuje Podzespół ds. uzdrowisk

2 lutego w Ministerstwie Zdrowia odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Podzespołu ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, powołanego z inicjatywy strony związkowej. Przedstawicielami Podzespołu z ramienia OPZZ uczestniczącymi w spotkaniu były: Wiesława Taranowska, Barbara Sobucka, Lucyna Jarosińska, Tomasz Dybek, Mariusz Krupa i Renata Górna.

przeczytaj

OPZZ: Trzeba poprawić Krajowy Plan Działania

- Pod koniec ubiegłego roku rząd przekazał do konsultacji społecznych projekt Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2019 (KPD). Upominaliśmy się o jego przygotowanie jeszcze za kadencji rządu PO-PSL. Brak działań strony rządowej w tym ważnym dla nas obszarze skłonił nas i ponad 30 organizacji do skierowania w 2015 roku apelu do byłej premier Ewy Kopacz o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad polską wersją KPD oraz wskazanie resortu, który będzie odpowiedzialny za jego opracowanie. Takie samo oczekiwanie kierowaliśmy wielokrotnie pod adresem obecnego rządu.

przeczytaj

Inspekcja poluje na śmieciówki: Zlecenia zmienią się w umowy o pracę dzięki płacy minimalnej

Ruszają kontrole przestrzegania obowiązujących od nowego roku przepisów o 13-złotowej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Ich ubocznym skutkiem będzie przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Inspektorzy sprawdzą bowiem, czy firma wypłaca ustawowe minimum, i zweryfikują dokumentację dotyczącą godzin przepracowanych przez np. zleceniobiorcę.

przeczytaj

Rynek pracy nie ucierpi przez 500+

Wypłata świadczeń z programu 500+ może zmniejszyć presję na podwyżki i nie doprowadzi w krótkim okresie do masowych odejść z pracy. Jednak w dłuższej perspektywie może mieć negatywne skutki dla rynku — mówi Joanna Tyrowicz, ekspert Instytutu Ekonomicznego NBP.

przeczytaj

Sieci szpitali - uwagi do projektu reformującego system opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia odrzuciło 296 uwag przedstawionych podczas konsultacji społecznych. Uwzględniło m.in. te dotyczące włączenia do finansowania ryczałtowego rehabilitacji. Projekt nowelizacji, która ma wejść w życie już w lipcu, zakłada utworzenie systemu zabezpieczenia zdrowotnego obywateli, zwanego siecią szpitali. Placówki, które do niej trafią, będą finansowane ryczałtowo z budżetu państwa. Pozostałe będą mogły ubiegać się o kontrakt z płatnikiem na dawnych zasadach.

przeczytaj

Strajk w Operze Bałtyckiej. "Nie wierzymy w słowa dyrektora"

- W związku z zawiadomieniem złożonym przez Komisję Zakładową NSZZ 'Solidarność' w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, stanowiącym o podjęciu z dniem 4 lutego 2017 r. akcji strajkowej w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, z przykrością informujemy, iż w trosce o komfort Widzów naszego teatru zostaliśmy zmuszeni do odwołania spektaklu 'Traviata' w dniu 4 lutego b.r. - pisze w oficjalnym stanowisku dyrekcja gdańskiej opery.

przeczytaj