0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Aktualności

Podsumowanie sukcesów OPZZ na arenie międzynarodowej

OPZZ poprzez swoich przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno- Społecznym (EKES) aktywnie reprezentowali polskich pracowników i pracownice w Europie. Uczestniczyliśmy w grupach analitycznych przygotowujących opinie dotyczące większości projektów Komisji Europejskiej wprowadzających w życie zasady Europejskiego Filara Praw Socjalnych (chociażby opinia o Europejskim Urzędzie Pracy, czy Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy).
Przeczytaj

Niezmiennie dominują migracje czasowe, związane z chęcią podjęcia pracy
Obecnie ważne zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju posiada około 200 tys. osób spoza UE. W tych statystykach znacznie przeważają obywatele Ukrainy, co daje nam sumę około 138 tys. osób. Przeczytaj.

Stanowisko ZG ZZA udzielające poparcia dla apelu ekspertów oraz pacjentów w sprawie zaniechania prac nad projektem pilotażu sieci onkologicznej
Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów udziela poparcia dla społecznej i eksperckiej inicjatywy wstrzymania prac nad projektem pilotażu sieci onkologicznej. Przeczytaj.

Trwa akcja zbierania podpisów pod Listem otwartym do Ministra Obrony Narodowej
Jak czytamy w komunikacie Zarządu Krajowego, do związku wpłynęły i wpływają listy poparcia zarówno z dowództw i szefostw, jak i z jednostek wojskowych, w tym z WOG-ów, ze składów i warsztatów RBL-ogów, wojskowych komend: uzupełnień i transportu, z wojewódzkich sztabów wojskowych, regionalnych centrów informatyki, baz lotniczych, biur emerytalnych i przedstawicielstw wojskowych i wielu, wielu innych jednostek wojskowych. Po tygodniu zbierania podpisów widać już, że list ten zyskał poparcie już kilku tysięcy pracowników resortu obrony narodowej. Przeczytaj.

Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli - opinia ZNP
W nawiązaniu do propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczącej zmian w systemie wynagradzania nauczycieli Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował opinię. Przeczytaj.

Uroczyste posiedzenie WRDS województwa dolnośląskiego
W siedzibie Muzeum Teatru we Wrocławiu w dniu 14.12.2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Pan Andrzej Otręba. Przeczytaj.

Fizjoterapeuci w Tarnowie w sporze zbiorowym!
Fizjoterapeuci w Szpitalu Św. Łukasza są w sporze zbiorowym z Dyrekcją. Czy odejdą od łóżek pacjentów? Obejrzyj.

OPZZ w mediach

Co górnicy myślą o globalnym ociepleniu? "Nie można mówić, że cały świat jest do kitu, bo w Polsce wydobywa się węgiel"

Wacław Czerkawski, Przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego: Przede wszystkim podchodzę sceptycznie do globalnego ocieplenia, które jest skutkiem działalności człowieka, zwłaszcza spalania paliw kopalnych. Argument mam jeden - globalne ocieplenie było już wtedy, kiedy w ogóle nie było przemysłu. Nawet gdy jeszcze na ziemi nie było człowieka, już mieliśmy do czynienia z globalnym ociepleniem. Przeczytaj.

Minister zapowiada nową siatkę płac pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia.

Strona społeczna pracowników i pracodawców od dłuższego czasu sygnalizowała potrzebę omówienia kondycji finansów ochrony zdrowia w związku z ustawową realizacją regulacji płacowych pracowników ochrony zdrowia. Przeczytaj.

Co naprawdę sądzą kasjerzy o zakazie handlu w niedzielę?

Według opinii dr. Falińskiego, wprowadzenie 2,5 razy wyższej stawki godzinowej w Polsce jest nierealne. Ekspert przypomina, że zwolennikiem tej koncepcji był przede wszystkim OPZZ. Ale wizja ewentualnej zmiany prawdopodobnie wystraszyła pracodawców. Przeczytaj.

Dzień wolny od pracy w Wigilię i w Wielki Piątek

Po zasięgnięciu opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i Biura Analiz Sejmowych w kwestii zgodności z prawem UE, w dniu 11 grudnia br. projekt ustawy został skierowany do konsultacjido SN, PG, KRRP, NRA, RDS, PIP, RMiŚP, KIG, BCC, Lewiatan, ZRP, PRP, FZZ, NSZZ"S" i OPZZ. Przeczytaj.

Polska członkiem drugiej kategorii w UE? Ruszają prace nad budżetem strefy euro

W polskiej debacie publicznej na razie trzy partie opowiedziały się za przyjęciem euro: Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wprowadzenie w Polsce wspólnotowej waluty popierają także związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ. Przeczytaj.

Żółte Kamizelki: Macron ustąpił, to znaczy, że słabnie. Kolejny gwałtowny weekend we Francji

Na pierwszy rzut oka deklaracje Macrona to poważne ustępstwa. Zaraz po opublikowaniu pozytywnie skomentował je np. Adam Rogalewski, przedstawiciel OPZZ na forum Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, europejskiego ciała dialogu społecznego. Przeczytaj.

Czyste powietrze i taniec z gwiazdami

Okazało się, że polski przemysł węglowy jest wysoce nierentowny i sporo kosztuje budżet państwa. Oliwy do ognia dolewały związki zawodowe, zarówno „Solidarność”, jak i OPZZ. Przeczytaj.

Rząd podwyższył płacę minimalną, by zabrać 500 plus? Niezła teoria, ale kompletnie fałszywa

Wzrost płacy minimalnej poza to, co wymusza ustawa, powinien być efektem negocjacji w Komisji Dialogu Społecznego (wcześniej – Komisji Trójstronnej). Poza przedstawicielami organizacji pracodawców (m.in. Lewiatana i Pracodawców RP) uczestniczą w nich reprezentanci trzech central związkowych („S”, „OPZZ” i „FZZ”)oraz rządu. Przeczytaj.

Za zwolnienie szefa związków - do sądu

Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości zastosowanego trybu rozwiązania umowy o pracę z przewodniczącym Organizacji Związkowej OPZZ Konfederacja Pracy - informuje Małgorzata Łagocka, okręgowy inspektor pracy. Przeczytaj.

Ciężka praca, niska płaca

Nikt o nas nie dba i jesteśmy zrzucani na margines, dlatego walczymy o swoje prawa – opowiada Monika Bocian, przewodnicząca rady OPZZ województwa lubuskiego.Przeczytaj.

Po 70 zł więcej do emerytury dla najbiedniejszych. Rząd przyjął projekt

OPZZ w swoim stanowisku do nowelizacji wskazuje, że kierunek podejmowanych działań jest dobry, ale przewidziane podwyżki są za małe. Przeczytaj.

Szef ZNP: ciepło odnosimy się do protestu nauczycieli

Nie jesteśmy inicjatorem poniedziałkowego protestu, ale ciepło przyglądamy się działaniom nauczycieli. Jutro zbiera się Zarząd Główny i podejmiemy decyzję o formie strajku - mówi Sławomir Broniarz, szef ZNP. Przeczytaj.

Ankieta ZNP w sprawie strajku. Teraz nauczyciele zachorują na grypę?

Grażyna Ralska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego: - To nie będzie ani trudne, ani nielegalne. Proszę mi pokazać całkiem zdrowego nauczyciela. Przeczytaj.

Opinia ZNP ws. wynagrodzeń nauczycieli

Swój apel ZNP wystosował w nawiązaniu do propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Jak można przeczytać w piśmie ZNP, odnośnie propozycji przeformułowania zasad obliczania części oświatowej subwencji ogólnej z ucznia na oddział, Związek na razie nie przedstawi stanowiska ze względu na „ogólnikowy charakter propozycji resortu edukacji”. Przeczytaj.

Sześć miesięcy bez składek ZUS. Przedsiębiorcy boją się ulgi na start

Od 30 kwietnia nowe firmy mogą korzystać z ulgi na start. Polega ona na tym, że przez pierwsze sześć miesięcy przedsiębiorca płaci tylko składkę zdrowotną i jest zwolniony z należności na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Preferencja została wprowadzona do systemu ubezpieczeniowego przez ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Rząd szacował, że w tym roku skorzysta z niej 200 tys. nowych firm. Przeczytaj.