0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

A P E L

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Dzień 28 kwietnia obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych lub jako Dzień Pamięci o Pracownikach upamiętniany jest przez ruch związkowy w wielu krajach. W Polsce, Uchwałą Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jest także promowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).

28 kwietnia to szczególna data dla pracowników, pracodawców i wszystkich instytucji zajmujących się warunkami pracy. Organizacje związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych corocznie podejmują różne inicjatywy: organizują seminaria, konferencje, wystawy, kampanie informacyjno - edukacyjne, spotkania ze specjalistami bhp, naukowcami i praktykami, organizują demonstracje, pochody czy akcje edukacyjne. Czczą pamięć kolegów, którzy zginęli pracując w złych warunkach pracy.

Dla nas – związkowców dbałość o zdrowie człowieka w środowisku pracy to szczególna misja. Wciąż jest dużo do zrobienia – bowiem 2016 rok nie przyniósł przełomu w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła prawie 88 tys. osób. I choć spada liczba wypadków śmiertelnych – to 239 osób, które zginęły w pracy to wciąż stanowczo za dużo (w 2015 roku 303 osoby).

Dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku pracy istotne są wiarygodne dane statystyczne o wypadkowości czy ryzykach zawodowych. Stąd celne jest tegoroczne hasło Międzynarodowej Organizacji Pracy na Dzień 28 kwietnia: ,,Optymalizuj gromadzenie i wykorzystanie danych dotyczących bhp”. Dziś wyzwaniem jest ujednolicenie systemu zbierania informacji o wypadkach i ich porównywalność, zarówno na poziomach krajowych jak i statystykach międzynarodowych.

Każda z instytucji działających na rzecz poprawy warunków pracy ma swoją misję. Po naszej, związkowej stronie - przedstawicieli pracowników i społecznych inspektorów pracy pozostaje edukacja i kształtowanie świadomości pracowników o bezpiecznych zachowaniach w pracy oraz bieżący nadzór nad warunkami pracy.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych apeluje do:

- ogólnokrajowych organizacji członkowskich OPZZ o godne obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, pracodawców o wzmacnianie działań prewencyjnych, promowanie dobrych praktyk oraz współpracę ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników w dbałości o warunki pracy, Sejmu RP o przeprowadzenie debaty na temat stanu warunków pracy w Polsce, organów nadzoru i kontroli o wzmacnianie działań prewencyjnych i kontrolnych, szczególnie w najbardziej wypadkogennych sektorach gospodarki narodowej.

Niech godna praca będzie pracą bezpieczną !

Działajmy solidarnie na rzecz poprawy warunków pracy !

************************************************

C H O D Ź C I E Z N A M I !

Zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o inspirowanie obchodów w swoich środowiskach.

Zapraszamy do udziału w centralnych uroczystościach w Warszawie. Tradycyjnie spotkamy się przed siedzibą OPZZ.

*****************************************************

Partia Razem oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapraszają na konferencję pt:

KOBIETY NA RYNKU PRACY

26 KWIETNIA 2017, GODZ 11:00 – 15:00

przeczytaj

Spotkanie z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej ds. Brexitu Michaelem Barnier’em

Przedstawiciele OPZZ: wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska oraz specjalista ds. międzynarodowych Adam Rogalewski, wspólnie z partnerami społecznymi spotkali się z głównym przedstawicielem Komisji Europejskiej ds. Brexitu Michaelem Barnier'em. Spotkanie odbyło się w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w związku z oficjalną wizytą pana Barnier w Polsce.

przeczytaj

Sieć szpitali w praktyce

Ustawa, zwana potocznie ,,ustawą o sieci szpitali" (ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie 7 dni od dnia ogłoszenia. To bardzo ważny, systemowy akt prawny, który od początku wzbudzał wiele zastrzeżeń, także w opinii organizacji członkowskich OPZZ.

przeczytaj

Morawiecki apelował: "przez tę ustawę podrożeją leki". Senatorowie nie posłuchali i ją przegłosowali

Przed przyjęciem tych zmian zarówno teraz senatorów, jak i wcześniej posłów, przestrzegał minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. W opiniach przesyłanych do izb parlamentu argumentował m.in. że „wprowadzenie proponowanych ograniczeń własnościowych (…) będzie skutkować postępującą fragmentaryzacją rynku aptek w Polsce. (…) doprowadzi to do dalszego osłabienia pozycji negocjacyjnej aptek (...) co może przełożyć się w sposób znaczący na podwyżkę ceny leków nie objętych refundacją oraz OTC (bez recepty)”.

przeczytaj

Reformie oświaty Anny Zalewskiej Polacy mówią "nie"

Niechęć Polaków wobec zmian w szkolnictwie widać nie tylko w liczbie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum, ale również w sondażach. Gdyby deklaracje badanych przełożyły się na odpowiedzi w wiążącym referendum, reforma zostałaby odwołana.

przeczytaj

Premier o referendum edukacyjnym: wniosek wpłynął zbyt późno

- W tym momencie mamy szczególną sytuację, ponieważ ten wniosek referendalny wpłynął zbyt późno. Reforma edukacji została wdrożona, ona jest w tej chwili przygotowywana - powiedziała Beata Szydło. Dodała, że wniosek o referendum odczytuje jako działanie polityczne.

przeczytaj

Spór zbiorowy w Lotosie wkracza w kolejny etap

W ostatnich rokowaniach uczestniczyli przedstawiciele czterech central związkowych: Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Lotos, Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Lotos, Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy Lotos oraz Związku Zawodowego „Alternatywa”.

przeczytaj

Parafowano porozumienie płacowe w koncernie ArcelorMittal Poland

- Po dokonaniu kolejnych modyfikacji wzajemnych stanowisk, strony parafowały treść porozumienia płacowego na rok 2017. Strony ustaliły dodatkowo, że formalne podpisywanie porozumienia płacowego nastąpi po podjęciu stosownych decyzji przez organy statutowe poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. - głosi opublikowany w piątek wieczorem wspólny komunikat spółki i strony społecznej.

przeczytaj

Komisja Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ

W siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ. Spotkanie prowadził Marek Kupiec, przewodniczący Komisji. uczestnicy spotkania przybliżyli kluczowe problemy sektora bankowego, dotyczące przede wszystkim niskich płac, nierówności płacowych, jak też nieobecności przedstawicieli branży w ogólnokrajowym dialogu społecznym.

przeczytaj

Wynagrodzenie minimalne wzrośnie prawdopodobnie o co najmniej 49 zł

W 2018 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie prawdopodobnie o co najmniej 49 zł, a stawka godzinowa może osiągnąć poziom 13,3 zł brutto za godzinę pracy. Kwoty te wynikają z nowych prognoz makroekonomicznych rządu oraz przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

przeczytaj