0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Czy Rząd chce rozmawiać o emeryturach?

Jan Guz do Przewodniczącego RDS: wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad Rady Dialogu Społecznego w dniu 14 lipca br. punktu dotyczącego zapowiadanej przez Rząd reformy systemu emerytalnego.

przeczytaj

Trudna sytuacja zakładów górnictwa węgla brunatnego i spółek energetycznych

W siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie przewodniczących organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ działających w zakładach górnictwa węgla brunatnego i w elektrowniach z nimi związanych, którego celem było omówienie aktualnej sytuacji w tych przedsiębiorstwach. Spotkanie poprowadził przewodniczący OPZZ, Jan Guz, uczestniczyli w nim także wiceprzewodniczący OPZZ, Franciszek Bobrowski oraz członkowie Prezydium OPZZ z branży OPZZ Górnictwo, Przemysł Chemiczny i Energetyka: Dariusz Potyrała i Janusz Śniadecki.

przeczytaj

Rada Powiatowa OPZZ w Katowicach

30 czerwca odbyło się spotkanie Rady Powiatowej OPZZ w Katowicach. Podczas spotkania podsumowano cykl szkoleń zorganizowanych przez Radę oraz omówiono następujące kwestie:

przeczytaj

Stawka godzinowa na forum Sejmu

5 lipca br., sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw rynku pracy w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt wprowadza minimalną stawkę godzinową w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Jeśli od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna wzrośnie do 2000 zł, stawka godzinowa wyniesie w tym roku 13 zł.

przeczytaj

Grupa InPost planuje zwolnienia grupowe; pracę może stracić ok. 1257 osób

- Decyzja o wdrożeniu optymalizacji struktury zatrudnienia ma na celu dostosowanie posiadanego potencjału i kosztów spółki do realiów i perspektyw rynkowych. Podjęte działania powinny, zdaniem zarządu spółki, wpłynąć na ograniczenie nierentownej działalności w obszarze rynku przesyłek listowych i pozwolić na skupienie się na obszarach perspektywicznych, co w konsekwencji winno odnieść pozytywny rezultat w kontekście optymalizacji działalności prowadzonej przez spółki z grupy kapitałowej InPost - podała spółka.

przeczytaj

Zamet Budowa Maszyn planuje zwolnienia. Związkowcy walczą o miejsca pracy

Związkowcy ze spółki Zamet Budowa Maszyn, której zarząd przed tygodniem ogłosił zamiar grupowego zwolnienia maksymalnie 125 osób, chcą, by zasadność planowanej redukcji zatrudnienia zbadali niezależni eksperci. Wnioskują o wstrzymanie procedury zwolnień do tego czasu.

przeczytaj

Działania związkowców bez wpływu na ruch pociągów

Zapowiadane przez maszynistów wzmożone przestrzeganie procedur bezpieczeństwa nie wpływa na ruch pociągów . Związkowcy pamiętają o koledze, który rozpoczął odbywanie wyroku za spowodowanie katastrofy w Babach. Z tego powodu Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce rozpoczął akcję – jak tłumaczył – piętnującą haniebne orzeczenie polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i przeciwdziałającą zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

przeczytaj

Prof. Jeżowski o istocie reformy edukacyjnej i likwidacji gimnazjów: Wyście nam zrobili źle, my wam jeszcze gorzej

Mówienie obecnie o reformie edukacji jest nadużyciem. Trudno bowiem mówić o reformie w sytuacji, kiedy próbuje się zawrócić system po to, by wprowadzić go ponownie w koleiny, w których już dawniej był. Cofamy edukację do rozwiązań z przeszłości, które w ocenie obecnie rządzących polityków były dobre – mówi Antoni Jeżowski z Instytutu Badań w Oświacie, profesor PWSZ w Głogowie, doświadczony nauczyciel, dyrektor szkoły i samorządowiec.

przeczytaj

Podatek od marketów uchwalony przez Sejm

Wprowadzenie dwóch stawek podatku od sprzedaży detalicznej - 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie - zakłada ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, uchwalona w środę przez Sejm.

przeczytaj