0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Dzisiaj:

- Warszawa: spotkanie Jana Guza, przewodniczącego OPZZ z Luca Visentinim,

sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

Komisja Europejska podziela stanowisko OPZZ w sprawie pracowników delegowanych

20 lipca br. Komisja Europejska odrzuciła „żółtą kartkę", czyli sprzeciw 11 krajów UE wobec rewizji dyrektywy o delegowanych. Przypomnijmy, że Komisja planuje praktyczną realizację zasady „Równa płaca, za tę samą pracę, w tym samym miejscu" w całej Unii Europejskiej. OPZZ było jedyną organizacją w Polsce od początku jasno wyrażającą swoje poparcie dla propozycji Komisji. Miało to swój wyraz w licznych pismach kierowanych do przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junkera oraz komisarzy Marianne Thyssen i Elżbiety Bieńkowskiej.

przeczytaj

Grupa Wyszehradzka krytykuje Komisję Europejską i zapowiada wspólne stanowisko na szczyt w Bratysławie

Premier Beata Szydło skrytykowała Komisję Europejską. Przywołała sprawę pracowników delegowanych, kiedy to odrzucone zostało weto 11 państw, w tym Polski – My upominamy się i mówimy, że to parlamenty narodowe powinny być tymi, który ostatecznie zatwierdzają decyzje, które UE chce podejmować – podsumowała premier.

przeczytaj

Na sejmowej Podkomisji - obraźliwie o związkach zawodowych

W ramach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od ponad roku pracuje Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Głównym jej celem jest monitorowanie stanu prac rządowych nad koncepcją powołania Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Podczas ostatniego posiedzenia Podkomisji (20.07), jej wiceprzewodniczący posełKrzysztof Ardanowski (PiS), stwierdził m.in. ,że "różne lobby posługują się związkami zawodowymi" aby zablokować powołanie inspekcji.

przeczytaj

Ochrona związkowa, przedemerytalna?

Leszek Majkowski jest od wielu lat przewodniczącym Wielozakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu. W dniach 22-25 czerwca br. jako opiekun – pilot prowadził wycieczkę grupy związkowej. Poprzedniego dnia wysłał pocztą elektroniczną wniosek o urlop do pracodawcy, choć były to czynności wynikające z funkcji związkowej. Jakież było jego zdziwienie, gdy po kilku dniach został poinformowany o braku wniosku urlopowego i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a w konsekwencji o ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych. 20 lipca br. Leszek Majkowski otrzymał tzw. dyscyplinarkę.

przeczytaj

Ratownicy na sejmiku. Pracownicy bialskiego pogotowia chcą odwołania dyrektora

Pracownicy pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej przyjechali na obrady sejmiku województwa lubelskiego. Chodzi o konflikt z dyrektorem placówki Romanem Filipem. Co prawda dyrektora, który przebywa na urlopie, obecnie zastępuje - delegowany przez zarząd województwa - Michał Jedliński, ale w środę jeden z pracowników pogotowia dostał wypowiedzenie.

przeczytaj

Poważne kłopoty kopalni Krupiński. Końca strat nie widać

Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalnia Krupiński w Suszcu przyniesie w tym roku ok. 200 mln zł strat i ma problem, aby w przyszłości osiągnąć rentowność - poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Od kilku miesięcy przedstawiciele związków zawodowych wyrażali obawy, związane z potencjalną likwidacją kopalni Krupiński i przekazaniem jej majątku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK); pracownicy mieliby skorzystać z osłon socjalnych lub trafić do innych kopalń spółki. Jednak ani JSW ani resort energii nie potwierdzali dotąd, że jest plan przekazania tej kopalni do SRK.

przeczytaj

Związki zawodowe porozumiały się z PKP Informatyką

Zarząd PKP Informatyki i funkcjonujące w spółce związki zawodowe podpisały porozumienie dotyczące określenia warunków zakończenia sporu zbiorowego. Podłoże sporu obejmowało: niedotrzymanie przez pracodawcę zobowiązań w sprawie naliczenia i wypłaty premii za I kwartał, niedotrzymanie obowiązków wynikających z ZUZP dla Pracowników PKP Informatyki, nieprzestrzeganie regulaminu premiowania, nieprzestrzeganie zasad dialogu społecznego oraz jednostronne forsowanie kryteriów wypłaty premii zadaniowej.

przeczytaj

Ochrona cudzoziemców pracujących w Polsce przed wykorzystywaniem ze strony pracodawców i pośredników

To główny cel Związku Zawodowego Ukraińców w Polsce. Powołanie związku to wspólna inicjatywa Ukraińców i OPZZ, które chce im pomóc w walce o swoje prawa. Jak mówi doktor Piotr Ostrowski z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, cudzoziemcy nie mają pojęcia o obowiązujących w naszym kraju procedurach i bardzo łatwo dają się wykorzystywać. - Przyjeżdżają najczęściej za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, które co do zasady nie powinny pobierać wynagrodzenia za pośrednictwo. Agencje działają jednak w otoczeniu ukraińskich grup pośrednictwa. Ukraińcy są więc pośrednikami pośredników i biorą za to pośrednictwo od 200 do 250 dolarów - podkreśla doktor Ostrowski.

przeczytaj

ZZPPM: Był taki dzień

Dwadzieścia cztery lata temu o godzinie 6 rano w poniedziałek, 20 lipca 1992 roku, cała załoga KGHM jak jeden mąż sprzeciwiła się planom oddania polskiego przemysłu miedziowego w obce ręce.Nie wyraziła zgody na demontaż firmy, na próby uwłaszczenia się na jej majątku garstki wpływowych decydentów. W dobitny sposób zaprotestowała przeciwko praktyce doprowadzania przedsiębiorstw za pomocą manipulacji podatkowych na skraj bankructwa. Po to, by szybko i łatwo zachodni kapitał mógł je kupować za symboliczne grosze. Czy ta sytuacja sprzed prawie ćwierć wieku czegoś nam nie przypomina?

przeczytaj