0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Projekt założeń budżetu państwa tematem plenarnego posiedzenia RDS

W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Jak zaznaczył Jan Guz przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: - Dialog staje się co raz bardziej fasadowy. Rada Ministrów przyjmuje wskaźniki, a następnie reprezentanci rządu przedstawiają je partnerom społecznym. Nie ma więc realnego dialogu, bo nie ma realnego wpływu partnerów społecznych na ich wysokość. Jednocześnie podkreślił, że OPZZ negatywnie ocenia rządowe propozycje dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

przeczytaj

Opinie i analizy

OPZZ o łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Odpowiedzialny biznes - odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”. OPZZ na konferencji reprezentowali: Wiesława Licha, przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ. Wiesława Licha, biorąca udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym ryzyk branżowych w łańcuchach dostaw, omówiła sytuację pracowników przemysłu lekkiego, podejmowane przez OPZZ i Federację działania na rzecz zapewnienia pracującym godnej pracy i płacy oraz wzmocnienia pozycji związkowców w przedsiębiorstwach, także prywatnych.

przeczytaj

W mediach

Zarząd Azotów spotkał się ze związkowcami. Grożą strajkiem

W puławskich Azotach od listopada ubiegłego roku trwa pogotowie strajkowe. Komitet strajkowy powołany przez związki zawodowe domaga się zaniechania zmian organizacyjnych, które ich zdaniem zmniejszają rolę puławskiej spółki.W poniedziałek przedstawiciele zarządu Grupy Azoty spotkali się z przedstawicielami ośmiu organizacji związkowych działających w Grupie Azoty Puławy. Spotkanie stanowiło wypełnienie deklaracji z umowy społecznej zawartej w 2014 r.

przeczytaj

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych pracuje nad PPK. Lepszy dialog ze związkami niż z kolegami z rządu

Strona społeczna zwracała uwagę na przychylenie się autorów projektów do zapisania w ustawie, że zgromadzone tam oszczędności będą miały status prywatnych środków. Chodzi o to, aby nie powtórzyło się zamieszanie, jakie towarzyszyło wprowadzeniu OFE, gdzie pieniądze okazały się ostatecznie publicznymi środkami. Dla związkowców istotne jest obniżenie składki dla osób, które zarabiają najmniej. Dlatego dla tych, których wynagrodzenie nie przekracza 120 proc. płacy minimalnej, składka będzie wynosiła co najmniej 0,5 proc. zamiast 2 proc. pensji.

przeczytaj

Ile tak naprawdę zarabiają Polacy? Zdziwisz się...

W 2017 roku GUS donosił, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło trochę powyżej 3000 zł netto. Okazuje się jednak, że dane Urzędu Statystycznego były zbyt optymistyczne. Zgodnie z raportem opublikowanym właśnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przeciętne wynagrodzenie wynosiło wówczas 2758 zł netto.

przeczytaj