0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Aktualności

Posiedzenie RDS - 25.01.2019


25.01.2019 odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Przyjęto poniższe uchwały:

Przeczytaj.

Kongres włoskich związków zawodowych (Generalnej Konfederacji Pracy CGIL)
W Bari, mieście w południowych Włoszech, znanym dla większości Polaków i Polek jak miejsce pochodzenia królowej Bony odbywa się XVIII kongres włoskiej konfederacji związków zawodowych CGIL. W dniach od 21 do 25 stycznia 800 delegatów z całych Włoch jak również 85 międzynarodowych gości w tym przedstawiciel OPZZ (Adam Rogalewski) dyskutuje na temat przyszłości CGIL a więc: wybrania nowego prezydenta, ustalenia programy na kolejne lata jak również innych działań związku zawodowego. Stolica Apulii została wybrana na miejsce kongresu z powodu swojej lewicowej identyfikacji. Bari jest również europejską stolicą kultury. Przeczytaj

Polska potrzebuje wyższych płac – udane negocjacje w Magneti Marelli!

We wtorek 22 stycznia 2019 trzy Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji ZZ Metalowców i Hutników, prowadzące działalność statutową w Spółkach Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. w Sosnowcu zakończyły sukcesem negocjacje płacowe.Przeczytaj.

Od premiera oczekujemy faktów a nie stereotypów

Jesteśmy oburzeni wypowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego o czasie pracy nauczycieli (21 stycznia w telewizyjnym wywiadzie szef rządu powiedział, że nauczyciele mają „troszeczkę więcej czasu wolnego”).Przeczytaj.

OPZZ popiera nauczycieli!
OPZZ popiera nauczycieli przygotowujących się do strajku! Wspierając nauczycieli - Inwestujesz w przyszłość! Obejrzyj – pobierz infografikę.

Sukces w Zakładzie Obróbki Plastycznej w Świdniku.

Zgodnie z decyzją zarządu Koncernu Leonardo Helicopters w ubiegłym roku została przeprowadzona procedura przetargowa dotycząca sprzedaży Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. (ZOP),który był ostatnią spółką córką należącą do naszej firmy. Mając na uwadze zagwarantowanie dotychczasowych miejsc pracy dla pracowników wydziału Kuźni, oraz utrzymanie ważnej dla Świdnika produkcji lotniczej nasz związek ZZIT wsparł inicjatywę pracowników ZOP którzy zadeklarowali założenie spółki pracowniczej i nabycie pełnego pakietu udziałów swojego zakładu pracy. Przeczytaj.

XXVIII Zjazd Delegatów ZZ Dyżurnych Ruchu PKP

W dniach 21 – 24 stycznia 2019 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Był to XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów. W czasie trwania Zjazdu wybrano nowe władze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Przeczytaj

Warsztaty Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Pomoc dla niepełnosprawnych i dla Śląska.

Pierwszym omawianym dokumentem była propozycja projektu wykorzystanie innowacji społecznych w skali mikro w celu rozwiązania problemów społecznych na terenie Śląska. w ramach działania - Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.Przeczytaj

Warsztaty dla członków Komitetu Monitorującego POWER w KPRM - włączeni idei dostępności do głównego nurtu rządzenia.

W dniu 24.01. 2019r. odbyły się w KPRM warsztaty podczas których partnerzy społeczni ocenili trzy proponowane projekty pozakonkursowe, które mają usprawnić prace urzędów administracji publicznej. OPZZ reprezentował Zygmunt Mierzejewski Przeczytaj

Przewodniczący opolskiego OPZZ o PPK

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej woj. opolskiego Sebastian Koćwin był gościem debaty w Radiu Opole. Głównym tematem rozmowy były Pracownicze Plany Kapitałowe. Przewodniczący zwrócił uwagę, że dobrowolny udział w programie jest w pewnej mierze pozorny - pracownik wchodzi do niego z automatu i musi oświadczyć, że nie chce w nim uczestniczyć (i powtarzać to co dwa lata). Mówił też o tym, że pieniądze będą wypłacane od 60. roku życia przez 10 lat, tymczasem bardziej by się przydały po 70. roku życia, gdy są potrzebne na leczenie. Zastanawiał się też, skąd państwo weźmie kilka miliardów rocznie na wsparcie PPK. Słuchaj

Opinie i analizy

Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się 21 stycznia br. poświęcono dyskusji nad zmianami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Przeczytaj

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia
23 stycznia 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało jubileuszową konferencję z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. W tym roku mija sto lat od powołania w Polsce publicznych służb Zatrudnienia. Stworzono je w celu usprawnienia funkcjonowania rynku pracy, a na ich organizację i aktywność miała wpływ zarówno krajowa polityka gospodarcza jak i czynniki zewnętrzne, początkowo konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, a później dokumenty strategiczne Unii Europejskiej.Przeczytaj

II posiedzenie Grupy roboczej EKZZ ds. Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju ONZ
W Brukseli odbyło się drugie Grupy roboczej posiedzenie ds. Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Grupa robocza działa w ramach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych a jej celem jest m.in. wsparcie tej organizacji w obszarze Agendy ONZ do 2030 roku poprzez udział w konsultacjach dokumentów i wymianę doświadczeń.Przeczytaj

OPZZ apeluje do marszałka Sejmu w sprawie pracowników NBP
OPZZ wystąpiło dzisiaj do marszałka Sejmu z wnioskiem o wstrzymanie prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk nr 3160) do czasu przedstawienia opinii w sprawie przez związki zawodowe i organizacje pracodawców. Przeczytaj

OPZZ w mediach

Szef OPZZ: 2,5-krotność wynagrodzenia za pracę w niedzielę. Będą nowelizacje

-O nie jest dobra ustawa, powinny być dla pracownika zagwarantowane dwie niedziele wolne. Na podobne rozwiązania zgodziły się organizacje pracodawców. Powinna być dowolność. Jeśli pracownicy chcą, taka możliwość powinna być stworzona - mówił w programie "Money. To się liczy" Oglądaj

Płaca Minimalna 2019. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2019?
związki zawodowe jak Solidarność i OPZZ chcą, żeby płaca minimalna osiągnęła pułap 50 % średniej pensji w krajowej gospodarce. Solidarność chcę by pensja minimalna wynosiła 2278,5 zł, a OPZZ 2383 zł. Przeczytaj.