0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Skarga na działania zarządu

Organizacje związkowe, działające przy ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w Płocku – MZZ Pracowników Energetyki Płockiej i MOZ „Solidarność” przy Energa – Operator SA, zwróciły się do Rady Nadzorczej i Zarządu Energa SA. ze skargą na działania zarządu płockiej spółki. 16 maja związkowcy omówili bieżącą sytuację w przedsiębiorstwie. W dyskusji uznali za konieczne skierowanie skargi do organów Energi SA - jednej z największych krajowych spółek energetycznych.

przeczytaj

Z Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz o małym ZUS-ie

7 maja 2018 r. na posiedzeniu doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, z udziałem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz, omówiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

przeczytaj

Opinie i analizy

Ważne sprawy - przegląd tygodnia: 14 - 18.05

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane o inflacji w kwietniu bieżącego roku.Zgodnie z nimi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do marca 2018 roku wzrosły o 0,5%, a w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku wzrosły o 1,6%, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W skali roku najbardziej wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych – 4,1% (w tym żywności o 4,3%), restauracji i hoteli – 2,8% oraz edukacji – 2,1%

przeczytaj

W mediach

Debata Związkowa 17 maja 2018

Pracownicze Plany Kapitałowe: czy będzie to efektywny sposób na podwyższenie naszych przyszłych emerytur? Osoby niepełnosprawne jako pracownicy: jak jest ich obecna sytuacja na rynku pracy w Polsce? Jak ich aktywizować i jak wspierać zatrudniające ich firmy? Zmiany z zatrudnianiu cudzoziemców, które wejdą w życie od 1 lipca 2018r. Gośćmi audycji byli: ‎Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego oraz Bogusław Motowidełko, nowy szef Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”.

przeczytaj

Strajku nie będzie - jest porozumienie w Kolejach Dolnośląskich

Udało się zakończyć spór zbiorowy w kolejowej spółce. Porozumienie wypracowano po kilku posiedzeniach z udziałem mediatora. Strony sporu – związki zawodowe (OPZZ Konfederacja Pracy i NSZZ Solidarność) i Zarząd KD - doszły do porozumienia, które podpisały 16 maja.

przeczytaj