0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

15.05.2018: Ogólnopolska kampania pokazująca zarobki nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego: - We wtorek ruszamy z ogólnopolską kampanią, pokazującą zarobki nauczycieli. Faktyczne zarobki, a nie wirtualne średnie wynagrodzenia, którymi posługuje się MEN.

przeczytaj

Podwyżki w Nitro-Chemie

Załoga Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” z Bydgoszczy dostała 7% podwyżki. W negocjacjach z pracodawcą aktywnie uczestniczyła zakładowa komisja Kontry, która jest w firmie największym związkiem zawodowym.

przeczytaj

Opinie i analizy

W Budapeszcie na spotkaniu związkowej Grupy Wyszehradzkiej. Stanowisko przewodniczących związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej

Dyskusja nad implementacją Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, omówienie społeczno-gospodarczej i politycznej sytuacji w regionie oraz oczekiwania w kontekście zbliżających kongresów Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych to główne punkty corocznego spotkania przewodniczących związków zawodowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), które odbyło się w dn. 10-11 maja 2018 roku w Budapeszcie.

przeczytaj

W mediach

Większe podwyżki dla uboższych emerytów

Rząd chce zmienić zasady waloryzacji rent i emerytur. Skorzystać na tym mają osoby z najniższymi świadczeniami – i to już w przyszłym roku. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ: – Chcemy, by emeryci mocniej odczuli wzrost gospodarczy Stanowisko związku jest następujące: emerytury i renty miałyby być podnoszone o inflację i 50 proc. wskaźnik wzrostu płac. Tak liczona waloryzacja w przyszłym roku wyniosłaby 3,95 proc. Dzięki temu np. najniższa emerytura wzrosłaby o 33 zł na rękę.

przeczytaj

Anglia: związki naciskają na rząd w sprawie zakupu okrętów dla Royal Navy

11 maja br. przed­sta­wi­ciele związku zawo­do­wego Unite, będą­cego jed­nym z największych orga­ni­za­cji tego typu w bry­tyj­skim sek­to­rze obron­nym i stocz­nio­wym, zażą­dali od ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii ulo­ko­wa­nia zamó­wie­nia na trzy okręty zaopatrze­niowe w stocz­niach lokal­nych.Krok ten ma na celu utrzy­ma­nie poten­cjału stocz­nio­wego w Wielkiej Brytanii oraz ogra­ni­cze­nie zależ­no­ści sił zbroj­nych od zagra­nicz­nych dostaw­ców.

przeczytaj