0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Reprezentatywne organizacje pracodawców popierają ZNP

Z inicjatywy przewodniczącego OPZZ Jana Guza, reprezentatywne organizacje pracodawców: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego podpisały wspólne porozumienie, popierające postulaty polskich nauczycieli! Przeczytaj.

Rada Ochrony Pracy o Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Wzorem lat ubiegłych, sejmowa Rada Ochrony Pracy zorganizowała uroczystą sesję z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, obchodzonego na całym świecie 28 kwietnia. W tym roku posiedzenie odbyło się 9 kwietnia 2019 roku, a jego mottem przewodnim było hasło: ,,Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra” nawiązujące do 100 letnich doświadczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie wyzwań i możliwości pracy jutra w kontekście bezpieczeństwa pracy. Przeczytaj/Obejrzyj.

Jan Guz ponownie apeluje do Andrzeja Dudy
Przewodniczący OPZZ Jan Guz po raz kolejny zaapelował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jako patrona dialogu społecznego, o włączenie się w rozwiązanie konfliktu pomiędzy rządem a pracownikami oświaty. Przeczytaj.

Jan Guz apeluje do Mateusza Morawieckiego
Przewodniczący OPZZ Jan Guz zaapelował do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o osobiste zaangażowanie się w rozwiązanie sporu Pracownicy Oświaty – Rząd. Przeczytaj.

APEL Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do pracodawców
OPZZ zwraca się z apelem do wszystkich pracodawców, o pomoc pracownikom w zapewnieniu opieki nad dziećmi, jeżeli szkoły, do których uczęszczają przystąpią do strajku. Jeżeli to możliwe, to prosimy pracodawców, aby rodzice mogli przyjść do pracy z dziećmi. Pomóżmy sobie nawzajem w tych trudnych dniach. Przeczytaj.

OPZZ pełne woli negocjacyjnej....
Kolejna tura negocjacji płacowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” za nami. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w myśl zasady o kontynuowaniu dialogu między partnerami, dopóki dopóty takowe możliwości nie zostaną wyczerpane, zaproponowało stronie rządowej nowe rozwiązania zaistniałego konfliktu. Przeczytaj.

Inni mówią – my działamy konkretnie
Od 2010 roku nieprzerwanie OPZZ walczy o emerytury stażowe. Przeczytaj.

Szlachetne zdrowie…
O tym, że jest bezcenne i najważniejsze mówią wszyscy. O tym, że w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu wydamy ostatnią złotówkę z kieszeni nie trzeba nikomu udowadniać. Dlaczego więc od lat nie znajduje właściwego miejsca, zainteresowania i finansowania wśród decydentów? Przeczytaj.

Stanowisko Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ ws. pracowników oświaty
Komisja Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ w pełni solidaryzuje się z protestującymi pracownikami oświaty i popiera ich słuszne postulaty płacowe. Przeczytaj.

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia w Opolu
W Dom EXPO w Opolu odbyły się obchody 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia organizowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. Przeczytaj.

Audycja "My, Wy, Oni" z udziałem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Rady OPZZ na temat „Nowa jakość w ogłoszeniach o pracę, coraz więcej umów na czas nieokreślony i postulaty Solidarności”
Audycja "My, Wy, Oni" z udziałem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Rady OPZZ na temat „Nowa jakość w ogłoszeniach o pracę, coraz więcej umów na czas nieokreślony i postulaty Solidarności”. Posłuchaj.

Maj bez fizjoterapeutów?
Gościem programu Karoliny Kowalskiej #RZECZoPRAWIE był dr Tomasz Dybek, Porozumienie Zawodów Medycznych, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, który jest zrzeszony w OPZZ.Posłuchaj.

Narada przewodniczących zakładowych organizacji związkowych – Jelenia Góra
W Jeleniej Górze odbyła się narada przewodniczących zakładowych organizacji związkowych reprezentujących powiaty jeleniogórski, lubański i lwówecki. Przeczytaj.

Stanowisko Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nauczycieli
Rada OPZZ popiera nauczycieli. Przeczytaj.

Postulat OPZZ realizowany
Przedstawiciele MIiR przedstawili najważniejsze wnioski z obecnej i poprzednich perspektyw. Przedstawiciele KE nie zdecydowali jeszcze czy popierać wydzielony program dla Polski Wschodniej czy ukierunkować się na sformatowaną interwencję. Przeczytaj.

Demonstracja na rzecz pracowników transportu
Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) zorganizowała „Europejski tydzień akcji” na rzecz „sprawiedliwego transportu dla Europy” w dniach 22-27 marca br., podejmując wiele działań w wyrazie sprzeciwu wobec dumpingu socjalnego w Europie. W ostatnim dniu akcji, w środę 27 marca, europejscy związkowcy wzięli udział w demonstracji w Brukseli. Przeczytaj.

Opinie i analizy

GUS zrealizuje postulaty OPZZ
W Głównym Urzędzie Statystycznym odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Komisji Programowej, która ponownie rozpatrzyła uwagi OPZZ zgłoszone do projektu Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020. Przeczytaj.

Rola związków zawodowych w PPK
Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie. Przeczytaj.

Projekt KPR na Zespole ds. Strategii Europa 2020
W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020 , przedmiotem którego były uwagi zgłoszone przez stronę społeczną do projektu Krajowego Programu Reform. Aktualizacja 2019/2020. Projekt ten jest corocznie przyjmowany przez Radę Ministrów jako narzędzie realizacji celów unijnej Strategii Europa 2020. Przeczytaj.

Nowe prawo zamówień publicznych – kolejna faza konsultacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało kolejną wersję projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Projekty te są efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych. Projekty przekazało Radzie Dialogu Społecznego. Przeczytaj.

OPZZ w mediach

Szef OPZZ apeluje do Premiera RP

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych apeluję do Pana o osobiste włączenie się w rozwiązanie konfliktu pracowników oświaty - w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego napisał Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przeczytaj.

Strajk nauczycieli. OPZZ apeluje do pracodawców o pomoc pracownikom w zapewnieniu opieki nad dziećmi

OPZZ zwrócił się z apelem do pracodawców o pomoc pracownikom w zapewnieniu opieki nad dziećmi w czasie strajku nauczycieli. Proponuje, by rodzice mogli przyjść do pracy z dziećmi. "Apelujemy o solidarność w tych ciężkich dla całego społeczeństwa czasach" - pisze związek. Przeczytaj.

Setki tysięcy wkurzonych pracowników czekają na sygnał

Jan Guz, szef OPZZ: Nie było po stronie rządowej poważnych propozycji, ani nawet akceptacji dla proponowanych przez nas terminów następnych rozmów. Przeczytaj.

Emerytura po 35 i 40 latach pracy?

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do prezydenta Andrzeja Dudy projekt emerytury stażowej. Zakłada on, że kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, mężczyźni po 40 latach. Przeczytaj.

Guz: rząd zlekceważył pracowników, zlekceważył nauczycieli.

Ruch związkowy skupiony w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych (OPZZ) przygotowuje się do akcji. Przeczytaj.

OPZZ do Premiera RP

Zarzuty premiera Mateusza Morawieckiego są bezzasadne i podyktowane politycznymi i partyjnymi interesami. OPZZ-owski ruch związkowy od 35 lat reprezentuje interesy pracujących, bez względu na opcję rządzącą - napisał przewodniczący OPZZ Jan Guz w oświadczeniu adresowanym do premiera. Przeczytaj.

Szef OPZZ zagroził rządzącym. „Mamy dla rządu kilka niespodzianek”

Na co rozdał nasze pieniądze, podatników? – pytał szef OPZZ Jan Guz na konferencji prasowej. Związkowcy spotkali się w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Celem spotkania jest porozumienie domagających się podwyżek nauczycieli z rządem. Przeczytaj/Obejrzyj.