0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

1 kwietnia kolejna tura negocjacji płacowych

25 marca br., z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jego tematem była bardzo napięta sytuacja w polskiej oświacie. OPZZ popiera postulaty ZNP i deklaruje poparcie oraz działania na rzecz porozumienia. Przeczytaj.

Nie ustąpimy! - Posiedzenie Prezydium RDS ws. oświaty
Negocjacje ostatniej szansy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"! Przewodniczący OPZZ, Jan Guz oraz Prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w siedzibie RDS! Oglądaj.

Reprezentatywne organizacje pracodawców popierają ZNP
Reprezentatywne organizacje pracodawców: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego popierają postulaty polskich nauczycieli! Przeczytaj.

Komisja Młodych OPZZ wspiera nauczycieli!
Sytuacja nauczycieli, jako grupy zawodowej budzi wśród nas, młodych związkowców, ogromne zaniepokojenie. W wielu badaniach: Polscy uczniowie wypadają bardzo dobrze na tle swoich rówieśników. Elementem różniącym nas system edukacji jest przede wszystkim sytuacja bytowa nauczycieli. Nie godzimy się na zaistniały stan rzeczy, który odbiera nauczycielom możliwość nawoływania do godnej pracy, przy wykorzystaniu przez obóz rządowy haseł o wyjątkowości tego zawodu, który nie jest tylko pracą, lecz służbą.Przeczytaj.

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Łódzkiego

W dniu 22 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Łódzkiego. Po wysłuchaniu protokołu Komisji Rewizyjnej OPZZ WŁ, który przedstawiła jej Przewodnicząca-kol. Jolanta Lesiak, Rada OPZZ Województwa Łódzkiego jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe Rady za 2018 r. Przeczytaj.

Posiedzenie Rady OPZZ 18.03.2019
W dniu 18 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego. Na początku posiedzenia przekazano informacje z narady Przewodniczących w Warszawie, który odbył się w lutym br. Ponadto poinformowano, że 25 kwietnia br. w Bytomiu odbędą się obchody Święta Pracy jak i Jubileuszu 35-lecia OPZZ, na które zaprasza OPZZ.Przeczytaj

Jeden za wszystkich wszyscy za jednego!
Przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego ODKRYWKA, działającego w KWB Bełchatów i zrzeszonego w naszych strukturach, od dłuższego czasu starają się o przyspieszenie decyzji o uzyskaniu koncesji na uruchomienie i na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew”. Przeczytaj.

Stanowisko Rady OPZZ województwa dolnośląskiego z dn.21.03.2019 r. w sprawie protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego

Rada OPZZ województwa dolnośląskiego popiera żądania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dotyczące podwyżek płacy o 1 000,00 zł z wyrównaniem od1 stycznia 2019 r. Przeczytaj.

Stanowisko Rady OPZZ województwa dolnośląskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie stanu przestrzegania prawa pracy i przepisów bhp
Rada wysłuchała Sprawozdania Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu z działalności w roku 2018. Analiza sprawozdania oraz przeprowadzona dyskusja są podstawą do przedstawienia przez Radę poniższego stanowiska.Przeczytaj.

Posiedzenie Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej
Nadmorskie Sarbinowo gościło w dniach 22.03-24.03.2019, działaczy Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej, oraz zaproszonego na Posiedzenie Rady Krajowej WZZ PGM, Przewodniczącego OPZZ kol. Jana Guza. Przeczytaj.

26 lat działalności dla rozwoju Polskiej Gospodarki
W dniu 23.03.2019r. odbyła się uroczysta Konferencja z okazji 26 rocznicy Polskiego Lobby Przemysłowego. W Konferencji uczestniczyła duża grupa działaczy związkowych należących do organizacji związkowych , które były inicjatorem utworzenia tej organizacji (Leszek Miętek Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych wraz z wieloma członkami związku, Zygmunt Mierzejewski i Janusz Hyjek liderzy ZZIT, Małgorzata Kucab, Przewodnicząca Związku Zawodowego Sektora Obronnego. Wszystkie związki wchodzą w skład OPZZ. Przeczytaj.

Posiedzenie Rady OPZZ województwa dolnośląskiego - marzec 2019 r.
W dniu 21 marca br. swoje kolejne posiedzenie odbyła Rada OPZZ województwa dolnośląskiego. W pierwszej części posiedzenia Rada wysłuchała omówionego przez Małgorzatę Łagocką Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2018. Przeczytaj.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na Dolnym Śląsku
W dniu 20.03.2019 odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Obradom przewodniczył Andrzej Otręba Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Przeczytaj.

Posiedzenie MRZ Łaba - Nysa – Drezno 15.03.2019 r.
W dniu 15.03 br. odbyło się w Dreźnie posiedzenie Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba – Nysa, w którym wzięli udział - Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz Wiceprzewodniczący Antoni Karasiński. Przeczytaj.

Opinie i analizy

Zespół ds. CSR o raportowaniu danych pozafinansowych
22 marca br. odbyło się IV posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w celu prowadzenie dialogu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między administracją publiczną, biznesem, partnerami społeczno-gospodarczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR. Przeczytaj.

Skomplikowana sytuacja kobiet po wyroku TK
W dniu 21 marca 2019 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (P 20/16), Dziennik Ustaw poz. 539. Niestety, dopiero pisemne uzasadnienie wyroku wyjaśni szereg skomplikowanych problemów.Przeczytaj.

Dyskusja o Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
Zespół doraźny Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju omówił w dniu 22 marca 2019 r. Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), której celem jest podniesienie konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego oraz poprawa dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw w Polsce poprzez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej. Przeczytaj.