0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Jest porozumienie strony związkowej w sprawie wzrostu płac w 2020 r.

Stronie związkowej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wzrostu w 2020 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przeczytaj.

Najniższy możliwy wzrost pensji nie do zaakceptowania - Norbert Kusiak w PR24
Gościem Anny Grabowskiej w programie "Kapitał i Praca" Polskiego Radia 24 był dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ - Norbert Kusiak. Przeczytaj/Posłuchaj.

Chcemy, aby politycy wybrani do PE realizowali nasze postulaty!
Nie ma silnej Europy bez silnych związków zawodowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do wszystkich kandydatów do Parlamentu Europejskiego o skuteczne realizowanie naszych pro pracowniczych postulatów!! Przeczytaj.

Robotyzacja i przyszłość pracy
22 maja 2019r. w Opolu odbył się panel dyskusyjny "Robotyzacja i przyszłość pracy", który został zorganizowany wspólnie przez Radę OPZZ Województwa Opolskiego, którą reprezentował Przewodniczący Sebastian Koćwin, Fundację im. Friedricha Eberta, reprezentowaną przez Dominikę Pyzowską oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, które było reprezentowane przez Kamila Minknera. Przeczytaj.

Oczekujemy trwałych i systemowych rozwiązań dla całego wymiaru sprawiedliwości
17.05.2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury z kierownictwem resortu sprawiedliwości. W czasie spotkania związki zawodowe poinformowały, że nie zrywają dialogu, jednak strona rządowa dysponuje kompletem dokumentacji i opracowań przygotowanych przez stronę społeczną oraz zespół powołany do opracowania projektu założeń nowej ustawy. W związku z czym związki zawodowe oczekują wyników pracy rządu Przeczytaj.

FZZ Metalowców i Hutników w Polsce apeluje do Premiera RP
Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, będąca częścią OPZZ, zaapelowała do Premiera RP Mateusza Morawieckiego ws. decyzji zarządu Arcelor Mitall Poland S.A. o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale. Przeczytaj.

Audycja P.T. My, Wy, Oni z udziałem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady OPZZ na temat - Brak rąk do pracy, rozszerzenie 500 plus i ochrona przedemerytalna. Posłuchaj audycji My, Wy, Oni
Brak rąk do pracy, rozszerzenie 500 plus i ochrona przedemerytalna. Posłuchaj audycji „My, Wy, Oni”. Posłuchaj.

Jubileusze Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
W dniu 17 maja br. w Sali koncertowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach k/Warszawy odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia istnienia w Polsce, organizacji związkowych w kulturze oraz 35-lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Przeczytaj.

Posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
W dniach od 15 do 16 maja br. odbyło się posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego. W Komitecie OPZZ reprezentują koledzy: Sławomir Broniarz (ZNP), Dariusz Potyrała (ZZGwP) oraz Adam Rogalewski p.o. dyrektora Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Przeczytaj.

Chcemy zmian w przyznawaniu emerytur pomostowych!
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wskazuje na pewne błędy w art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924, dalej: u.e.p.). W tej sprawie zostało wysłane pismo do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbiety Rafalskiej. Przeczytaj.

W Krakowie o partycypacji pracowniczej
15 maja 2019 w Krakowie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie rozpoczętego właśnie projektu OPZZ pt. „Board-Level Participation”. Przeczytaj.

Pracownicy Wymiaru Sprawiedliwości są chronicznie niedofinansowani! - Konferencja prasowa
14 Maja br. w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceprzewodniczącego OPZZ - Piotra Ostrowskiego, Przewodniczącej Branży OPZZ "Usługi Publiczne" - Urszuli Michalskiej oraz Wiceprzewodniczącej NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP - Elżbiety Aleksandrowicz. Tematem briefingu była tragiczna sytuacja finansowa pracowników sądownictwa oraz trwający protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości.Przeczytaj/Oglądaj.

Stan dialogu społecznego na posiedzeniu Prezydium OPZZ
14 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium OPZZ. W pierwszej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił działalność Centrali od ostatniego posiedzenia Prezydium oraz podsumował obchody Święta Pracy i przebieg pikiety związkowej OPZZ przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur stażowych i emerytur pomostowych. Przeczytaj.

Opinie i analizy

Czy dziś da się powtórzyć sukces sprzed 25 lat?
W dniu 16.05.2019r. odbyła się konferencja Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później. W Konferencji uczestniczył ze strony OPZZ Zygmunt Mierzejewski.Przeczytaj.

Nowoczesna czy archaiczna gospodarka
W dniu 20 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. gospodarczych i rynku pracy. Ze strony OPZZ w posiedzeniu uczestniczyli: Leszek Mietek, Dariusz Potyrała oraz jako ekspert Zygmunt Mierzejewski.Przeczytaj.

Ratunek dla firm MMSP w kłopotach
Celem projektu pozakonkursowego jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom (mikro, małym lub średnim - MMŚP), którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium RP lub zauważają pierwsze oznaki potencjalnego kryzysu w swoich firmach oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. Przeczytaj.

O wynagrodzeniach w Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się w dniu 20 maja 2019 br., poświecono zagadnieniom płacowym i finansom w ochronie zdrowia. W obradach, oprócz stałych członków strony pracowników i pracodawców, uczestniczył osobiście Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wraz z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną oraz licznym gronem doradców resortowych i branżowych. Przeczytaj.

Warsztaty poświęcone projektowi: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

22.05.2019r. odbyły się warsztaty w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poświęcone projektowi: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. OPZZ od dawna postulowało aby wzmocnić lokowanie usług w mniejszych miastach, które odstają od średniej rozwojowej oraz połączyć potrzeby biznesu ze szkolnictwem. Ten projekt wychodzi na przeciw naszym postulatom. Przeczytaj.