0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Bez zmian systemowych zabraknie personelu w polskim systemie ochrony zdrowia

Jak podkreśla Urszula Michalska, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz członek RDS i członek podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia z ramienia OPZZ: - Braki kadrowe w systemie ochrony zdrowia, nie tylko w grupie pielęgniarek i położnych, to efekt wieloletnich zaniedbań systemowych w obszarze systemowej polityki kadrowo - płacowej wobec większości grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia. To obecnie jeden z najbardziej palących, strategicznych problemów do rozwiązania.

przeczytaj

Pismo ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego do Prezesa Rady Ministrów

- Zaniepokojeni przyszłością polskiego przemysłu miedziowego, Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego wystosował do Prezesa Rady Ministrów pismo w tej sprawie, które zostało również skierowane do wiadomości Ministra Energii oraz Prezesa KGHM Polska Miedź S. A.

przeczytaj

Opinie i analizy

Zagrożenia psychospołeczne w szkoleniach bhp

12 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Zagrożeń Psychospołecznych. Przedmiotem ostatniego spotkania była tematyka szkoleń bhp – ich modyfikacji, ewentualnej propozycji zmian. Strony wspólnie i jednogłośnie uzgodniły potrzebę włączenia tematyki zagrożeń psychospołecznych do ramowych programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych.

przeczytaj

Czym się zajmie Rada Ochrony Pracy w 2018 roku?

Jako przedstawiciele OPZZ zasiadający w tym gremium, mamy wpływ na zgłaszanie tematów, choć są one przedmiotem dyskusji i głosowania wszystkich członków. Na ostatnim, styczniowym posiedzeniu Rada przyjęła wykaz tematów do omówienia w bieżącym roku, wśród nich są także zgłoszone przez nas.

przeczytaj

Gigantyczne nagrody dla ministrów

Nagrody dla ministrów są wyższe niż roczne zarobki zdecydowanej większości Polaków i Polek. W przeliczeniu na miesiące, ministrowie otrzymywali od 5,4 tys. do 6,8 tys. złotych dodatku do pensji, która wynosi około 15 tys. zł. Zarazem pomimo hojnych nagród dla członków rządu, w ubiegłym roku Rada Ministrów nie znalazła środków na waloryzację płac w budżetówce.

przeczytaj

W mediach

ZMP apeluje do MEN o zwiększenie środków na organizację zajęć pozalekcyjnych

Związek Miast Polskich apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej na zajęcia pozalekcyjne. ZNP podkreśla, że wielu samorządów nie stać na samodzielne finansowanie takich zajęć. Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje Ministerstwu Edukacji jedno z dwóch rozwiązań. Pierwszym jest zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej i dofinansowanie samorządów na organizację zajęć pozalekcyjnych. Drugim, przeznaczenie części subwencji oświatowej na organizację zajęć pozalekcyjnych na zasadzie, jaka obowiązuje przy organizacji kształcenia osób niepełnosprawnych.

przeczytaj

Strajk statystów. Producenci się uginają

Niemiec, Rosjanin i statysta chcieli przejść przez granicę, której pilnował Diabeł. Zgodził się ich przepuścić, jeśli wytrzymają na mrozie 12 godzin w letnich ubraniach bez jedzenia i picia. Niemiec wytrzymał godzinę i wymiękł. Rosjanin wytrzymał sześć godzin i wymiękł. Po 12 godzinach Diabeł przychodzi do statysty i pyta: - A ty nie zmarzłeś? - A to już zaczęliśmy?! Myślałem, że czekamy na ekipę.... Taki dowcip krąży po grupach zrzeszających statystów i epizodystów. Środowisko protestuje już drugi tydzień. Domagają się nie tylko podniesienia stawek, ale przede wszystkim godnego traktowania.

przeczytaj