0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Aktualności

Dyskusja o przyszłości Europy socjalnej podczas spotkania w OPZZ19 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) z europarlamentarzyst(k)ami z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) oraz z przedstawicielami Fundacji im. Friedricha (FES). OPZZ reprezentował Przewodniczący Jan Guz, p.o. Dyrektor Wydziału Międzynarodowego Adam Rogalewski oraz specjalistka ds. międzynarodowych Katarzyna Duda.

Przeczytaj.

Posiedzenie Komisji Ochrony Pracy OPZZ
W dniu 14 lutego 2019r. w siedzibie OPZZ odbyło się Komisji Ochrony Pracy OPZZ pod przewodnictwem przewodniczącego komisji Grzegorza Pawlaka. W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków brali udział: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i przewodniczący OPZZ Jan Guz, którzy przedstawili najważniejsze bieżące działania związkowe wynikające z aktywności OPZZ. Przeczytaj

Zjazd sprawozdawczo wyborczy ZZ Metalowcy Mahle Polska w Krotoszynie

16 lutego 2019 r. Przewodniczący OPZZ Jan Guz wziął udział w zebraniu członków związku zawodowego Metalowcy Mahle Polska Krotoszyn w Krotoszynie. Po podsumowaniu kadencji dotychczasowego Zarządu Związku za okres 2015-2018, nastąpił wybór jego nowych władz. Przeczytaj.

Czas na zahamowanie spadku stopy zastąpienia emerytur

Stopa zastąpienia – jest to relacjaemerytury do naszego ostatniego wynagrodzenia. Według ostatniego raportu OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) stopa zastąpienia dla Polski wynosi obecnie niespełna 39 proc. Niemiec na emeryturze otrzymuje 51proc. pensji, Francuz – 60% pensji, Czech - 60% pensji, Słowak – 84% pensji, Holender 96 % pensji, Duńczyk 86% pensji, Irlandczyk – 72% pensji, Portugalczyk – 74% pensji.Posłuchaj.

Posiedzenie Komisji Senioralnej OPZZ
W środę 20 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ. Podczas posiedzenie wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz poinformowała członków Komisji o zbliżających się rocznicach i planowanych przez OPZZ imprezach masowych. Wiceprzewodniczący OZZ Andrzej Radzikowski omówił stan dialogu społecznego w Polsce. Bogdan Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej omówił bieżące dylematy ubezpieczeń społecznych, najnowsze projekty ustaw, inicjatywy OPZZ w zakresie emerytalnym i roczną ocenę funkcjonowania przepisów obniżających wiek emerytalny.Przeczytaj

Kłamstwo!!

Zwracamy się do ministerstwa edukacji z pytaniem (w ramach dostępu do informacji publicznej) o koszt reklam publikowanych w ostatnim czasie w mediach na zlecenie MEN. W reklamach tych, czytamy m.in. o rzekomych 16,1% podwyżkach dla nauczycieli. Przeczytaj.

Szkolenie Rady Województwa Dolnośląskiego OPZZ

W dniach 14-16 lutego 2019 r. Rada OPZZ województwa dolnośląskiego zorganizowała szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. Tematyka szkolenia objęła między innymi Pracownicze Plany Emerytalne, finanse i księgowość w organizacji związkowej. Przeczytaj

Pikieta w obronie pracowników Opolskiego WZDZ!

15 lutego 2019 r. przed siedzibą Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego zakładowa organizacja związkowa działająca przy WZDZ, przy wsparciu Rady OPZZ Województwa Opolskiego, zorganizowała pikietę mającą na celu nagłośnienie problemów, które dotknęły pracowników tego zakładu pracy. Przeczytaj

Przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego w radiu em

18.02.2019r. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego Wacław Czerkawski udzielił wywiadu w Radiu Em Słuchaj

Kielce -15 luty - Rada Wojewódzka

W piątek - 15 lutego br. Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie zatwierdzała sprawozdanie finansowe Rady za 2018r., po wysłuchaniu opinii Świętokrzyskiej Komisji Rewizyjnej którą przedstawił przewodniczący ŚKR OPZZ - kol. Marcin Parka. Przeczytaj

Szkolenie - Szklarska Poręba - luty 2019 r.

W dniach 14-16.02.2019 r. odbyło się szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych, w którym uczestniczyło 60 osób. Przeczytaj

Międzynarodowa Konferencja we Lwowie

W dniach 7 – 9.02.2019 r. delegacja Rady OPZZ województwa dolnośląskiego w składzie: Andrzej Otręba - Przewodniczący Rady, Aleksander Wesołowski – członek Rady i Bogumił Tyszkiewicz - – członek Rady, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji we Lwowie z okazji 100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przeczytaj

Posiedzenie WRDS woj. dolnośląskiego - Wrocław 19.02.2019 r.

W dniu 19.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Głównym tematem posiedzenia była działalność zakładów Toyota Manufacturing Poland spółka z o.o. w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach w kontekście Ustawy o elektromobilności, którą przedstawił Dariusz Mikołajczak, Wiceprezes TMMP ds. Korporacyjnych. Przeczytaj

Opinie i analizy

Rozliczenie roczne PIT za 2018 rok
W tym roku po raz pierwszy to urząd skarbowy automatycznie przygotuje i udostępni podatnikom roczne zeznanie podatkowe (za 2018 rok). Oznacza to, że zeznanie podatkowe zostanie przygotowane dla podatnika przez administrację podatkową na podstawie danych, które ona już posiada - bez konieczności ich ponownego podawania przez podatnika.Przeczytaj

Nowe prawo zamówień publicznych w RDS
W CPS Dialog, 20 lutego 2019 r., odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie poprowadził przewodniczący Zespołu, Wojciech Hartung, reprezentujący Konfederację Lewiatan. Przedmiotem obrad Zespołu były projekty ustaw – Prawo zamówień publicznych i - przepisy wprowadzające tę ustawę. Przeczytaj

Zaufanie społeczne a bezpieczeństwo pracy

Osoby charakteryzujące się niskim poziomem zaufania społecznego częściej podejmują zachowania niebezpieczne i ulegają wypadkom przy pracy. To jeden z zasadniczych wniosków z badań naukowych przedstawionych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy zawartych w Stanowisku Rady Ochrony Pracy na temat zaufania społecznego i jego wpływu na bezpieczeństwo pracy.