0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Z OSTATNIEJ CHWILI…

Oświadczenie

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

w sprawie projektów ustaw o sądach powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa

Konstytucja RP w Art. 183.3 stanowi – „Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego”.

Jak widać z powyższego zapisu, Konstytucja RP nie daje możliwości skrócenia kadencji powołanego na to stanowisko sędziego.Dodatkowo Art. 8.2 mówi – „Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”.

Przegłosowana przez Sejm Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa narusza również konstytucyjny porządek naszego państwa. Art. 187.3 określa jednoznacznieKadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata”.

Ustawy naruszające Konstytucję RP nie mogą być prawem obowiązującym w Polsce. OPZZ nie akceptuje zmiany polskiej Konstytucji ustawami sejmowymi i odbiera je jako poważną próbę naruszenia porządku prawnego naszego państwa. Łamanie Konstytucji zawsze ma katastrofalne skutki dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Proponowane zmiany naruszają też konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy w Polsce na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą i idą w kierunku ich podporządkowania aktualnie rządzącej partii.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się z apelem do wszystkich sił politycznych o zachowanie praworządności w Polsce. Zwracamy się do Prezydenta RP, jako głównego strażnika Konstytucji, z wnioskiem o zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Powszechnym, jeżeli zostaną przyjęte przez parlament w obecnej treści.


Mamy projekt ustawy w sprawie PPL

W poniedziałek 10 lipca br. informowaliśmy, że grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze", który nie był przedmiotem konsultacji społecznych z OPZZ. Mamy już projekt ustawy w sprawie PPL, który otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu RP z prośbą o zgłoszenie uwag. Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o pilne przesłanie do OPZZ opinii.

przeczytaj

Wspólne Posiedzenie Rady Rynku Pracy i Prezydium Rady Dialogu Społecznego

13 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy. Głównym tematem obrad była przyszłość pracy. W tym punkcie konfederacja Lewiatan zaprezentowała Manifest przyszłości pracy. Oceniając sprawozdanie z wykonania Funduszu Pracy za 2016 r. – przedstawiciele OPZZ negatywnie ocenili finansowanie zadań nie związanych z rynkiem pracy.

przeczytaj

Posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

13 lipca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty dotyczące projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W posiedzeniu uczestniczyła minister Anna Zalewska, przedstawiciele central związkowych, a także samorządowcy. Podczas dyskusji przedstawiciele ZNP podtrzymali stanowisko przedstawione przez Związek do powyższego projektu.

przeczytaj

Załoga Siarkopolu walczy o prezesa! Będzie marsz na Warszawę?

Ostry protest załogi w Siarkopolu w Grzybowie koło Staszowa. Jest list z poparciem 600 pracowników dla niepowołanego na kolejną kadencję prezesa Karola Dytkowskiego. Został dostarczony do wojewody, ministra i samego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

przeczytaj

Ministerstwo Zdrowia odpowiada ratownikom: Resort nie jest pracodawcą dla personelu medycznego

- Minister zdrowia nie jest pracodawcą dla personelu medycznego zatrudnionego w jednostkach systemu PRM. Dlatego w pierwszej kolejności postulaty płacowe powinny być kierowane do dyrektorów podmiotów leczniczych będących dysponentami jednostek systemu PRM - wskazuje MZ. Dodaje, że proponowane 800 zł brutto dodatku plus zwiększenie wynagrodzeń przez pracodawców, umożliwiłoby wypełnienie postulatów ratowników.

przeczytaj

Nowa supersłużba Błaszczaka niezgodna z prawem? NSZZ Policjantów: minister chce kontrolować komendantów

Zdaniem rządowych prawników Mariusz Błaszczak chce nadać sobie kompetencje, do których nie ma prawa. Rządowe Centrum Legislacji krytykuje projekt ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego przy MSW. Protestuje też związek zawodowy policjantów: – Minister miałby praktycznie całkowitą kontrolę nad komendantami – ostrzega Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.

przeczytaj

Zespół doraźny ds. SOR o przemyśle 4.0. i rozwoju miast średnich

11 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tracie posiedzenia omówiono dwa projekty strategiczne: „Polska Platforma Przemysłu 4.0." oraz „Pakiet działań dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze".

przeczytaj

Kolejne zatrzymanie w związku z korupcja w SRK

Zatrzymany to Marek C. kierownik zespołu monitorowania procesów likwidacji kopalń. W toku śledztwa CBA ustaliło, że Marek C. przyjął kilka tysięcy złotych łapówki, a z samochodu i karty paliwowej korzystał przez ponad 10 miesięcy. Jeździł samochodem wartym ponad 180 tys. zł, a zatankowane paliwo było warte ponad 16 tys. zł. W zamian miał ułatwiać tej firmie uzyskanie zamówień na prace związane z likwidacją kopalń należących do SRK.

przeczytaj

Chora służba zdrowia w USA. Ponad 400 osób oskarżonych o oszustwa

Wielka afera w sektorze służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. O oszustwa zostało oskarżonych ponad 400 osób. Oskarżeni dokonywali fałszywych obciążeń o szacowanej wartości księgowej ponad 1,3 mld dolarów. Jak powiedział prokurator generalny Jeff Sessions: - Niektórzy lekarze, pielęgniarki i farmaceuci zdecydowali się złamać złożoną przysięgę i postawili chciwość ponad dobrem ich pacjentów.

przeczytaj