0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Aktualności

Nagrody Głównego Inspektora Pracy – wręczone!

27 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody im. Haliny Krahelskiej, statuetki ,,Mecum Tutissimus Ibis” dla laureatów konkursu ,,Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz dyplomy najaktywniejszym Społecznym Inspektorom Pracy. Przeczytaj

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku
Na 72 posiedzeniu Sejmu VIII kadencji parlament przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku. Sprawozdanie przedstawił Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. Jak poinformował, w 2017 roku inspektorzy przeprowadzili 81 tysięcy kontroli, a duża ich część była spowodowana napływającymi skargami do terenowych jednostek Inspekcji Pracy. Przeczytaj

Kontrola PIP w PLL LOT potwierdza zarzuty związkowców
Pismo zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie p. Grzegorza Chwedoruka w sprawie rozwiązania umów o prace w PLL LOT S.A. oraz akcji protestacyjnej i jej skutków. Przeczytaj

100 lat temu kobiety wywalczyły prawa wyborcze!
Rok 2018 to rok wyjątkowy – mija 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 lat od kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze. Walka o prawa wyborcze dla kobiet rozpoczęła się już w XVIII wieku. W Polsce kobiety uzyskały je po odzyskaniu suwerenności, potwierdzone 28 listopada 2018 roku, dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret dotyczący praw wyborczych zapoczątkował zmiany, które teraz wydają się oczywiste, ale wtedy przemeblowywały całe życie społeczne.Przeczytaj.

Szkolenie dla przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych - Szklarska Poręba XI 2018
W Szklarskiej Porębie odbyło się w dniach 22-24 listopada szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych, organizowane przez Radę OPZZ województwa dolnośląskiego. W szkoleniu uczestniczyło 47 przedstawicieli organizacji związkowych z Dolnego Śląska a gościem honorowym była Pani Barbara Popielarz Wiceprzewodnicząca OPZZ, która w swoim wystąpieniu przedstawiła informację o bieżących działaniach i zadaniach OPZZ.Obejrzyj.

Trzecia rocznica rozmów w kancelarii Prezydenta RP
W dniu 25 listopada 2018 r. mijają dokładnie 3 lata od dnia spotkania Strony społecznej, reprezentującej ponad 40 tysięcy pracowników resortu obrony narodowej w Kancelarii Prezydenta. Jest to więc dobry moment aby odnieść się do okresu tych trzech lat i tego, co udało się przez ten czas zrobić na rzecz poprawy sytuacji socjalno-bytowej pracowników cywilnych wojska. Przeczytaj.

Zginął górnik w kopalni KGHM Rudna w Polkowicach
35-letni mężczyzna zginął potrącony przez maszynę górniczą. Prezes holdingu Marcin Chludziński wprowadził trzydniowa żałobę. Przeczytaj.

Czyste powietrze, ale nie kosztem węgla

28 listopada 2018r. - Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego Wacław Czerkawski - był gościem Radia EM. Przed COP24 nie ma wspólnego stanowiska związkowców z rządem, choć poglądy obu stron są podobne - mówił w Radiu eM Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ woj. śląskiego. Posłuchaj.

Porozumienie płacowe w firmie Aweco
O zawarciu porozumienia poinformował 28 listopada uczestniczący w rozmowach członek prezydium Rady OPZZ Woj. Śląskiego Marcin Grzybowski. Ocenił, że nowe zasady kształtowania wynagrodzeń oznaczają dla pracowników nie tylko podwyżkę, ale także większą stabilność zarobków. Przeczytaj.

STOP przemocy wobec kobiet w miejscu pracy - Poprzyj konwencję MOP
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) wzywają rządy i pracodawców do zaprzestania igrania z życiem i bezpieczeństwem kobiet, oraz do poparcia silnego i globalnego międzynarodowego standardu pracy dotyczącego przemocy i nękania w świecie pracy. Przeczytaj.

Historyczny rekord. Coraz więcej aktywnych zawodowo w UE!
„Obecnie w Unii Europejskiej pracuje 239 mln ludzi, to więcej niż kiedykolwiek w historii” powiedziała unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Marianne Thyssen podczas debaty w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli. Przeczytaj.

OPZZ w obronie europejskich wartości

W dniach do 22 do 23 listopada 2018 w stolicy Grecji odbyło się seminarium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego (EKES) dla mediów dotyczące skutecznego przeciwdziałania populizmowi i zagrożeniom z nim związanymi, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość Europy. W seminarium OPZZ reprezentował Adam Rogalewski (wydział międzynarodowy OPZZ w ramach mandatu członka EKES-u). W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele mediów, akademicy jak również przedstawiciele, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz władze państwowe i samorządowe- w tym prezydent Aten. Przeczytaj.

Opinie i analizy

OPZZ ponownie interweniuje u szefowej RDS
Po raz kolejny OPZZ składa skargę na rząd do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w związku z przypadkiem lekceważenia przez stronę rządową zasad prowadzenia dialogu społecznego oraz naruszania przepisów ustaw nakładających na rząd obowiązek konsultowania ze związkami zawodowymi i Radą Dialogu Społecznego projektów aktów prawnych. Tym razem rząd nie poddał konsultacjom społecznym projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy 2995), którego pierwsze czytanie odbyło się 21 listopada br. Dzień później projekt ustawy został uchwalony przez Sejm. Przeczytaj.

Konferencja naukowa nt. Pracowników Ukraińskich w Polsce

27 listopada 2018 r. w centrali ZUS w Warszawie odbyła się konferencja naukowa„ Obywatele Ukrainy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Aspekty prawne, demograficzne, ekonomiczne i społeczne”. Jednym z najważniejszych krajów źródłowych migracji do Polski jest Ukraina. Przeczytaj.

VAT bez zmian
Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej 2015 roku obiecało wyborcom, że stawki podatku od towarów i usług (VAT) powrócą do dawnego poziomu, czyli 7% i 22%. Politycy PiS argumentowali wówczas, że ewidentnym błędem koalicji PO-PSL było przekonanie, że podwyższenie stawek tego podatku w 2011 roku do 8% i 23% - które miało być zabiegiem tymczasowym - spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu i pomoże w zmniejszeniu dziury budżetowej. Podwyżka stawek VAT przyniosła tymczasem odwrotny skutek. Dochody zaczęły dramatycznie spadać, co wymusiło nowelizację budżetu państwa na rok 2013. Sprawujący obecnie władzę przekonywali dodatkowo, że aby zapewnić wzrost dochodów budżetowych, trzeba powrócić do niższych stawek podatku VAT. Posunięcie to z jednej strony zmniejszy obciążenia podatkowe obywateli, szczególnie osób uzyskujących przeciętne dochody, a z drugiej strony przyczyni się do uczciwego rejestrowania obrotów. Przeczytaj.

O płacach na Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, wyjątkowe – bo z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja dyskusji na temat wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. OPZZ reprezentowali stali członkowie zespołu: przewodnicząca Rady Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” Urszula Michalska, przewodniczący OZZ Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek oraz Renata Górna (Wydział Polityki Społecznej OPZZ, ekspert). Podczas posiedzenia przedstawiciele NFZ przedstawili także informację o planowanych nakładach na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków dysponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztach realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników tego sektora, w tym finansowanych z budżetu państwa. Przeczytaj.

OPZZ w mediach

Sąd ukarał PLL LOT za zwolnienie Moniki Żelazik. Przewoźnik odwołał się od wyroku

PLL LOT zwolniły Monikę Żelazik bez zgody związku zawodowego - uznał Sąd Rejonowy w Warszawie i nakazał każdemu z członków zarządu Polskich Linii Lotniczych zapłatę po 5 tys. zł grzywny, czyli łącznie 25 tys. zł. Spółka odwołała się od wyroku. Przeczytaj.

Wacław Czerkawski: czyste powietrze ale nie kosztem węgla!
Przed COP24 nie ma wspólnego stanowiska związkowców z rządem, choć poglądy obu stron są podobne - mówił w Radiu eM Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ woj. śląskiego. Oglądaj.

Jeden mandat miarą potęgi
W zestawieniu z walką o realne pieniądze samorządowe spór o mandat w… Radzie Dialogu Społecznego (RDS) to raczej kabaret. Niemniej skutecznie ten organ zdezorganizował. Rotacyjne przewodnictwo RDS przejęła 23 października Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych (FZZ). Ale cichcem, prezydent Andrzej Duda do tej pory nie zorganizował uroczystego przekazania pałeczki. Termin odkładano, kolejnym był 28 listopada, ale event w pałacu nagle anulowano. Przeczytaj.

Monitoring w pracy, dane wrażliwe pracowników - zmiany

Firmy będą mogły prowadzić monitoring toalet i pomieszczeń zajmowanych przez zakładowe organizacje, jeżeli zgodę na to wyrażą związki zawodowe - wynika z ostatniej wersji projektu zmian w kodeksie pracy spowodowanej RODO. Ponadto zmiany obejmą możliwości przetwarzania informacji wrażliwych pracowników.Przeczytaj.

Zamieszanie wokół Rady Dialogu Społecznego. Niezadowoleni pracodawcy piszą do prezydenta

W Radzie Dialogu Społecznego będzie zasiadało czterech reprezentantów Związku Pracodawców i Przedsiębiorców – poinformowali przedstawiciele strony pracodawców RDS. Skierowali list do prezydenta, w którym podkreślają, ze Rada nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. Przeczytaj.

PPK wymagają pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to korzystne, choć niewystarczające działanie na rzecz przyszłych emerytów. PPK nie rozwiążą wszystkich problemów, a programowi towarzyszy uzasadniona niepewność. Potrzebne są wiarygodne mechanizmy, które zablokują możliwość przejęcia tych pieniędzy pracowników przez państwo - tak, jak to było z otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). PPK wymagają podjęcia pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego, oceniają Pracodawcy RP. Posłuchaj.

Siedmiogodzinny dzień pracy dla rodzica? "Najlepiej posadzić na złotym tronie i obsypać złotem"

Polskie Stronnictwo Ludowe ponownie złożyło w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej siedmiogodzinny dzień pracy dla jednego z rodziców dziecka do 15. roku życia. Pomysł rozpętał burzę komentarzy. Przeczytaj.