0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Zauważcie problemy pracowników PKP!

Federacja ZZ Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, ZZ Dyżurnych Ruchu PKP – Sektor Infrastruktury, Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Federacja ZZK, wystosowały pismo do premiera Morawieckiego, sprawującego z urzędu nadzór właścicielski nad spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwracając uwagę na trudną sytuację pracowników spółki.

przeczytaj

Opinie i analizy

MPiT odpowiada OPZZ w sprawie raportu o realizacji Agendy 2030

OPZZ przedłożyło w kwietniu br. szczegółowe uwagi do projektu Raportu na temat postępów realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030. W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie, skierowaną do organizacji przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcina Ociepę. Niestety, odpowiedź Ministerstwa nie odpowiada precyzyjnie na kwestie podniesione w opinii OPZZ.

przeczytaj

W mediach

Związki zawodowe także dla zleceniobiorców

Sejm ma dziś uchwalić nowelizację ustawy o związkach zawodowych, która umożliwi zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych tworzenie i przystępowanie do organizacji. Związki podkreślają, że projektowane przepisy nie są korzystne wyłącznie dla reprezentacji pracowników. – Zawierają wiele rozwiązań istotnych dla firm, jak chociażby zmienione zasady ustalania liczebności związków oraz terminy na przedstawienie stanowiska w sprawie zwolnień działaczy chronionych. Czas pokaże, w jaki sposób ustawa wpłynie na warunki zatrudnienia w Polsce – podsumowuje Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.

przeczytaj

OPZZ będzie monitorować mazowiecki rynek pracy. Śmieciówki na cenzurowanym

- Rada OPZZ województwa mazowieckiego w ciągu najbliższych miesięcy podejmie stanowcze działania na rzecz radykalnego ograniczenia umów cywilno-prawnych i zamiany umów niestandardowych na etaty - pisze przewodniczący rady OPZZ województwa mazowieckiego Piotr Szumlewicz. - Dlatego nasza rada będzie monitorować mazowiecki rynek pracy i nagłaśniać przypadki zatrudniania niezgodnego z prawem. Naszym celem będzie eliminacja śmieciowego zatrudnienia i piętnowanie nieuczciwych pracodawców – zapewnia Szumlewicz.

przeczytaj

Pracownicy LOT-u przekonują, że trwa strajk włoski. Statystyki również

Wbrew deklaracjom zarządu trwa nieformalny strajk włoski, przekonuje personel latający LOT-u. Najdrobniejsze nawet problemy są skrupulatnie odnotowywane i zgłaszane, co wpływa na powstawanie opóźnień, a tych w maju było ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Pracownikom nie podoba się także to, w jaki sposób zarząd spółki potraktował Monikę Żelazik, przewodniczącą Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, po tym gdy ostatecznie nie doszło do strajku generalnego.

przeczytaj