0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

Warszawa: posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej. Krzysztof Oleksak (przewodniczący ZZS „Florian”) przedstawił informację z prac grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych, która w formie sprawozdania wraz z rekomendacją w najbliższym czasie zostanie skierowana na ręce Pana Ministra.

przeczytaj

Związki zawodowe? Prawie połowa Polaków nie ma zdania o ich wpływie na kraj. Młodzi cenią je bardziej niż osoby po pięćdziesiątce

Najwięcej pracujących Polaków i Polek należy do związków zrzeszonych pod egidą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) - 4,6 proc. Mniej, bo 3 proc. - do NSZZ "Solidarność". W ostatniej z trzech polskich reprezentatywnych central związkowych - Forum Związków Zawodowych - działa 1,3 proc. pracowników. Reszta - 1,9 proc. - to związkowcy w związkach niezrzeszonych. Warto przypomnieć, że olbrzymia część zmian legislacyjnych to inicjatywy związków zawodowych, które lobbują na ich rzecz w Radzie Dialogu Społecznego.

przeczytaj

Związkowcy z Azotów: Lubelszczyzna powinna być wspierana, a nie okradana

Związkowcy z puławskich Azotów krytykują działania zarządu Grupy Azoty. Nie podoba im się najnowszy plan przeniesienia do Tarnowa ośrodka zarządzającego sprzedażą towarów. – Będzie to likwidacja puławskich służb handlowych oraz przekazanie Biura Zakupów dyrektorowi korporacyjnemu, co oprócz obniżenia zysku naszej firmy, doprowadzi do upadłości jedynych w grupie spółek dystrybucyjnych stanowiących majątek skarbu państwa, tj. Agrochemu „Puławy” oraz Agrochemu „Dobre Miasto” – piszą w liście do władz państwowych Sylwester Harmasz, Władysław Papuga, Sławomir Wręga i Artur Salasprzedstawiciele związków zawodowych z puławskich Azotów.

przeczytaj

Związki zawodowe wchodzą do gry. Będą pytać o premie dla pielęgniarek

To przedstawiciele związków zawodowych poprosiły o uczestnictwo w radzie społecznej SP ZOZ-u. I tak też się stanie. Tematów do omówienia jest sporo. Najważniejszą kwestią jest ta dotycząca premii dla pielęgniarek, których wypłaty wstrzymano cztery miesiące temu. Powód - brak funduszy. Pracownicy nie mogą tego zrozumieć. Bo skoro tak faktycznie jest, to dlaczego są wykonywane remonty. Ich wniosek - środki na prace budowlane są, a oszczędza się kosztem pracowników.

przeczytaj

Związki zawodowe i pracodawcy zaniepokojeni niestosowaniem klauzul społecznych i minimalnej stawki godzinowej

Przestrzeganie prawa zamówień publicznych w zakresie klauzul społecznych i obowiązku stosowania Kodeksu Pracy jest w praktyce nadal ograniczona, choć od ich wprowadzenia do ustawy z poparciem związków zawodowych i organizacji pracodawców minął już rok. Mimo to, jak wskazują informacje organizacji zrzeszonych w OPZZ, w przetargach nadal wygrywają oferty, w których nie stosuje się klauzul społecznych, zatrudnienia na umowę o pracę a stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych jest niższa od ustawowej stawki 13 zł. Nie przestrzega się więc ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

przeczytaj

Zespół ds. Strategii Europa 2020

W Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, na którym OPZZ reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ. Zespół, omówił proces realizacji Semestru Europejskiego przez Komisję Europejską, w szczególności proces konsultacji treści Zaleceń Komisji ze stroną rządową i konsultacji społecznych. Komisja skierowała do Polski ostatecznie trzy zalecenia w obszarach: finansów publicznych, rynku pracy i inwestycji infrastrukturalnych. OPZZ zwróciło uwagę na potrzebę prowadzenia realnego dialogu w ramach realizacji Semestru Europejskiego.

przeczytaj

Pomnik Łódzkich Włókniarek stanie na Piotrkowskiej? Zbierają podpisy pod inicjatywą

Inicjatorzy chcą upamiętnić ciężką pracę włókniarek i ich trud na rzecz budowy miasta.Projekt pomnika mają opracować studenci łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Wnioskodawcą powstania pomnika jest również Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego. Apel o podjęcie przez władze Łodzi działań w celu budowy na ul. Piotrkowskiej Pomnika Łódzkich Włókniarek zostanie złożony na ręce prezydent miasta Hanny Zdanowskiej.

przeczytaj