0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

FRANCISZEK BOBROWSKI

1950 – 2017

ŻEGNAMY PRZYJACELA

9 grudnia, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w latach 2006 – 2017.

W 1971 ukończył technikum górnicze z dyplomem technika – mechanika maszyn i urządzeń górnictwa węgla brunatnego. Pracował w kopalni węgla brunatnego „Konin” jako operator zwałowarki, następnie w Zgorzeleckich Zakładach Naprawczych „Zgorzelec”. W 1979 powrócił do pracy w kopalni „Konin”, gdzie doszedł do stanowiska kierownika działu handlu i marketingu. W latach 1994–1996 przewodniczył Związkowi Zawodowemu Górników Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Od 1995 był wiceprzewodniczącym, a od 1999 przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. W latach 2001–2005 pełnił mandat senatora z okręgu konińskiego. W Senacie uczestniczył w pracach Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. W listopadzie 2005 roku objął stanowisko głównego inspektora ds. rozwoju w swojej macierzystej firmie KWB „Konin”. Na VI Kongresie OPZZ, w maju 2006 został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ. W 2015 został powołany w skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego jako przedstawiciel OPZZ. Należał do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Żegnamy człowieka prawego i życzliwego innym ludziom. Żegnamy kompetentnego, rzetelnego i uczciwego związkowca. Żegnamy przyjaciela.

Organizacje członkowskie, kierownictwo i pracownicy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 13 grudnia o godzinie 14.00
w kościele św. Wojciecha w Koninie Morzysławiu, przy ul. Portowej 2.
Następnie kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Komunalny w Koninie,
przy ul. Staromorzysławskiej 5

Aktualności

Wojewódzkie RDS-y powinny mieć większy głos w sprawie Polityki Surowcowej Państwa

Kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 7 grudnia 2017 r., było poświęcone dyskusji na temat projektu strategicznego SOR: Polityka Surowcowa Państwa.

Polityka Surowcowa Państwa dotyczy budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę zasobami. Wspiera przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym. Narzędziem do realizacji Polityki Surowcowej Państwa będzie zreorganizowana służba geologiczna.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa został przyjęty przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa i czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Oparty jest na dziewięciu podstawowych filarach. W najbliższym czasie planowanych jest szereg konferencji regionalnych, których celem jest pogłębienie trwającego procesu konsultacji społecznych.

OPZZ w dyskusji zwróciło uwagę na konieczność ochrony przez rząd kluczowych dla polskiej gospodarki złóż, także poprzez prowadzenie skutecznej polityki na forum Unii Europejskiej. Przypomniało postulat likwidacji podatku od kopalin (tzw. podatku miedziowego) oraz wyraziło zaniepokojenie zmniejszającą się liczbą odwiertów gazu ziemnego, co negatywnie wpływa na rozwój PGNiG SA oraz skutkuje redukcją zatrudnienia i utratą przez spółkę wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wskazało także na potencjał polskich jednostek naukowo-badawczych w realizacji zadań zapisanych w projekcie Polityki Surowcowej Państwa. Zaproponowało ponadto włączenie w proces regionalnych konsultacji Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, co spotkało się z pozytywną reakcją strony rządowej, która zaakceptowała ten wniosek.

W najbliższym czasie odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu poświęcone polityce surowcowej. Do udziału w pracach zostanie zaproszony Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

W drugiej części obrad przyjęto stanowisko Zespołu w sprawie przedłużenia prac doraźnego zespołu problemowego ds. SOR. Biorąc pod uwagę, że doraźny Zespół został powołany na okres do 31 grudnia 2017 roku, Zespół zwrócił się z wnioskiem do Prezydium RDS o przedłużenie działań Zespołu o kolejny rok tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku w celu kontynuowania dialogu z resortami odpowiedzialnymi za wrażanie SOR.

W posiedzeniu uczestniczył Norbert Kusiak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ. (nq)

Delegacja OECD z wizytą w OPZZ

W dniach 6-8 grudnia br. przebywała w Polsce misja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która przygotowuje cykliczny raport nt. stanu polskiej gospodarki - Peter Jarret – szef wydziału studiów krajowych w departamencie ekonomicznym OECD, Nicola Brandt – szef zespołu ds. Polski i Francji oraz Pierre Guerin – ekspert w zespole ds. Polski i Francji. Przedstawiciele OECD zwrócili się z prośbą o spotkanie z przedstawicielem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i jako temat rozmowy wskazali: jak związki zawodowe postrzegają dużą liczbę pracowników-imigrantów w Polsce.

8 grudnia br. z przedstawicielami OECD spotkał się dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ – Bogdan Grzybowski, który podkreślił, że w związku z obserwowanym znaczącym wzrostem cudzoziemców pracujących w Polsce, w dniu 27 września br. Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie polityki migracyjnej. Zdaniem Rady OPZZ, w związku z unieważnieniem w marcu 2017 r., przyjętego w 2012 roku przez polski rząd dokumentu wyznaczającego główne kierunki polityki migracyjnej, jak również biorąc pod uwagę doświadczenia OPZZ w organizowaniu pracowników migrujących, istnieje pilna potrzeba wypracowania długoterminowej, sprawiedliwej i zrównoważonej polityki migracyjnej, która służyłaby interesom pracowników, gospodarki i samym emigrantom. B. Grzybowski poinformował przedstawicieli OECD o głównych rekomendacjach, jakie zdaniem OPZZ powinny znaleźć się w przyszłej polityce migracyjnej Polski. (B.G.).

Rekompensaty jeszcze w tym roku

10-tysięczne rekompensaty dla górniczych emerytów i rencistów za utracone prawo do bezpłatnego węgla są obecnie uruchamiane i przygotowywane do wypłaty. Taką informację podał w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Wiceszef resortu energii powtórzył, że w czerwcu przyszłego roku górnicze spółki przeanalizują możliwość rekompensat także dla ok. 12-tysięcznej grupy emerytów górniczych, którzy nie otrzymają rekompensat z tytuły przyjętej w październiku ustawy, ponieważ przechodzili na emeryturę już bez prawa do deputatu węglowego.

przeczytaj

ZPW „TARCZA”: Nowa tabela w PUZP

Aktualna tabela stawek zawarta w załączniku Nr 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 r. (PUZP) nie była zmieniana od 2011 r. 5 grudnia br. odbyły się rozmowy dotyczący zmiany tej tabeli, o co od dłuższego czasu wnioskowały organizacje związkowe działające w resorcie obrony narodowej. Już na początku spotkania dowiedzieliśmy się, że Strona resortowa w ogóle nie chce rozmawiać na temat wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego.

przeczytaj

W mediach

Mateusz Morawiecki. Wybór komentują związkowcy

Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, że zmiana w fotelu premiera z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego nie będzie mieć fundamentalnego znaczenia, gdyż to program Prawa i Sprawiedliwości wprost decydował będzie o realizacji określonych przedsięwzięć.

przeczytaj

Nauczyciele o Mateuszu Morawieckim - nadzieja i niepokój

Największe nauczycielskie związki zawodowe różnią się w ocenie tego, co może przynieść edukacji Mateusz Morawiecki w roli premiera. - Obawiam się, że na sprawy szeroko rozumianej oświaty, w tym również pracowników, będzie patrzył przez pryzmat księgowego, a to nie wróży nic dobrego – komentuje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes zarządu głównego ZNP.

przeczytaj

Założyli czujniki pracownikom Biedronki. Sieć sprawdza, czy ciężko pracują


Pracownikom 20 Biedronek w całym kraju na jeden dzień nałożono specjalne czujniki rejestrujące, jak ciężko pracują. - Badanie niby dobrowolne, ale ze strachu nikt się nie wyłamał - opowiada money.pl jeden z pracowników. Część kasjerek twierdzi, że tego dnia musiały chodzić bez biustonoszy, bo te przeszkadzałyby czujnikom. Sieć Biedronka potwierdza nasze informacje o badaniu, ale twierdzi, że zostało ono przeprowadzone w interesie samych pracowników.

przeczytaj