0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

30.01.2009r.

WAŻNE

W sprawie wypowiedzeń ZUZP pojawia się wiele wątpliwości, a co o tym mówi Kodeks Pracy…..


§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.


Pamiętaj, że masz czas na zastanowienie!!!!!

Zarząd MZZPS

29.01.2009r.

Negocjacje w sprawie zwolnień grupowych

W dniu 28.01.2009 odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z Zarządem Synthos S.A. dotyczące zwolnień grupowych w Synthos S.A. Prezes Spółki Pan Dariusz Krawczyk powiadomił nas, że takie zwolnienia obejmą około 35 osób we wszystkich grupach zawodowych. Termin następnego spotkania ustalono na przyszły tydzień. O przebiegu negocjacji będziemy informować na bieżąco.

Zarząd MZZPS

28.01.2009r.

Odznaczenie

Mamy przyjemność poinformować naszych członkówi i sympatyków, że nasz kolega Zenon Merta został odznaczony Złotą Odznaką "Zasłużony dla Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego". Odznaczenie naszemu koledze wręczył w dniu 23.01.2009r przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ kolega Józef Żukrowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz naszego Związku. Kolega Zenon Merta jest przewodniczącym Zarządu Zakładowego w "Chemoserwisie".

Zarząd MZZPS

26.01.2009r.

Zarząd Synthos Dwory Sp. z o.o.

Dotyczy: zwolnień grupowych

W odpowiedzi na zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umów o pracę pracownikom Synthos Dwory Sp. z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników ( zwolnienia grupowe), informujemy, że nadal trwają rozmowy dotyczące zawarcia porozumienia w myśl przepisów art. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2003r.nr 90,poz. 844, nr 213 ) i tym samym nie znajdujemy podstaw do wypowiedzenia umów o pracę na podstawie  regulaminu opracowanego przez pracodawcę.

Zarząd MZZPS

26.01.2009r.

Zarząd Synthos Dwory Sp. z o.o.

Dotyczy: treści zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikom Synthos Dwory Sp. z o.o.

  W nawiązaniu do zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikom Synthos Dwory Sp. z o.o., doręczonego w dniu 2 2.01.2009r. wraz  z listą
pracowników, którzy mają otrzymać wypowiedzenia warunków pracy i płacy, Związki Zawodowe działające w Synthos Dwory Sp. z o.o. informują, że w myśl przepisu art.38 Kodeksu Pracy konsultacje należy przeprowadzać jedynie w stosunku do pracowników będących członkami organizacji związkowej, a nie odnośnie wszystkich zatrudnionych.
Jednocześnie oczekujemy czytelnego określenia w jakim charakterze nastąpi wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy i jakie warunki będą proponowane. Z treści zawiadomienia odczytujemy, że nastąpi wypowiedzenie jedynie nagrody dodatkowej w wysokości 9 % wynagrodzenia zasadniczego poprzez włączenie jej do stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Równocześnie informujemy, że wprowadzany wypowiedzeniem Regulamin Wynagradzania nie był konsultowany ze Związkami Zawodowymi, a ponadto powoduje on  istotne obniżenie warunków płacy pracowników.
Oczekujemy precyzyjnego określenia nowych warunków płacy.

Zarząd MZZPS

23.01.2009r.

Zarząd Synthos Dwory Sp. z o.o.

 dotyczy: negocjacji  w sprawie zwolnień grupowych

        Organizacje związkowe reprezentowane w Synthos Dwory Sp. z o.o. wzywają do prowadzenia rozmów w przedmiocie zawarcia porozumienia w myśl przepisów art.3 Ustawy z dn.13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Na spotkaniu w dniu 22.01.2009r. nie doszło do porozumienia co do wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatkowe odprawy, natomiast strona związkowa złożyła oświadczenie, że po spotkaniach z Zarządami swoich Związków będzie kontynuować rozmowy co do treści porozumienia, proponując spotkanie z Zarządem Spółki na dzień 27.01.09r.

Termin ten wynika z konieczności podjęcia uchwał przez Zarządy Związków.

Zapewnienie odpowiedniego czasu na konsultacje gwarantuje w/w ustawa. Ponadto nie wypełniono wymagań zawartych w art..2 ust.3 w zakresie liczby zwalnianych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych.

Oczekujemy na wyznaczenie terminu dalszych negocjacji.

 

 

 


08.01.2009r.

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Informujemy że porad prawnych dla członków naszego Związku, oraz  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek  udziela p. mecenas  Agnieszka Nowak we wtorki od godz. 14.30-15.30  w pokoju nr.  207 wysoka część biurowca II piętro. Zgłoszenia telefoniczne prosimy zgłaszać pod numerem   21-62 /sekretariat/

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd MZZPS