0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Biuletyn
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

27.05.2009r.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, na prośbę Prezesa Dariusza Krawczyka, nie odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Firmy, które miało dotyczyć m.in. omówienia projektu nowego układu zbiorowego pracy. Spotkanie zostało przełożone na przyszły tydzień.

Zarząd MZZPS

27.05.2009r.

KOMUNIKAT

Informujemy że w dniu 02. 06. 2009 r. o godzinie 11-tej w siedzibie Synthos S.A będą przedstawicielki biura Sącz-Tour. z Nowego Sącza. Panie będą przyjmować końcowe wpłaty na kolonie, oraz będą udzielać informacji o terminie i godzinie wyjazdu dzieci do Sarbinowa i Krynicy Górskiej.

Zarząd MZZPS

07.05.2009r.

KOMUNIKAT

Mamy przyjemność zawiadomić, że w dniu 15.05.2009r. o godz. 18-tej w OCK odbędzie się spotkanie z kandydatką do Parlamentu Europejskiego Joanną Senyszyn oraz posłem do Sejmu RP Stanisławem Rydzoniem. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd MZZPS

01.05.2009r.

KOMUNIKAT

Skierowaliśmy pismo do Posła RP Stanisława Rydzonia z prośbą o wystąpienie z zapytaniem poselskim do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o następującej treści :

Wejście w życie nowej ustawy o emeryturach pomostowych, oraz brak jasnych przepisów wykonawczych budzi wiele kontrowersji w kwestii wykazywania miejsc pracy o szczególnym charakterze .Na przykładzie działalności naszej Firmy czyli Synthos SA nasuwa się wiele pytań. Uważamy, że te dwa pytania, które przedstawiamy poniżej ( przynajmniej naszym zdaniem) są najważniejsze:

1. Kto ma obowiązek wskazywania miejsc pracy o szczególnym charakterze –jeśli robi to tylko pracodawca, to siłą rzeczy nie jest zainteresowany wskazywaniem takich stanowisk bo za każde takie stanowisko musiałby od 1.01.2010r. dodatkowo odprowadzać 1,5% na Fundusz Emerytur Pomostowych, co podniosłoby koszty jego działalności.
- proponujemy , aby takie stanowisko wskazywała niezależna komisja złożona np.: z ekspertów Instytutu Medycyny Pracy i PIP na podstawie istniejących list stanowisk pracy związanych ze szczególnymi zagrożeniami.

2. Czy ZUS , do którego pracodawca odprowadza dodatkową składkę na FEP za wskazanego imiennie pracownika, mimo pobierania składek na FEP, będzie mógł podważyć zasadność istnienia takiego stanowiska pracy o szczególnym charakterze , co skutkowało by w przyszłości nie wypłaceniem emerytury pomostowej takiemu pracownikowi.

Bogdan Połącarz –MZZP Synthos S.A.i Spółek
Leszek Myśliwiecki – MZZPZ Synthos S.A.i Spółek