0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

18.06.2009r.

KOMUNIKAT

Zarządy Synthos S.A., Synthos Dwory Sp. z o.o., Energetyki Dwory Sp. z o.o. oraz MPOŚ Sp. z o.o.  w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi, informują o podjęciu decyzji w sprawie zakupu i przekazania pracownikom bonów towarowych z okazji Dnia Chemika oraz zbliżającego się Dnia Energetyka.

Bony towarowe przysługiwać będą wszystkim pracownikom Spółek zatrudnionym na dzień 31.12.2008 oraz pozostającym w zatrudnieniu 05.06.2009r. z wyłączeniem pracowników, którzy na dzień 05.06.2009r. są:

 - zatrudnieni na stanowisku, co najmniej Dyrektor,  
 - w trakcie rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy.
 - w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanym przez pracownika,
 - korzystają z przerwy w zatrudnieniu np. urlop wychowawczy, bezpłatny, służba wojskowa, świadczenia rehabilitacyjne.

Otrzymanie bonów i ich wartość uzależniona będzie od wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracownika:
 
 - 300 zł (brutto) dla pracowników o wynagrodzeniu zasadniczym w przedziale do 5000 zł.(brutto).
 - 260 zł (brutto) dla pracowników o wynagrodzeniu zasadniczym powyżej 5000 zł. (brutto) jednak nie większym niż 8000 zł. (brutto).    

Bony nie przysługują pracownikom o wynagrodzeniu zasadniczym przekraczającym 8000 zł.

Z tytułu przyznania bonów wynagrodzenie pracownika za miesiąc czerwiec zostanie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zarząd MZZPS

18.06.2009r.

Protokół ze spotkania z organizacjami związkowymi z dnia 05.06.2009

W spotkaniu uczestniczyli:

Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
Bolesław Dec – Dyrektor Działu Prawnego
Bogdan Połącarz – Przewodniczący MZZ Pracowników Synthos S.A. Spółek
Leszek Myśliwiecki  - Przewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek
Antoni Wąsik - Przewodniczący MOZ Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek
Marek Pikuła– Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Synthos S.A. i Spółek
Agnieszka Śreniawska – Starszy specjalista ds. kadr i płac

W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

1. Normoobsada w Spółkach

 - Związki Zawodowe poruszyły temat zbyt niskiego stanu zatrudnienia  na stanowiskach robotniczych w obszarze produkcji, głównie na Wydziale Kauczuku.
 - Zarząd poinformował Związki Zawodowe o rozpoczętej rekrutacji około 15 osób.
 - Uczestnicy spotkania ustalili, że Związki Zawodowe wraz z Dyrektorem Rościszewskim na odrębnym spotkaniu  szczegółowo omówią gdzie trafią te osoby i jakie potrzeby osobowe są na poszczególnych Wydziałach Synthos Dwory.  
      Spotkanie to odbędzie się w najbliższym tygodniu.

2. Dzień Chemika, Dzień Energetyka

 - Związki Zawodowe wystąpiły ponownie z prośbą o wypłatę premii specjalnej w związku z wypracowaniem dobrych wyników finansowych za I kwartał 2009 r.
 - W odpowiedzi Zarząd stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma takiej możliwości.  Następnie Zarząd  przedstawił obecną sytuację finansową Spółki, zwracając uwagę, że pomimo dobrych wyników za pierwsze trzy miesiące prognozy na następne m-ce nie są już takie korzystne.
 - W trakcie spotkania Uczestnicy ustalili, iż dla pracowników Synthos S.A., Synthos Dwory Sp. z o.o., Energetyka Dwory Sp. z o.o. oraz MPOŚ Sp. z o. o. zakupione zostaną  bony towarowe z okazji Dnia Chemika oraz zbliżającego się Dnia Energetyka. Bony zostaną zakupione ze środków Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych.
 - Wypłata bonów uzależniona będzie od sytuacji materialnej pracowników. Bony przysługiwać będą pracownikom zatrudnionym w spółkach na dzień 05.06.2009r. przy założeniu, że byli również pracownikami w dniu 31.12.2008r.
 - Ustalono również, że bony nie będą przysługiwać pracownikom, którzy na dzień 05.06.2009 r.:

o byli zatrudnieni na kontraktach
o byli w trakcie rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym na podstawie art. 52 kodeksu pracy.
o byli  w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanym przez pracownika
o korzystali z przerwy w zatrudnieniu np. urlop wychowawczy, bezpłatny, służba wojskowa, świadczenia rehabilitacyjne

 - Zarząd zaproponował wypłatę dla pracowników bonów w oparciu o progi wynagrodzeń podstawowych (brutto):
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stałym: do 5.000 zł
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stałym: od 5.001 zł do 8.000 zł Propozycja została przyjęta przez Związki Zawodowe.
 
 -  Ustalono, ze po szczegółowej analizie ilości osób we wszystkich spółkach, które będą miały prawo do otrzymania bonów  oraz analizie możliwości finansowych i konsultacji z Dyrektorem Finansowym –Zarząd przedstawi ostateczną propozycję wartości bonów dla poszczególnych progów.
 - Ustalono, ze wydanie bonów nastąpi  w m-cu czerwcu 2009r.
 - Ponad to Uczestnicy spotkania ustalili, że w 2009r. nie będzie organizowanej imprezy okolicznościowej z okazji Dnia Chemika/Energetyka.

3. Powołanie komisji ds. weryfikacji stanowisk zaliczanych do prac wykonywanych w warunkach szkodliwych lub o szczególnym charakterze.

 - Związki Zawodowe poruszyły temat powstania komisji ds. kwalifikacji stanowiska podlegających zaliczeniu do prac w warunkach szczególnych w Dziale Koagulacji. Związki Zawodowe zaznaczono, że Dział Koagulacji pomimo występowania warunków szczególnych w świetle nowej ustawy o warunkach szkodliwych nie kwalifikuje się do grupy podlegającej zaliczeniu.
 - Ustalono, ze skoro nie ma szczegółowych wytycznych i interpretacji do nowej ustawy o warunkach szkodliwych – temat zostaje odłożony do momentu pojawienia się takich przepisów.


4. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

 - Ustalono, że temat nowego Układu Zbiorowego zostanie poruszony na posiedzeniu powołanej Komisji ds. opracowania ZUZP.

Zarząd MZZPS

03.06.2009r.

KOMUNIKAT


Mamy przyjemność poinformować że n/w członkowie naszego Związku zostali odznaczeni za długoletnią działalność związkową brązową odznaką "Zasłużony Działacz Federacji ZZPCHSZIC w Polsce"

Biesik Tadeusz
Bukowski Adam
Bzibziak Adam
Chorąży Iwona
Dwornik Andrzej
Dziudziel Wiesław
Gleczman Stanisława
Jakubiec Maria
Jerzabek Ewa
Jodłowski Leszek
Karp Elżbieta
Karp Włodzimierz
Kleta Ryszard
Kluska Józefa
Madej Sylwia
Neumann Maria
Nowotarski Krzysztof
Pająk Jan
Ptaszek Krystyna
Ryś Andrzej
Smrek-Gworek Barbara
Sosnowski Stanisław
Stefańczyk Maria
Wolańska Maria
Zygmunt Jan


Serdecznie gratulujemy!!!!

Zarząd MZZPS