0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

12.10.2009r.

KOMUNIKAT

Związki Zawodowe działające w Synthos S.A. i Synthos DWORY Sp. z o.o. informują, że w dniu 09.10.2009r. podpisały porozumienie z Zarządem Synthos S.A. kończące spór zbiorowy z Pracodawcą.

Jednocześnie Zarząd Firmy podjął uchwałę o wypłaceniu premii specjalnej w wysokości 400 tys. zł. W przeliczeniu na pracownika do wypłaty jest to kwota 384 zł (brutto), która będzie naliczana proporcjonalnie na każdy dział ( wydział), w zależności od ilości zatrudnionych w nim pracowników.

Osobami odpowiedzialnymi za podział premii – zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania - są kierownicy działów ( wydziałów). Ewentualne wszelkie zastrzeżenia dotyczące sposobu podziału premii pracownicy powinni kierować do bezpośredniego przełożonego. Po wyczerpaniu tej możliwości i otrzymaniu odpowiedzi niesatysfakcjonującej prosimy pracowników o powiadamianie Związków Zawodowych, które zgodnie ze swoimi uprawnieniami rozpoczną procedurę wyjaśniania wszelkich spraw spornych.

Zarząd MZZPS