0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

30.01.2010r.

PROTOKOŁY
Zarząd MZZPS

30.01.2010r.

KOMUNIKAT

ŚWIADCZENIA STATUTOWE
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW SYNTHOS SA I SPÓŁEK


1. Z tytułu urodzenia dziecka 250zł.

2. Z tytułu przejścia na emeryturę, rentę . 200zł
( prawo do świadczenia statutowego nabywa się po 1-rocznej przynależności do Związku.)

3. Z tytułu odwiedzin chorego członka Związku. 30zł.
( dotacja z tytułu odwiedzin chorego przysługuje po minimum 14 dniach pobytu w szpitalu, 30 dniach choroby w domu.)

4. Dotacja do imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez członków Związku. 40zł.

5. Dotacja do wyjazdu dziecka na zorganizowany wypoczynek. 200zł.
( przysługuje raz w roku i po minimum 7 dniach pobytu.)

6. Dopłata do imprez kulturalno-oświatowych . 25%ceny biletu

Członek Związku nabywa prawo do świadczenia statutowego po 6 miesiącach członkostwa.

Zarząd MZZPS

11.01.2010r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że 4 lutego 2010 r. mija 60 rocznica powstania Społecznej Inspekcji Pracy. Z tej okazji zamierzamy wystąpić do Głównego Inspektora Pracy PIP z wnioskiem o nadanie "Honorowej Odznaki „ Za Zasługi dla Ochrony Pracy" Zakładowemu Inspektorowi Pracy panu Andrzejowi Rząsie.

Zarząd MZZPS

11.01.2010r.

KOMUNIKAT

Protokół
ze spotkania z organizacjami związkowymi
funkcjonującymi w spółkach Grupy Kapitałowej SYNTHOS
z dnia 30.12.2009r.


W spotkaniu uczestniczyli:
Ze strony Pracodawców:
Bolesław Dec – Dyrektor Działu Prawnego
Tomasz Cisowski - Kierownik Działu Administrowania Kadrami
Ze strony Związków Zawodowych:
Bogdan Połącarz – Przewodniczący MZZ Pracowników Synthos S.A. Spółek
Marek Pikuła – Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność Synthos S.A. i Spółek
Leszek Myśliwiecki - Przewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych Synthos S.A. i Spółek
Janusz Klimczak - Przewodniczący MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek
Antoni Wąsik – Wiceprzewodniczący MOZ ZZ Inżynierów i Techników Synthos S.A. i Spółek

Celem spotkania była kontynuacja rozmów na temat zasad systemu motywacyjnego dla pracowników Spółek Synthos S.A. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o.

1.Na początku spotkania przedstawiciele pracodawców poinformowali przedstawicieli związków zawodowych, iż Zarządy Spółek podtrzymują swoją propozycję w sprawie zasad systemu motywacyjnego. Jednocześnie poinformowali, że w przypadku braku zgody ze strony związków na wprowadzenie proponowanego systemu motywacyjnego do Regulaminu Wynagradzania Zarządy Spółek będą podejmowały decyzje o wypłacie nagrody uznaniowej w trakcie roku 2010, kierując się zasadami określonymi w przedstawionej propozycji. Informacja o tym fakcie zostanie przekazana pracownikom w formie komunikatu.

2.W trakcie dyskusji Uczestnicy omówili przekazane związkom dane dotyczące realizacji wskaźników EBIT oraz wykonania produkcji za 2008 i 2009r. Przedstawiciele związków zawodowych ponownie wystąpili o uzależnienie nagrody kwartalnej od zysku oraz o wprowadzenie nagrody rocznej. Ostatecznie Związki Zawodowe ponownie odmówiły zaakceptowania proponowanych zasad systemu motywacyjnego.

3.W trakcie dalszych rozmów Uczestnicy ustalili, iż istnieje konieczność opublikowania komunikatu informującego pracowników Spółek, że rozmowy o wzroście wynagrodzeń w roku 2010 zostaną rozpoczęte w styczniu 2010r.

4.Na zakończenie spotkania przedstawiciel związków zawodowych ponowili swoją propozycję dotyczącą powrotu do comiesięcznych spotkań z Zarządami Spółek.

5.Na tym spotkanie zakończono.

Zarząd MZZPS

04.01.2010r.

KOMUNIKAT

L.dz./874/09 Katowice, dnia 11.12.2009r.

STANOWISKO

PREZYDIUM RADY FEDERACJI
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, SZKLARSKIEGO I CERAMICZNEGO
W POLSCE

Prezydium Rady Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce, popiera stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie ataków na Związki Zawodowe.

Uważamy, że działania wymierzone w organizacje związkowe oraz w indywidualnych działaczy związkowych mają na celu dyskryminację i zastraszanie liderów związkowych. Niektórzy przedsiębiorcy i menadżerowie firm, widząc, że Rząd nie jest przychylny Związkom Zawodowym walczą z nimi na poziomie zakładu pracy – zwalniając pod różnymi pretekstami przedstawicieli związków zawodowych - pomimo ich prawnej ochrony, pozostawiają ich i ich rodziny bez środków do życia. Sądy sprawy wynikłe z łamania Kodeksu Pracy rozstrzygają bardzo długo – nawet latami.

W nagonkę na Związki Zawodowe włączone są niektóre media w których politycy rządzącej koalicji określają związkowców mianem „kryminalistów” i „łobuzów” - a protesty pracownicze określają mianem chuligańskich wybryków /demonstracje Stoczniowców i pracowników „Cegielskiego”/. Niektórzy politycy tworzą obraz kryminalizacji protestów pracowniczych – a w Tygodniku „Wprost” z dnia 27.09.2009r. szkalując związkowców pisze się o członkach związków, że znajdują tam schronienie „ekstremiści”, „lokalne lumpy” i zwyczajni „bumelanci”. To tylko jeden z wielu przykładów medialnej nagonki, wykonywanej przez lokalne media.

Zarząd MZZPS

04.01.2010r.

KOMUNIKAT

Oświęcim 04-01-2010r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu MZZP Synthos SA i Spółek z dnia 17-12-2009r.wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Świadczeń Statutowych

· Wykreśla się świadczenia z tytułu zgonu członka Związku
· Wykreśla się świadczenia z tytułu członka rodziny ( zgon ojca, matki, teścia, teściowej, współmałżonka i dzieci będących na utrzymaniu).

Świadczenia te będą rozpatrywane jako zdarzenia losowe na wnioski poszczególnych Zarządów Oddziałowych, Zakładowych Organizacji Związkowych.

· Podwyższa się dotację do imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez członków Związku do wysokości 40zł.
· Podwyższa się dotację do wyjazdu dziecka na zorganizowany wypoczynek do kwoty 200zł.

Zarząd MZZPS