0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

26.06.2010r.

KOMUNIKAT

Zarząd M Z Z P Synthos SA i Spółek informuje, że w Wydziale Dyspersji Przewodniczącą Oddziałowej Zakładowej Organizacji Związkowej została Koleżanka Wojdyła Anna - telefon 43-60.

Zastępcą przewodniczącej jest Kolega Cygan Jan - telefon 34-06.

Zarząd MZZPS

25.06.2010r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

15.06.2010r.

Zakończenie Sporu Zbiorowego

Zarządy Spółek Synthos S.A. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o. oraz zakładowe organizacje związkowe informują o podpisaniu w dniu 11.06.2010r. porozumienia kończącego spór zbiorowy wszczęty pismem organizacji związkowych z dnia 03.03.2010r.

Strony porozumienia ustaliły co następuje:

 1. Z dniem 1 lipca 2010r. uruchomione zostaną podwyżki płac zasadniczych w spółkach Synthos S.A. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o.

 1. Podwyżka płac zasadniczych obejmie pracowników zatrudnionych na dzień 01.07.2010r. z wyłączeniem pracowników:

 • których płaca zasadnicza przekracza 5000 zł.

 • którzy są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

 • w trakcie rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 kp.

 • nie objętych Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w Spółkach,

 • pozostających na urlopie wychowawczym oraz urlopie bezpłatnym.

 • którzy zostali zatrudnieni w Spółkach po 30.06.2009r.

 1. Pracownicy których płaca zasadnicza nie przekracza 3000 zł otrzymają podwyżkę w stałej wysokości:

Przedziały płac zasadniczych

Wysokość podwyżki

Do 2000

188 zł.

Od 2001 do 2500

152 zł

Od 2501 do 3000

108 zł.


 1. Pracownicy których płaca zasadnicza przekracza 3000 zł. otrzymają podwyżkę uznaniową w średniej wysokości:

Przedziały płac zasadniczych

Średnia wysokość podwyżki

Od 3001 do 4000

104,2 zł

Od 4001 do 5000

88,7 zł.


 1. Przypadki sporne, w tym podwyżka płac zasadniczych dla pracowników którzy otrzymali podwyżkę po 30.06.2009r. będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarządy Spółek.

 1. Jednocześnie Strony porozumienia ustaliły, że:

 • pracownicy uprawnieni do podwyżek otrzymają do końca czerwca 2010r. jednorazową nagrodę specjalną w wysokości 790 zł. brutto.

 • Zarządy Spółek przekażą na wypłatę nagrody świątecznej w grudniu 2010 kwotę około 300 000 zł.

 • zostaje odwieszony system nagród kwartalnych,

 • wypłacona zostanie nagroda kwartalna za II kw. 2010r.

 • w IV kw. 2010r. podjęte zostaną rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń na rok 2011.

Ponadto Strony ustaliły, iż ustalenia wynikające z zawartego porozumienia będą miały odpowiednie zastosowanie wobec pracowników Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.

Zarząd MZZPS

08.06.2010r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

08.06.2010r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu wczorajszym odbyła się kolejna runda mediacji. Następne spotkanie w piątek 11.06. o godzinie 10- tej.

Zarząd MZZPS

04.06.2010r.

KOMUNIKAT

W związku z licznymi pytaniami od naszych członków, czy będziemy wypłacać zapomogi na Dzień Chemika, Zarząd informuje, że podjęliśmy decyzje, aby wszystkie pieniądze z naszych składek, które zostają po wypłaceniu obowiązkowych świadczeń statutowych wypłacić naszym koleżankom i kolegom ze Związku, którzy ucierpieli podczas powodzi.

Uważamy, że naszym moralnym obowiązkiem jest w pierwszej kolejności pomoc dla naszych członków, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Zarząd MZZPS