0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

20.10.2010r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

18.10.2010r.

KOMUNIKAT
Zarząd MZZPS

14.10.2010r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROPOZYCJI NALICZANIA I WYPŁATY PREMII

Związki Zawodowe w odpowiedzi na "pilotażowy program premiowy", który wprowadził Zarząd Firmy na Wydziale XPS celem przetestowania, przedstawiły Pracodawcy projekt organizacji związkowych, w którym proponujemy aby ten składnik wynagrodzenia wypłacany był w oparciu o procentowy udział w zysku netto przedstawiany w półrocznych raportach giełdowych.
          Wypłata premii następowałaby zatem dwa razy w roku.
    Tego rodzaju sposób wypłaty premii byłby najbardziej zasadny i następowałby w oparciu o środki finansowe, które zostały przez Spółkę wypracowane.
    Premia natomiast miałaby niewątpliwie działanie motywujące pracowników do osiągania jak najlepszych efektów, skoro mieliby oni szansę otrzymać premie od tych efektów uzależnioną.
            Dodatkowym elementem motywującym byłoby proponowane przez organizacje związkowe wypłacanie premii w 80-procentach obligatoryjnie, a w pozostałych 20 procentach w sposób uznaniowy.
     Proponujemy także, aby premia była wypłacana proporcjonalnie do wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany. Ewentualnie wypłata premii mogłaby być uzależniona od frekwencji pracownika oraz nie otrzymania kary porządkowej.
            Poza tym kryteriami oceny pracownika mogłyby być:
-wyniki pracownika w zakresie powierzonej mu pracy, a przede wszystkim jakość
i ilość wykonanej pracy;
-prawidłowe i efektywne wykorzystywanie czasu pracy;
-wykazywanie inicjatywy i kreatywności w pracy, podnoszących jej wydajność;
-przestrzeganie przez pracownika dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy;
-punktualne rozpoczynanie pracy;
-sumienne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
               Należy podkreślić, że ocena powinna dotyczyć pracy konkretnego pracownika, zaś podział środków powinien odbywać się nie na piony organizacyjne, ale na najmniejsze komórki organizacyjne.

Zarząd MZZPS