0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

28.04.2011r.

KOMUNIKAT


Wyrazy głębokiego współczucia dla Kolegi

Ludwika Matyja

z powodu śmierci

Ojca

Składa

Zarząd MZZPS

28.04.2011r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 17-05-2011r. /wtorek/ o godz. 14,00 w sali „Błękitnej”(I piętro wysoka część biurowca) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zarządu Zakładowego w Dziale Księgowości oraz Dziale Personalnym naszego Związku

Zarząd MZZPS

28.04.2011r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 16-05-2011r. /poniedziałek/ o godz. 14,00 w sali „Błękitnej”(I piętro wysoka część biurowca) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zarządu Zakładowego w Pionie Zaopatrzenia, (Dział Zakupów, Zespół Obsługi Klienta) naszego Związku oraz wybór delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zarząd MZZPS

27.04.2011r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 13-05-2011r. /piątek/ o godz. 14,00 w sali „Błękitnej”(I piętro wysoka część biurowca) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zarządu Zakładowego „Chemoswervis-Dwory” S.A. naszego Związku oraz wybór delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zarząd MZZPS

27.04.2011r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Oddziałowego w Zakładowej Służbie Ratowniczej  Przewodniczącym Zarządu  został wybrany Kol. Krzysztof Gawlik.  Członkiem Zarządu a zarazem V-Ce Przewodniczącym wybrany został Kol. Piotr Jasuwienas

Serdecznie gratulujemy wyboru ,oraz życzymy owocnej pracy.

Zarząd MZZPS

19.04.2011r.

KOMUNIKAT

W menu została dodana pozycja Kolonie 2011. Zawiera ona ofertę kolonijną na rok 2011. Więcej informacji w sekretariacie naszego związku (033/847-21-62).

Zarząd MZZPS

12.04.2011r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Oddziałowego w Oddziale Monomerów i Emulgatorów, Polimeryzacji, Koagulacji w Oddziale Technologicznym i w Magazynie Kauczuków  Przewodniczącym Zarządu został wybrany Kol. Władysław Podbiał., V-Ce Przewodniczącą wybrana została Kol. Dorota Duda a Członkiem Zarządu Kol. Agata Winnicka.

Serdecznie gratulujemy wyboru ,oraz życzymy owocnej pracy.

Zarząd MZZPS

12.04.2011r.

KOMUNIKAT

Zarządy Synthos S.A., Synthos Dwory Sp. z o.o. oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w porozumieniu z organizacjami związkowymi informują o podjęciu decyzji w sprawie zakup bonów towarowych dla pracowników Spółek. Środki na zakup bonów pochodzą z I-szej transzy pieniężnej, która została przelana na fundusz socjalny
w wyniku porozumienia płacowego zawartego przez Zarząd Firmy i Związki Zawodowe w dniu 18.02.2011r. Mają one charakter „dodatku drożyźnianego” i są przeznaczone dla pracowników o najniższych płacach zasadniczych.


Bony przysługiwać będą wszystkim pracownikom Spółek pozostającym w zatrudnieniu na dzień 04.01.2010r. z wyłączeniem pracowników, którzy są:

  • zatrudnieni na stanowisku Dyrektor,

  • w trakcie rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy.

  • w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub w trakcie rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracownika,

  • korzystają z przerwy w zatrudnieniu np. urlop wychowawczy, bezpłatny, służba wojskowa, świadczenia rehabilitacyjne itp.


Otrzymanie bonów i ich wartość uzależniona będzie od wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracownika.


 • 400 zł (brutto) dla pracowników o wynagrodzeniu zasadniczym w przedziale do 2500 zł. (brutto).

 • 300 zł (brutto) dla pracowników o wynagrodzeniu zasadniczym od 2501 do 3000 zł. (brutto).

 • 200 zł (brutto) dla pracowników o wynagrodzeniu zasadniczym od 3001 do 3500 zł. (brutto).


Bony nie przysługują pracownikom o wynagrodzeniu zasadniczym przekraczającym 3500 zł. (brutto)

Zarząd MZZPS

08.04.2011r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Oddziałowego w Miejsko Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Przewodniczącym Zarządu na kolejną kadencję został wybrany Kol. Jerzy Kotyla. Członkiem Zarządu a zarazem V-Ce Przewodniczącą wybrana została Kol. Barbara Tuniewicz.

Serdecznie gratulujemy wyboru ,oraz życzymy owocnej pracy.

Zarząd MZZPS

05.04.2011r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

05.04.2011r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 08-04-2011r. piątek o godz. 14,30 w budynku E-139 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków Zarządu Oddziałowego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek (OPZZ) oraz wybór delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Do udziału w Zebraniu zapraszamy naszych członków zatrudnionych w oddziałach: Monomerów i Emulgatorów, Polimeryzacji, Koagulacji, Technologicznym, oraz Magazynie Kauczuków

Zarząd MZZPS

05.04.2011r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 19-04-2011r. wtorek o godz. 15,00 w budynku Zakładowej Służby Ratowniczej odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zarządu Oddziałowego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek (OPZZ).

Zarząd MZZPS