0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

26.01.2012r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

24.01.2012r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

24.01.2012r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

09.01.2012r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

09.01.2012r.

OŚWIADCZENIE

Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A.
i Spółek

    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Synthos S.A. i Spółek wyraża pełne poparcie dla stanowiska Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ w sprawie planowanego przez Rząd RP podnoszenia wieku emerytalnego.

   Jesteśmy gotowi na podjęcie wszystkich form protestu w przypadku odrzucenia przez Rząd RP wniosków i postulatów organizacji społecznych dotyczących wieku emerytalnego.

   Niech panowie „politykierzy” trzymają ręce z daleka od naszych przywilejów emerytalnych. Dopiero teraz dowiadujemy się, w jakim dobrobycie socjalnym żyją i pracują mieszkańcy państw tzw. „starej” 15-tki Unii Europejskiej. Nam kazano przez ponad 20 lat transformacji ciężko pracować, za marną zapłatę, bo jak nam wmawiano są to koszty osiągnięcia poziomu cywilizacyjnego takich państw jak: Grecja, Włochy, Hiszpania. I ciągle nam wypominano przy tym, że jako pracownicy najemni jeszcze mamy za dużo przywilejów socjalnych rodem z poprzedniej epoki.

Bogdan Połącarz
Przewodniczący Związku

05.01.2012r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

05.01.2012r.

KOMUNIKAT

Oświadczenie

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
w sprawie propozycji zmian w prawie pracy i ustawie o związkach zawodowych
zgłoszonych przez Business Center Club z dnia 3 stycznia 2012 roku

BCC uznał, że koniec ustawy antykryzysowej to dobry moment na dalsze pogorszenie praw
i wolności pracowniczych w Polsce.

Proponują między innymi: nie wypłacanie świadczenia za pierwsze 3 dni zwolnienia lekarskiego, likwidację urlopu na żądanie, więzienie za strajk, zniesienie ochrony działaczy związkowych, likwidację doby pracowniczej, likwidację obowiązku doręczania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia, wprowadzenie zawierania umów na czas określony bez ograniczeń, likwidację instytucji odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy, wprowadzenie sankcji za „porzucenia pracy przez pracownika”, likwidację płacy
minimalnej, likwidację wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem zakładowych organizacji związkowych, referendum strajkowe przeprowadzane w obecności pracodawcy.

Inspiracją do tych pomysłów jest kryzys ekonomiczny. Kryzys, który w Polsce dotyka tylko pracowników. Przedsiębiorcy mają się bardzo dobrze i jeszcze nigdy w historii nie mieli tyle pieniędzy na kontach. Według danych NBP na koniec listopada 2011 r. było to 193 miliardy złotych. Dla porównania dochody budżetu państwa w 2011 r. mają wynieść 273 miliardy zł. Od dwóch lat działające w Polsce firmy odnotowują systematyczny wzrost zysków. Dążenie do maksymalizacji zysków przedsiębiorców w Polsce zaczyna przekraczać wszelkie granice przyzwoitości. Systematycznie wzrasta rozwarstwienie dochodów z pracy i jest już największe
w całej Unii Europejskiej. Od początku polskiej transformacji zachwiano równowagę między elastycznym zatrudnieniem i bezpieczeństwem socjalnym pracowników.

Obserwujemy spadkowe tendencje relacji płacy minimalnej do płacy przeciętnej czy zasiłków dla bezrobotnych. Zasiłków tych już w praktyce nie ma, bowiem ponad 86% bezrobotnych nie ma do nich prawa. W ostatnich latach znacznie zmniejszono dostęp do świadczeń społecznych i obniżono ich przeciętną wartość w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Polska nie wywiązuje się z realizacji Konwencji 102 MOP dot. Minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Jak podaje doroczny raport Komisji Europejskiej, jeszcze nigdy
w Polsce nie mieliśmy tylu biednych pracujących – ponad 2 miliony. W żadnym kraju Unii Europejskiej nie ma tak wysokiej skali zatrudnienia na umowach terminowych. W Polsce prawie 1 milion osób pracuje na umowach cywilnoprawnych. Żyją bez prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, płatnych nadgodzin, ochrony w razie ciąży, bez ubezpieczenia społecznego (umowa o dzieło).


A co na to rząd ? Rząd milczy. Dlatego musimy działać My Związkowcy.
Nie ma naszej zgody na takie zmiany!


Kierownictwo OPZZ