0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

18.12.2013r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

09.12.2013r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS

09.12.2013r.

KOMUNIKAT

Zarządy Spółek Synthos S.A., Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A., Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. oraz Organizacje Związkowe informują o podpisaniu w dniu 09.12.2013 porozumienia płacowego na rok 2014.

W trakcie  negocjacji Uczestnicy spotkania w dniu 09.12.2013r. uzgodnili co następuje:

 

I.      Nagroda kwartalna

Uczestnicy niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że począwszy od dnia 01.01.2014 w  miejsce dotychczasowej nagrody EBIT w spółkach Synthos SA, Synthos Dwory 7 spółka komandytowo-akcyjna S.K.A. oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. wprowadza się uznaniową nagrodę kwartalną wypłacaną z Funduszu Nagród (FN). Naliczenie FN oraz wypłata nagrody nie będą ograniczone żadnymi dodatkowymi formalnymi warunkami. Nagroda wypłacana będzie na następujących warunkach:

1. Nagroda naliczana będzie na wszystkich Pracowników z wyłączeniem:

a) Kadry Dyrektorskiej tj. stanowiska Dyrektor, Główny Księgowy, Z-ca Dyrektora,

b) Pracowników objętych innymi systemami premiowymi,

c) Pracowników na przerwie w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.

2. Fundusz Nagród tworzony będzie w wysokości 5% płac zasadniczych pracowników zatrudnionych na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale, za który nagroda jest naliczana.

3. Fundusz Nagród tworzony jest na Piony, Wydziały, Działy, wg. schematów organizacyjnych  obowiązujących w Spółkach.

4. Fundusz Nagród naliczony na poszczególne komórki organizacyjne zgodnie z pkt. 3 nie może być przenoszony pomiędzy tymi komórkami, tj. :

a) pomiędzy Działami, Pionami w Synthos S.A. podległymi bezpośrednio Prezesowi Zarządu,

b) pomiędzy Wydziałami, Działami w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A. oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Spółka z o.o. podległymi bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu Produkcyjnego lub Prezesowi Spółki MPOŚ Sp. z o.o.

5. Nagroda ma charakter uznaniowy co oznacza, że o wysokości nagrody dla pracownika wnioskuje bezpośredni przełożony biorąc pod uwagę zaangażowanie pracownika, wysokie efekty wykonywanej pracy oraz jej jakość.

6. Wysokość nagrody podlega akceptacji przełożonego wyższego stopnia, a ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody należy do Członka Zarządu każdej ze spółek.

7. Przełożony ma obowiązek na pisemne zapytanie złożone przez podległego pracownika do pisemnego uzasadnienia swojej decyzji o sposobie podziału Funduszu Nagród.
W sprawach spornych dotyczących nagrody, na wniosek Pracownika Organizacje Związkowe reprezentują go wobec Pracodawcy.

8. Wypłata nagrody będzie miała miejsce w terminie wypłaty wynagrodzenia, w pierwszym miesiącu po zakończeniu kwartału za który przysługuje.

9. W przypadku bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej spółki naliczenie i wypłata nagrody kwartalnej może zostać zawieszona lub wstrzymana decyzją Zarządu. Zarząd zobowiązuje się powiadomić Organizacje Związkowe o tym fakcie oraz o przyczynach tej decyzji.

 

II.     Nagrody specjalne

1.      Pracodawcy zobowiązują się do wypłacenia nagród pieniężnych w łącznej kwocie 1200 zł brutto na uprawnionego pracownika. Nagrody zostaną wypłacone w dwóch terminach.

a)            Do 18.12.2013r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 800 zł. brutto na pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 30.11.2013.

b)            Do 10.04.2014 z okazji Świąt Wielkanocy – 400 zł brutto na pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 31.03.2014.

Nagroda pieniężna przysługiwać będzie wszystkim pracownikom z wyłączeniem:

·         Kadry Dyrektorskiej tj. stanowiska Dyrektor, Główny Księgowy, Z-ca Dyrektora.

·         Pracowników w trakcie rozwiązania umowy o pracę tj. za wypowiedzeniem, porozumieniem stron, w trybie art. 52, 53 KP.

·         Pracowników na przerwie w zatrudnieniu tj. w trakcie urlopu wychowawczego, bezpłatnego, służby wojskowej czy też przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych.

2.     Uczestnicy zgodnie postanawiają, że część niniejszego Porozumienia dotycząca  nagrody kwartalnej od dnia 01.01.2014r. (I. Nagroda Kwartalna) stanowi część Regulaminów Wynagrodzeń obowiązujących w Synthos SA, Synthos Dwory 7 spółka komandytowo-akcyjna S.K.A. oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o.

3.     Ponadto Uczestnicy ustalają, że również w przyszłym roku będzie kontynuowana w  pierwszej kolejności polityka kadrowa w obszarze rekrutacji polegająca na rekrutacji wewnętrznej.

4.     Uczestnicy niniejszego Porozumienia postanawiają ponadto, że rozmowy w sprawie możliwości wzrostu wynagrodzeń w roku 2015 rozpoczną się na przełomie III/IV kw. 2014r. Prowadzone rozmowy dotyczyć będą głównie podwyżek płac zasadniczych, podwyższenia dodatków zmianowych, możliwości wprowadzenia nagród jubileuszowych oraz innych.

Zarząd MZZPS

06.12.2013r.

KOMUNIKAT

Zarządy Spółek oraz Organizacje Związkowe informują, że w dniu 06.12.2013r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie negocjacji płacowych na rok 2014.

Następne spotkanie przewidziane jest w dniu 09.12.2013r.

Zarząd MZZPS

06.12.2013r.

Czy Chile czyta się "Czili"?

Kiedy przed prawie 15 laty rozpoczynała się Wielka Emerytalna Zmiana przedstawiano polskiej opinii publicznej szereg istotnych argumentów wskazujących na potrzebę wprowadzenia kapitałowego filaru systemu emerytalnego. Eksperci szacownych instytucji jak Bank Światowy (nb. dziś raczej z marną reputacją „globalnego reformatora”), krajowi naukowcy z porządnych uczelni, jak SGH (nb. z „kuźni czerwonych kadr” SGPiS szybko stała się przeciętną szkoła przeciętnych heroldów neo-liberalizmu) oraz eksperci lokalnych instytucji finansowych głosili unisono zalety tego rozwiązania.

Bo po pierwsze, tajemna „stopa zastąpienia” powoduje, że przy spadku demograficznym pracujących nie starczy na „pokoleniowo solidarne” utrzymanie emerytów i rencistów. Bo po drugie, po transformacyjnym „spaleniu” przez hiperinflację lat 80/90tych starego portfela emerytalnego nasze konta w ZUS to pusty zapis księgowy, który trzeba zastąpić żywym pieniądzem z żywych dochodów. Bo po trzecie, aktywne zarządzanie naszymi składkami przyniesie nam znaczne zyski przewyższające niemrawy ZUS oraz po czwarte, te pieniądze zdynamizują nasz rynek kapitałowy i giełdę dostarczając środków polskim firmom. Ten zestaw argumentów przekonał nawet sceptyków z kręgów rządzącej SdRP, która nie chciała być postrzegana, jako partia anty-rynkowa lub anty-kapitalistyczna, niczym jej poprzedniczka PZPR.

Bardziej dociekliwi, których nie zadowalały gołosłowne zapewnienia, byli informowani, że sławny doradca „planu Balcerowicza” Jeffrey Sachs terminował dusząc inflację w Boliwii (wspomagając wojskowych dyktatorów typu Hugo Banzer), zaś proponowany Polsce model reformy emerytalnej przećwiczono w Chile – co prawda pod osłoną bagnetów Augusto Pinocheta, ale jednak. Ten latynoamerykański motyw i kontekst – tak charakterystyczny dla opisu naszej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym - wart jest przypomnienia w okresie, kiedy PO, partia liberalno-konserwatywna o profilu chadeckim decyduje się na znaczącą zmianę, a w zasadzie na odstąpienie od obowiązkowego filaru kapitałowego, przyznając tym samym, że to, co nie było dobre dla Chile, nie jest również dobre dla Polski.

więcej...

Sergiusz Najar