0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

30.09.2015r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

30.09.2015r.

OPZZ przedstawia swoich kandydatów do pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego

24 września, Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, skierował pismo do Prezydenta RP. Andrzeja Dudy, wnosząc o powołanie do pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego ośmiu przedstawicieli OPZZ.

Osoby rekomendowane przez OPZZ do pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego:

1. Jan GUZ – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; członek Rady Statystyki, członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych;

2. Andrzej RADZIKOWSKI – wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, członek Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna 2014-2020 i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;

3. Dariusz POTYRAŁA – członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Górnictwo, Przemysł Chemiczny i Energetyka”, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, członek Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, przewodniczący Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A., członek Rady Miasta Ruda Śląska;

4. Stanisław JANAS – członek Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Metalowcy”, przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego;

5. Sławomir BRONIARZ – członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Oświata i Nauka”, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, członek Zarządu Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE);

6. Urszula MICHALSKA – członek Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodnicząca Rady Branży OPZZ „Usługi Publiczne”, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia;

7. Leszek MIĘTEK – członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Transport”, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Maszynistów "ALE";

8. Sławomir REDMER – członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”, przewodniczący Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce.

Biuro Prasowe OPZZ

30.09.2015r.

Oświadczenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 23 września 2015 r. w sprawie propozycji wyborczych Platformy Obywatelskiej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia program wyborczy Ewy Kopacz, w którym szefowa rządu otwarcie atakuje prawa związkowe i pracownicze. Zapowiadane reformy mają przykryć niepowodzenia rządów Platformy Obywatelskiej i odwrócić od nich uwagę.

Premier zapowiedziała wprowadzenie jednego kontraktu zatrudnienia pracowniczego, co znacznie pogorszyłoby sytuację milionów pracowników etatowych i ułatwiłoby ich zwalnianie. Polskie prawo pracy, jedne z najbardziej elastycznych w Europie, ma stać się – kosztem pracownika - jeszcze bardziej elastyczne i przyjazne dla pracodawcy.
Na to nie ma naszej zgody! Będziemy o to walczyć!

Zniesienie składek na ZUS i NFZ budzi niepokój o zgromadzone środki na kontach ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Obniżone składki wiązałyby się z obniżeniem świadczeń emerytalnych i rentowych. Trudno pogodzić się z tym, że decyzje o reformie podejmowane są bez konsultacji społecznych.

Protestujemy przeciwko takiemu trybowi wprowadzania rozwiązań ważnych dla całego społeczeństwa!

Zapowiadane ograniczenie praw związkowych to potężne uderzenie w dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Proponowane przez premier rozwiązania są sprzeczne z traktatami i umowami międzynarodowymi przyjętymi przez Polskę. Deklaracje o radykalnym osłabieniu związków zawodowych w przedsiębiorstwach odbieramy jako wydanie wojny ludziom pracy.

OPZZ nie godzi się na taką politykę!

Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

25.09.2015r.

Konsultacje w sprawie parku miejskiego

W związku z licznymi pytaniami i zastrzeżeniami dotyczącymi szczegółowego projektu zagospodarowania parku miejskiego tzw. „małpiego gaju” zapraszamy członków i sympatyków Związków Zawodowych działających w Firmie Synthos na konsultacje w wyżej wymienionej kwestii, które odbędą się 28.09.br. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu.

Zarząd MZZPS

25.09.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje ,że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków” wybrano Przewodniczącego .Przewodniczącym Zarządu został Kol. Kotyla Jerzy, a V-ce Przewodniczącą Tuniewicz Barbara.

Serdecznie gratulujemy

25.09.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje ,że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Wydziale Tworzyw Styrenowych wybrano Przewodniczącą oraz nowy Zarząd. Przewodniczącą Zarządu została kol. Klatka Cecylia, a V-ce Przewodniczącą Kol. Brusik Lucyna.

Serdecznie gratulujemy

19.09.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje ,że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w spółce „Ecobet” wybrano Przewodniczącego .Przewodniczącym Zarządu został Kol. Paciorek Zbigniew.

Serdecznie gratulujemy

19.09.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje ,że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Zakładowej Służbie Ratowniczej wybrano Przewodniczącego oraz nowy Zarząd. Przewodniczącym Zarządu został kol. Gawlik Krzysztof, a V-ce Przewodniczącym Kol. Drabczyk Janusz.

Serdecznie gratulujemy

19.09.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

18.09.2015r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

14.09.2015r.

Notatka informacyjna

W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 12,9 tys. jednostek organizacyjnych związków zawodowych, co stanowiło 66% podmiotów tego typu zarejestrowanych w rejestrze REGON. Organizacje te zrzeszały łącznie 1,6 mln członków. Co czwarta osoba zrzeszona w związkach zawodowych zajmowała się zawodowo edukacją. Najwyższy odsetek związkowców wśród pracowników wystąpił w sekcji PKD górnictwo i wydobycie. Większość zakładowych organizacji związkowych działała w podmiotach sektora publicznego (66%).

WIĘCEJ

Zarząd MZZPS

14.09.2015r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS