0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

30.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Zakładowego w „Aprochem” Sp z.o.o. Przewodniczącym Zarządu został Kol. Jezior Konrad a V-ce Przewodniczącą została Kol. Matlak Małgorzata.

Serdecznie gratulujemy

30.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Oddziałowego w Wydziale Dyspersji Przewodniczącym Zarządu został wybrany Kol. Bacik Rafał,. V-ce Przewodniczącą Zarządu została Kol. Wojdyła Anna.

Serdecznie gratulujemy

30.10.2015r.

Newsletter OPZZ - Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 roku. Jak widzą je związkowcy?

Piotr Szumlewicz, OPZZ:

Czy to będzie rząd jednego związku zawodowego, czyli „Solidarności”, czy będzie to rząd, który jednak zmieni swoje podejście w porównaniu z tym, co było 10 lat temu i otworzy się na wszystkie centrale związkowe?

przeczytaj

Przepisy dotyczące kwoty zmniejszającej podatek PIT uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją RP

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim ustala kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr.

przeczytaj

TK: niekonstytucyjna wyższa składka ZUS od niższych przychodów pracujących za granicą

Wyższa składka na ubezpieczenie społeczne pracowników pracujących za granicą, jeśli ich przychód jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, jest niekonstytucyjna - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

przeczytaj

Szkolna rewolucja PiS. Zamiast gimnazjum płynne przejście do siódmej klasy?

Sławomir Broniarz, prezes ZNP:


- Z jej efektami musiałby się mierzyć dopiero kolejny rząd. Dlatego PiS tak łatwo zapowiada likwidację gimnazjów.

PiS zapowiada likwidację gimnazjów. Według Piotra Glińskiego, szefa Rady Programowej PiS, możliwe jest już od 1 września. Te plany spodobały się wielu rodzicom, ale przeciw są nauczyciele.

przeczytaj

ZNP: 5 powodów, dla których nie należy likwidować gimnazjów

Nie rozwiąże to istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców, jak i uczniów. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.

przeczytaj

Pomysły PiS dla pracowników: Zrównanie składek na ZUS, podwyżka płacy minimalnej, większe uprawnienia PiP

PiS planuje także przywrócenie poprzednich zasad rozliczania czasu pracy, czyli w praktyce zlikwidowanie możliwości wydłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy.

Paweł Śmigielski, OPZZ:

– Na pewno warto rozmawiać o tego typu rozwiązaniu. Trzeba przeanalizować, jak obecne przepisy są stosowane w firmach i rozważyć, czy maksymalny okres nie powinien wynosić np. 6, a nie 12 miesięcy .

przeczytaj

Rzecznik praw pacjenta zajął się normami zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Zdaniem rzecznika praw pacjenta minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych mają bezpośredni wpływ na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i opieki sprawowanej nad pacjentem oraz na jego bezpieczeństwo.

przeczytaj

OPZZ uczestnikiem projektu EKZZ badającego wpływ polityki klimatycznej UE na przemysł


Wiceprzewodniczący OPZZ, Franciszek Bobrowski, wziął udział w wywiadzie przeprowadzonym przez eksperta grupy Syndex w ramach realizacji projektu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pod nazwą "Regiony przemysłowe i polityki zmian klimatu: z perspektywy związków zawodowych".

przeczytaj

Biuro Prasowe OPZZ

28.10.2015r.

Newsletter OPZZ - Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Wybory parlamentarne 2015: wyniki we wszystkich okręgach. Podział mandatów

Poznajcie zbiorcze wyniki w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP z podziałem na okręgi, które podała Państwowa Komisja Wyborcza. Sprawdź, kto wygrał. Wszyscy posłowie w jednym miejscu.

przeczytaj

Ustawa regulująca mienie Funduszu Wczasów Pracowniczych z podpisem A.Dudy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która określa uprawnienia do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych: przewiduje przekazanie majątku FWP OPZZ, Solidarności i Forum Związków Zawodowych w formie niepodlegającej podziałowi współwłasności.

przeczytaj

Prezydent podpisuje ustawy ,,zdrowotne” !

Wśród 22 ustaw podpisanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 26 października br., aż 7 to ustawy dotyczące ochrony zdrowia.

przeczytaj

Koniec strajku głodowego w Jeleniej Górze

Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze zakończyli strajk. Kierownictwo zgodziło się przyznać żądaną podwyżkę - 300 zł.

przeczytaj

Porozumienie Zielonogórskie żąda podwyżek dla pielęgniarek praktyki

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia ”Porozumienie Zielonogórskie” przypomina, że Ministerstwo Zdrowia nie przewidziało w swoim rozporządzeniu podwyżek dla tzw. pielęgniarek praktyki. Wzywa ministra zdrowia i prezesa NFZ do skorygowania tej decyzji.

przeczytaj

Płaca minimalna w Niemczech wymaga większej biurokracji

Komisja Europejska ciągle nie określiła jednoznacznie, co należy brać pod uwagę, licząc minimalne wynagrodzenie kierowców pracujących na terenie Niemiec. Strona niemiecka rozszerzyła swoją interpretację, ale wymaga większej liczby dokumentów.

przeczytaj

ABW przeszukuje biura w KGHM

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła we wtorek do biur KGHM. Prowadzone są przeszukiwania. Na razie nie wiadomo w jakiej sprawie.

przeczytaj

Zarząd MZZPS

28.10.2015r.

Newsletter OPZZ - Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Wybory 2015. Wyniki wyborów podane przez PKW

Oficjalne wyniki wyborów podane przez PKW: PiS - 37,58 proc., PO - 24,09 proc., Kukiz '15 - 8,81 proc., Zjednoczona Lewica - 7,55 proc., Nowoczesna - 7,60 proc., PSL - 5,13 proc., KORWiN - 4,76 proc. Razem - 3,62 proc..

przeczytaj

Naimski, PiS: na decyzje ws. energetyki i górnictwa trzeba trochę poczekać

Połączenie firm energetycznych i górniczych to jest element programu, który rozważamy. Wszelkie decyzje w sprawie górnictwa będziemy podejmować po szczegółowym zapoznaniu się ze stanem rzeczy.

przeczytaj

Podsumowanie wydarzeń związanych z podwyżkami dla pielęgniarek i położnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U., poz. 1400) zaczęło obowiązywać z dniem 16 września 2015r. tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia, pozostałe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

przeczytaj

Sprzeciw OPZZ wobec łamania konsultacji społecznych ws. płac dla pielęgniarek i położnych

6 października 2015r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się tekst p rojektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .

przeczytaj

Przewodniczący OPZZ pyta Ministra Zdrowia: dlaczego dyskryminuje związki zawodowe ?

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U., poz. 1400) oraz przekazaniem do konsultacji społecznych nowelizacji ww. rozporządzenia, z rażącym naruszeniem prawa, Przewodniczący OPZZ Jan Guz, w imieniu ruchu branżowego ochrony zdrowia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wystosował pismo do Ministra Zdrowia Pana Mariana Zembali o podanie przyczyn wydania regulacji rażąco dyskryminujących organizacje związkowe.

przeczytaj

OPZZ apeluje do Prezydenta RP o podpisanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Przewodniczący OPZZ Jan Guz wystosował do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy pismo wyrażające pozytywną opinię i poparcie dla uchwalonej przez Sejm w dniu 25 września 2015 roku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zwracając się z apelem o podpisanie ww. ustawy.

przeczytaj

Senat pozytywnie o ,,Petycji lekowej” OPZZ

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w październiku br. na ostatnim posiedzeniu Senatu RP rozpatrywała Petycję autorstwa OPZZ, dotyczącą uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych.

przeczytaj

O przyszłości ochrony zdrowia na XI Forum Rynku Zdrowia

W dniach 22 - 23 października 2015 r. w Warszawie miało miejsce XI Forum Rynku Zdrowia. W Forum brały przedstawicielki OPZZ reprezentując naszą organizację: wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska, przewodnicząca Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i przewodnicząca branży OPZZ ,,Usługi Publiczne" Urszula Michalska oraz Renata Górna, radca OPZZ.

przeczytaj

Wzmacniamy pozycję pracowników w spółkach Skarbu Państwa

Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) – organ pomocniczy ministra gospodarki – przyjął na ostatnim posiedzeniu rekomendacje działającej w ramach tego Zespołu Grupy Roboczej ds. monitorowania trendów CSR. Przez 8 miesięcy członkowie Grupy, w tym przedstawiciele OPZZ z Zespołu Polityki Gospodarczej, pracowali nad szczegółowymi rozwiązaniami, których adresatem jest minister finansów. Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się przyjąć szereg interesujących rozwiązań wzmacniających pozycję pracowników, w tym wpracować istotną dla pracujących rekomendację, która wprowadza obowiązek raportowania danych pozafinansowych przez cześć spółek Skarbu Państwa.

przeczytaj

Zarząd MZZPS

28.10.2015r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

23.10.2015r.

Newsletter OPZZ - Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

25 października 2015

WYBORY DO SEJMU I SENATU

OŚWIADCZENIE OPZZ

Kończy się druga kadencja rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ostatnich latach rośnie ubóstwo, zwiększa się odsetek umów śmieciowych, spadają realne wynagrodzenia pracowników budżetówki, coraz więcej Polaków i Polek nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Rząd nie wsłuchiwał się w głos pracowników. Nasze postulaty były lekceważone, nie podejmowano dialogu. Wbrew prawu międzynarodowemu i Konstytucji RP, kwestionowano rolę związków zawodowych. Tuż przed wyborami premier rządu ogłosiła, że ograniczy prawa związkowe, wprowadzi zatrudnienie kontraktowe, zajmie się składkami na ubezpieczenia społeczne.

W obliczu zbliżających się wyborów, warto o tym pamiętać. Jako postępowy związek zawodowy zawsze będziemy bronić praw pracowniczych i socjalnych.

Apelujemy o poparcie rekomendowanych przez nas kandydatów, którzy od lat walczą na rzecz ludzi pracy. Możecie im ufać.

Tutaj znajduje się ich lista

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda, który wczoraj (22.10) powołał jej członków. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną.

przeczytaj

W Warszawie protestowali górnicy wspierani przez pracowników innych branż

W czwartek 22 października odbyła się w stolicy demonstracja organizowana przez górniczy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

przeczytaj

Rozmowa z Ryszardem Zbrzyznym

Teresa Adamczyk rozmawia z przewodniczącym ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego Ryszardem Zbrzyznym.

zobacz

Kto zarabia więcej - pracownik czy właściciel firmy? Przedwyborczy spór ekspertów

Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ

- Wielu przedsiębiorców bezpodstawnie narzeka na swoją sytuację.

zobacz

Biuro Prasowe OPZZ

23.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Zakładowego w „Chemont” Sp z.o.o. Przewodniczącym Zarządu został Kol. Walusiak Adam a V-ce Przewodniczącą została Kol. Fabia Katarzyna.

Serdecznie gratulujemy

23.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że
w wyniku wyborów nowego Zarządu Oddziałowego w Dziale Zakupów Usług Transportowych ,
w Zespole Obsługi Klienta Przewodniczącą Zarządu została wybrana Kol. Szymeczko Renata,. V-ce Przewodniczącą Zarządu została Kol. Tokarz Lidia ,a członkinią Zarządu Krawczyk Bożena.

Serdecznie gratulujemy

23.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Oddziałowego w Dziale Księgowości Finansowej i w Dziale Administracji Personalnej Przewodniczącą Zarządu została wybrana Kol. Skwarczyńska Lucyna, V-ce Przewodniczącą Zarządu została Kol. Żak-Klimek Grażyna.

Serdecznie gratulujemy

23.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Oddziałowego w Oddziale Monomerów i Emulgatorów, Polimeryzacji, Koagulacji. i w Magazynie Kauczuków Przewodniczącym Zarządu został wybranyKol. Knapik Piotr., V-Ce Przewodniczącym wybrany został Kol. Podbiał Władysław a Członkiem Zarządu Kol. Łuczyk Paweł.

Serdecznie gratulujemy

23.10.2015r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

22.10.2015r.

Newsletter OPZZ - Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Dzisiaj:

Prezydent RP. powoła członków Rady Dialogu Społecznego. W pałacu prezydenckim odbędzie się pierwsze posiedzenie RDS, na którym wybrany zostanie pierwszy przewodniczący rady.

CZŁONKOWIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Wnioski o powołanie przedstawicieli zostały skierowane do Prezydenta RP.
przez reprezentatywne organizacje pracowników, pracodawców i stronę rządową.

przeczytaj

Rada Dialogu Społecznego: dziś prezydent powoła jej członków

Przewodniczący OPZZ Jan Guz:

- Rada Dialogu Społecznego jest bardzo potrzebna(…)nowa formuła dialogu będzie bardziej skuteczna niż ta w Komisji Trójstronnej.

przeczytaj/posłuchaj

Demonstracja górników w Warszawie przeciwko rządowi

Demonstracja w czwartek, 22 października, w Warszawie organizowana przez górniczy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy będzie zwieńczeniem wcześniejszych akcji protestacyjnych, które odbyły się w Brzeszczach i Rudzie Śląskiej.

przeczytaj

Informacja na temat akcji protestacyjnej ZNP

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego ZNP, uprzejmie informujemy, że akcja protestacyjna prowadzona przez ZNP nie została zakończona.

przeczytaj

Akcja protestacyjna Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

21 października, w Warszawie przed Pałacem Staszica, fundatora pałacu dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczonego, filozofa, organizatora oświaty i przemysłu, opiekuna ubogich studentów i fundatora stypendiów, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej zorganizował happening protestacyjny. Studenci i młodzi pracownicy naukowi szukali odpowiedzi na pytania czym jest nauka sztuka, kultura, wiedza, oświata i społeczność, jaki jest aktualny stan całej kultury w Polsce i jaka może być jej przyszłość.

przeczytaj

Na europejskim spotkaniu związkowym w Tbilisi

W dniach 19-21 października 2015 roku w Tbilisi w Gruzji miała miejsce VIII Szkoła Letnia europejskiej struktury Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, czyli Pan-Europejskiej Rady Regionalnej (PERC).

przeczytaj

Rada OPZZ województwa dolnośląskiego pisze do Józefa Piniora

- W kampanii wyborczej do sejmu udzielił Pan poparcia Michałowi Jarosowi, posłowi dwóch kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej, który jako obrońca tzw. „wolnego rynku" najbardziej wsławił się bezpardonową i prowadzoną z wielką zaciętością walką ze związkami zawodowymi.

przeczytaj

Raport NBP: dlaczego Polacy za długo pracują i za mało zarabiają?

Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ:

- Jedną z przyczyn braku rąk do pracy przy 10-proc. bezrobociu są niskie płace.

W naszej gospodarce rośnie znaczenie płacy minimalnej. Jak wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego podwyżka najniższych zarobków przekłada się także na pensje innych pracowników. Łącznie chodzi o 15 proc. zatrudnionych.

przeczytaj/posłuchaj

Debata edukacyjna w ZNP

Debata odbyła się 19 października w warszawskiej siedzibie ZNP. Związek zaprosił na początku września przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych na debatę o oświacie, jednocześnie proponując im podpisanie porozumienia na rzecz oświaty.

przeczytaj

Biuro Prasowe OPZZ

20.10.2015r.

Newsletter OPZZ - Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Pracownicy okupują hol szpitala na Dolnym Śląsku

Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze rozpoczęli strajk w holu swojego szpitala. Ich postulatem jest podwyżka pensji o 300 zł na pracownika.

przeczytaj

Komunikat z rozmów ZNP - Zjednoczona Lewica - SLD,TR, PPS, UP, Zieloni

W siedzibie Zarządu Głównego ZNP odbyły się rozmowy kierownictwa ZNP z kierownictwem Zjednoczonej Lewicy zakończone podpisaniem porozumienia na rzecz oświaty. Porozumienie podpisali Prezes ZNP Sławomir Broniarz i Przewodnicząca Zjednoczonej Lewicy Barbara Nowacka.

przeczytaj

OPZZ potępia działania prezydenta Opola

To nie pierwszy raz, gdy próbuje się pozbawić pracowników przedstawicielstwa w organach spółek kapitałowych. Tym razem władze Opola podjęły zamiar pozbycia się pracowników z rady nadzorczej kontrolowanej przez siebie spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

przeczytaj

Prawo uchwalone we wrześniu 2015r. z obszaru OCHRONY ZDROWIA

Ostatnie posiedzenie Sejmu RP we wrześniu 2015r. zakończyło się uchwaleniem wielu ustaw z zakresu ochrony zdrowia. Do większości z nich OPZZ wnosiło uwagi i uczestniczyło w pracach legislacyjnych.

przeczytaj

Biuro Prasowe OPZZ

19.10.2015r.

Newsletter OPZZ - Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

Zjednoczona Lewica przeciwko "śmieciówkom". Aprobata OPZZ

Jan Guz, przewodniczący OPZZ:

- Związkowcy chcą Polski dialogu, rozwoju i z równym podziałem dochodu narodowego.

Jan Guz opowiada się przeciwko tak zwanym umowom "śmieciowym", ale nie zgadza się na zastąpienie umów o pracę kontraktami. Według niego wprowadzenie kontraktów byłoby "dalszym uśmieciowieniem rynku pracy".

przeczytaj

Wiceprzewodniczący OPZZ o "Związkach z pieniędzmi"

Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ:

- Ledwie pani premier ogłosiła antyzwiązkową krucjatę, część mediów przyjęła krytyczną postawę wobec związków zawodowych. Lektura artykułu „Związki z pieniędzmi” opublikowanego w 197. numerze państwa gazety napawa mnie głębokim smutkiem i niepokojem.

przeczytaj

Debata z Prezydentem o przyszłości ochrony zdrowia. Głos OPZZ

16 października 2015r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno - doradczego powołanego przy Prezydencie RP. Przedstawicielka OPZZ zabierając głos w dyskusji przedstawiła najistotniejsze elementy obecnej diagnozy z punktu widzenia pacjenta jak i pracownika ochrony zdrowia, podkreślając reprezentację wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia zrzeszonych w OPZZ.

przeczytaj

Pikieta ZZ Inspekcji Transportu Drogowego

16 października, inspektorzy i pozostali pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, pikietowali przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Hubert Jóźwik, przewodniczący ZZITD, przedstawił zgromadzonym żądania związkowców. Wśród protestujących był Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczący OPZZ oraz kandydaci na posłów popierani przez konfederację – Piotr Szumlewicz i Cezary Żurawski.

przeczytaj

Piotr Szumlewicz (OPZZ) : obecny system opiera się na nienawiści do ludzi biednych

- Jestem ekspertem OPZZ i na co dzień zajmuję się przygotowywaniem stanowisk, tekstów, merytorycznych analiz. Ale walka polityczna ma miejsce na wielu frontach. To smutne, ale kwestie ubóstwa czy bezrobocia w mediach rzadko są przedmiotem zainteresowania. Trzeba bardzo ostro się o nich wypowiadać, aby sprowokować dyskusję.

przeczytaj

Biuro Prasowe OPZZ

19.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje ,że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Wydziale Zarządzania Systemami wybrano Przewodniczą oraz nowy Zarząd. Przewodniczącą Zarządu została kol. Czerwik Halina, a V-ce Przewodniczącą Kol. Borowiec Iwona.

Serdecznie gratulujemy

19.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje ,że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Zakładzie Usług Komunalnym w Oświęcimiu wybrano Przewodniczącego oraz nowy Zarząd. Przewodniczącym Zarządu został kol. Mikołajczyk Dawid , a V- ce Przewodniczącą Kol. Jarnot Małgorzata.

Serdecznie gratulujemy

19.10.2015r.

KOMUNIKAT

Newsletter OPZZ - Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

16.10.2015 r.

Dzisiaj: pikieta ZZ Inspekcji Transportu Drogowego

przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju

(Warszawa, ul. Wspólna 2/4, godz. 11.00)

Nasze żądania:

  1. Podniesienie płac inspektorów transportu drogowego oraz pracowników administracyjnych wojewódzkich i głównego inspektoratu transportu drogowego
  2. Realizacja postulatów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego zawartych w raporcie NIK z kwietnia 2014 roku
  3. Zrównanie praw i przywilejów inspektorów inspekcji transportu drogowego z uprawnieniami Policji
  4. Rozwiązanie problemów dotyczących inspektorów nie będących w stanie wykonywać swych obowiązków w warunkach kontroli drogowych
  5. Wydanie rozporządzenia regulującego zasady wypłaty równoważnika za niewykorzystane umundurowanie
  6. Likwidacja dualizmu władzy w ramach inspekcji transportu drogowego i ujednolicenia struktur.

Rada Krajowa ZZITD

ECO: Centrale związkowe przeciwko prezydentowi Opola

Szefowie dwóch największych polskich organizacji związkowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” , po zapoznaniu się z sytuacją w Energetyce Cieplnej Opolszczyzny potępili próby władz Opola, zmierzające do usunięcia z Rady Nadzorczej spółki przedstawicieli pracowników.

przeczytaj

Wrocław. Pracownicy sanepidu pikietowali przed urzędem wojewódzkim

Pikietę zorganizował Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Inspekcji Sanitarnej Dolnego Śląska, który w marcu 2015 r. zawiązali działacze związków zawodowych: OPZZ i NSZZ Solidarność.

Kilkuset pracowników dolnośląskich stacji sanitarno-epidemiologicznych pikietowało w czwartek przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Przekazali wojewodzie petycję, w której domagają się podwyżek wynagrodzenia przynajmniej o 20 procent.

przeczytaj

OPZZ popiera inicjatywę „równa płaca za równą pracę” Komisji Europejskiej

Jan Guz, przewodniczący OPZZ:

- W mojej opinii, jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy obecnie w Europie jest walka z dumpingiem socjalnym. Wierzę, i to uczucie podzielają moi koledzy w OPZZ, że inicjatywa Komisji może być dobrym krokiem naprzód, w kierunku przestrzegania i ochrony równych praw socjalnych dla pracujących mężczyzn i kobiet w Europie.

przeczytaj

Szczurek: podwyżki płac także dla Służby Celnej

Przyszłoroczne podwyżki płac w administracji obejmą także Służbę Celną, ale wysokość wzrostu wynagrodzeń będzie zależała od decyzji osób zarządzających kadrami - poinformował w czwartek dziennikarzy minister finansów Mateusz Szczurek.

przeczytaj

Społeczni Inspektorzy Pracy podnoszą kwalifikacje

15 października br. w warszawskiej siedzibie OPZZ odbyło się szkolenie dla zakładowych społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli związków zawodowych.

przeczytaj

Rusza Narodowa Rada Rozwoju

16 października, w pałacu prezydenckim, odbędzie się uroczystość powołania Narodowej Rady Rozwoju.

przeczytaj

XVI Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy: nowe wyzwania przed pracodawcami w 2016 roku

W pierwszej części spotkania skupiono się na kwestii nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie tzw. umów terminowych. Swój punkt widzenia zaprezentował mec. Paweł Śmigielski, reprezentujący środowisko pracowników z ramienia OPZZ. Wskazał na kompleksowość nowych rozwiązań oraz na trudności z pogodzeniem różnych stanowisk. Najwięcej czasu poświęcono na omówienie tzw. przepisów przejściowych i ich interpretację.

przeczytaj

Zarząd MZZPS

15.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd M. Z. Z. Pracowników Synthos S.A. i Spółek organizuje dla członków Związku i ich rodzin oraz dla pracowników grupy Synthos S.A. wycieczkę do Zakopanego połączonąz zabawą "andrzejkową" w Poroninie (OSW Limba) w dniach 28-29-11-2015r. Zapisy przyjmujemy do 30-10-2015r.

Program wycieczki:
Sobota
8.00 wyjazd spod biurowca
Przyjazd do Zakopanego/wolny czas/
15.00wyjazd do Poronina
16.00obiad,o godzinie 19.00 uroczysta kolacja i zabawa „andrzejkowa.”

Niedziela
9.00 śniadanie
Po śniadaniu wyjazd na baseny termalne w Szaflarach .
14.00 obiad i wyjazd do domu.

Koszt wycieczki
170zł.dla członków Związku i ich rodzin(dofinansowanie związkowe)
200zł. pozostałe osoby.
Cena obejmuje:
przejazd, nocleg, śniadanie, 2 obiady, zabawę „andrzejkową”, bilet na basen termalny(2godz)
Zapisy przyjmujemy do 30-10-2015r.

Więcej informacji w sekretariacie związku nr telefonu 21-62

Zarząd MZZPS

13.10.2015r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

06.10.2015r.

KOMUNIKATZarząd MZZPS

06.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

05.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje ,że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Dziale Magazynów wybrano Przewodniczącą oraz nowy Zarząd. Przewodniczącą Zarządu została kol. Zioberek Małgorzata a V-ce Przewodniczącą Kol. Szarek Małgorzata.

Serdecznie gratulujemy

05.10.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje ,że na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w Wydziale Mediów Pomocniczych /Dział Infrastruktury/ wybrano Przewodniczącego .Przewodniczącym Zarządu został Kol. Biskupek Marek, a V-ce Przewodniczącą Protaś Maria.

Serdecznie gratulujemy

05.10.2015r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS