0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

26.11.2015r.

KOMUNIKAT

Informuje, że mamy jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Wiednia w dniach 04-12 do 06-12-2015r.
Więcej informacji w sekretariacie Związku. nr. telefonu 21-62.

Zarząd MZZPS

21.11.2015r.

Jan Guz pisze do Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych gratuluje Pani objęcia funkcji Premiera Rządu RP.
W programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości odnajdujemy szereg postulatów OPZZ. Liczymy, że w ciągu najbliższych miesięcy nowy rząd przejdzie do ich realizacji. Deklarujemy w tym zakresie współpracę i współdziałanie.

Poniżej zwracamy uwagę na kluczowe propozycje, które są zbliżone lub tożsame z postulatami OPZZ zawartymi w programie „Godna praca".W zakresie emerytur - skrócenie wieku emerytalnego.

Blisko sześć lat temu OPZZ złożył w Sejmie projekt obywatelski dodatkowego rozwiązania umożliwiającego wcześniejsze przejście na emeryturę w zależności od stażu ubezpieczeniowego – 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn.W zakresie wzrostu wynagrodzeń.

Pobudzanie popytu wewnętrznego poprzez wzrost wynagrodzeń.


Wprowadzenie zasady, że płaca minimalna nie może być niższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.Likwidacja przepisu pozwalającego wypłacać osobom po raz pierwszy wchodzącym na rynek pracy wynagrodzenie w wysokości 80%

płacy minimalnej.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej niezależnie od formy zatrudnienia. Propozycja OPZZ – 15 zł.W zakresie polityki rodzinnej.

Inwestycje w rodzinę, powszechny dodatek rodzinny. Dodatek rodzinny w kwocie 500 złotych na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.


Zwiększenie dostępności do przedszkoli, wprowadzenie medycyny szkolnej.W zakresie polityki podatkowej.

Obniżenie podatków dla najuboższych poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie trzeciej wyższej stawki podatkowej dla najbogatszych. Dodatkowo OPZZ postuluje zmniejszenie stawek PIT dla najbiedniejszych oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku.


Powrót do niższych stawek podatku VAT, w tym wprowadzenie zerowej stawki na ubranka dziecięce.


Ustanowienie podatku od instytucji finansowych.W zakresie polityki gospodarczej.

Rozbudowa sieci transportowej, w tym dróg zwiększenie nakładów na kolejnictwo. Odbudowa gospodarki morskiej.


Wzmocnienie nadzoru właścicielskiego i pozostawienie w rękach Skarbu Państwa spółek o znaczeniu strategicznym.


Zmiany w systemie zamówień publicznych.


Renegocjacja pakietu klimatyczno-energetycznego.


Maksymalnie efektywne wykorzystywanie węgla, jako podstawowego surowca energetycznego.


Wsparcie proinnowacyjne inwestycji.W zakresie prawa pracy.

Deklaracja podjęcia działań w celu ograniczenia stosowania umów na czas określony i umów cywilno-prawnych. Ograniczenie liczby i czasu trwania takich umów.


Jednolite zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne bez względu na rodzaj umowy.


Przywrócenie poprzednich zasad rozliczania czasu pracy (chodzi tu głównie o likwidację 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego).


Wprowadzenie zasady potwierdzania zawarcia umowy o pracę na piśmie przed przystąpieniem do pracy


Ograniczenie liczby wyjątków dopuszczających pracę w niedziele i święta.


Utrzymanie ochrony przed zwolnieniem z pracy na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.


Zmiana zasady funkcjonowania i zatrudniania przez Agencje Pracy Tymczasowej, tak aby nie były źródłem omijania prawa pracy.


Wprowadzenie przepisów gwarantujących ochronę wypłaty wynagrodzeń pracownikom;


Usprawnienia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy i Sądów Pracy.W zakresie ochrony zdrowia

.


Krótsze kolejki, lepsza dostępność do świadczeń zdrowotnych.


Tańsze i dostępne leki refundowane.


Podniesienie rangi zawodu pracowników ochrony zdrowia (wynagrodzenia i warunki pracy).


Wyzwania demograficzne związane ze starzejącym się społeczeństwem.Mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji politycznej, realizacja w/w obietnic będzie się odbywała z poszanowaniem zasad dialogu społecznego i bezkolizyjnej współpracy politycznej w Parlamencie.


Deklaruję wolę dyskusji i współdziałania na rzecz dobrych zmian dla pracowników i społeczeństwa, licząc na spotkanie z Panią Premier w możliwie szybkim czasie.Łączę wyrazy szacunku,

Jan Guz
Przewodniczący OPZZ

18.11.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów Przewodniczącym MZZPS S.A. i Spółek na kolejną kadencję został wybrany ponownie Kol. Bogdan Połącarz.

Serdecznie gratulujemy wyboru, oraz życzymy owocnej pracy.

Zarząd MZZPS

18.11.2015r.

KOMUNIKAT

Informujemy, że M.Z.Z.P. Synthos S.A. i Spółek organizuje wycieczkę do Wiednia w dniach 04-06-12-2015r. W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość zorganizowania drugiego autokaru w dniach 11-13-12-2015r. Z uwagi na konieczność rezerwacji drugiego autokaru prosimy osoby zainteresowane o dokonywanie rezerwacji do dnia 27-11-2015r. w sekretariacie Związku. Więcej informacji uzyskają Państwo również w sekretariacie Związku nr tel. 21-62.

Zarząd MZZPS

18.11.2015r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

18.11.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

04.11.2015r.

KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Synthos S.A. i Spółek informuje, że w wyniku wyborów nowego Zarządu Oddziałowego w E-119 Przewodniczącą Zarządu została wybrana Kol. Lis Barbara, V-ce Przewodniczącą Zarządu została Kol. Kamińska Irena.

Serdecznie gratulujemy