0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

30.07.2017r.

KOMUNIKAT

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest partnerem w projekcie realizowanym przez hiszpańską organizacją związkową CSIT dotyczącego zbadania poziomu wiedzy nt. prawodawstwa dotyczącego pracowników delegowanych. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w ramach projektu “Overcoming challenges in the field of posting of workers through joint cooperation of social partners from public sector” („Pokonywanie wyzwań w dziedzinie delegowania pracowników poprzez współpracę partnerów społecznych z sektora publicznego”) opracowany został kwestionariusz, który posłuży do osiągnięcia głównego celu ww. projektu – zbadania poziomu znajomości dyrektyw UE dotyczących delegowania pracowników wśród przedstawicieli partnerów społecznych i pracowników administracji publicznej w krajach partnerskich.

Pod poniższym linkiem znajdą Koleżanki i Koledzy kwestionariusz do wypełnienia online: https://sites.google.com/fundacionantoniobustamante.org/peu/p%C3%A1gina-principal


pobierz

Zarząd MZZPS

23.07.2017r.

Uprzejmie przekazujemy w załączeniu do ewentualnego wykorzystania w działalności związkowej opinię Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie „Założeń projektu budżetu państwa na rok 2018”.

pobierz

Zarząd MZZPS

22.07.2017r.

Ważne sprawy

Mroczny dzień polskiej demokracji. Parlament przegłosowuje ustawę o Sądzie Najwyższym i cały system sądownictwa podporządkowuje jednej partii.

https://wiadomosci.wp.pl/ustawa-pis-o-sadzie-najwyzszym-przeglosowana-6146188670346881a

OPZZ nie zgadza się na niszczenie sądownictwa!

http://opzz.org.pl/documents/10427/2411695/stanowiskoSN.pdf

Największe centrale związków zawodowych i pracodawców krytycznie o niszczeniu sądów i braku dialogu. Tylko Solidarność odmawia podpisu. Związkowcy Solidarności mają nowe zadania - niedawno ochraniali miesięcznicę smoleńską.

http://www.opzz.org.pl/-/nie-lekcewazyc-dialogu-spolecznego-

Niszczenie sądownictwa dotyczy nas wszystkich! Aparat władzy będzie całkowicie bezkarny w sporach z obywatelami.

https://oko.press/zaoranie-sadow-uderzy-zwyklych-ludzi-10-przykladow-spraw-ktorych-przydaje-sie-niezalezny-sedzia/

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej zwraca się do Prezydenta RP z wnioskiem o weto w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, Ustroju Sądów Powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym!

http://www.opzz.org.pl/-/wzz-pracownikow-gospodarki-morskiej-nie-akceptujemy-zmiany-konstytucji-ustawami-sejmowymi

Jan Budkiewicz, reżyser, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki oraz Olgierd Łukaszewicz, aktor, prezes Związku Artystów Scen Polskich, apelują do Prezydenta wspieranie zasad konstytucyjnej praworządności!

http://www.opzz.org.pl/-/fzz-pracownikow-kultury-i-sztuki-sadownictwo-musi-byc-niezalezne

Sejm przyjął ustawę, która dotyczy także 321 pracowników Sądu Najwyższego: asystentów, urzędników sądowych, pracowników administracyjnych i obsługi. Ustawa pozbawia ich podstawowych praw pracowniczych gwarantowanych w Konstytucji RP i w Kodeksie pracy. Nie ma zgody na czystki z powodów politycznych!

http://opzz.org.pl/documents/10427/2597745/O%C5%9Bwiadczenie+OPZZ+w+sprawie+zwolnie%C5%84%20pracownik%C3%B3w+instytucji+publicznych.pdf

Sejm odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum szkolnego. To czarny dzień dla polskiej demokracji. Partia, która obiecała słuchać obywateli, ostatecznie złamała własne obietnice, a prawie milion podpisów wyrzuciła do kosza.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,22123745,rodzice-przez-chwile-mieli-nadzieje-pis-wniosek-o-referendum.html

Pracownicy służby zdrowia wciąż walczą o poprawę swojej sytuacji. Opieka medyczna to jeden z najważniejszych elementów życia społecznego. Czas zwiększyć wydatki na służbę zdrowia i podnieść płace jej pracowników!

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/podwyzki-w-sluzbie-zdrowia-czytanie-projektu-obywatelskiego/z596nx

Zarząd MZZPS

19.07.2017r.

KOMUNIKAT

18 lipca w godzinach popołudniowych Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, wystosowała do Marszałków Sejmu i Senatu RP pismo w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Sygnatariusze tego wystąpienia krytycznie oceniają praktykę uchwalania najważniejszych ustaw ustrojowych z pominięciem procedury dialogu społecznego. Pod listem podpisali się przedstawiciele organizacji pracodawców i central związkowych. Brakuje podpisu przedstawiciela NSZZ „Solidarność". W załączeniu scan pisma.


Zarząd MZZPS

14.07.2017r.

KOMUNIKAT

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekracza kolejne granice. Tym razem forsuje pakiet rozwiązań, które naruszają konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy w Polsce i idą w kierunku ich podporządkowania aktualnie rządzącej partii. Stąd OPZZ zwróciło się do Prezydenta RP z apelem o zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Powszechnym, jeżeli zostaną przyjęte przez parlament w obecnej treści.

Tu stanowisko OPZZ:

http://opzz.org.pl/documents/10427/2411695/stanowiskoSN.pdf

Jednocześnie pojawiły się głosy, zgodnie z którymi w obecnej sytuacji związki zawodowe powinny w większym stopniu wyrażać niezadowolenie ze zmian wdrażanych przez władzę. Czy dialog społeczny nadal ma sens, gdy większość parlamentarna podejmuje kluczowe decyzje z pominięciem Rady Dialogu Społecznego? Czy powinniśmy podjąć masowe działania protestacyjne? Osobiście jestem przekonany, że dialog z władzą już nie ma sensu i powinniśmy protestować. Stąd jako obywatel i związkowiec napisałem list otwarty w tej sprawie.

https://opinie.wp.pl/ostateczny-cios-zadany-wymiarowi-sprawiedliwosci-list-otwarty-6144120702064769a

Jako doradca centrali OPZZ bardzo jednak jestem ciekaw Waszych opinii w tej sprawie. Co myślicie? Jakie są Wasze opinie i rekomendacje?

Zarząd MZZPS

14.07.2017r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że OPZZ otrzymało od Prezydenta RP, zaproszenie do grona Instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatów w ramach Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta RP najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. Na stroniewww.prezydent.pl udostępniona została zakładka http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/ poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami dla ubiegających się o nagrodę w każdej z sześciu kategorii.

Mając na uwadze powyższe, z upoważnienia wiceprzewodniczącego OPZZ, Franciszka Bobrowskiego , uprzejmie proszę o zgłaszanie do OPZZ podmiotów gospodarczych, które według Państwa zasługują na uhonorowanie Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Propozycje (po uzgodnieniu przekazania zgłoszenia wniosku z zarządem danego podmiotu gospodarczego) należy przekazywać na adres: bobrowski@opzz.org.pl do 5 września 2017 r.

Katarzyna Pietrzak

13.07.2017r.

Ważne sprawy

Domagamy się przestrzegania prawa i stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych!

http://www.opzz.org.pl/-/zwiazki-zawodowe-i-pracodawcy-zaniepokojeni-niestosowaniem-klauzul-spolecznych-i-minimalnej-stawki-godzinowej

19 lipca odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej dotyczące wniosku obywatelskiego o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Wciąż walczymy o zablokowanie szkodliwych zmian!

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1787609,19-lipca-sejmowa-komisja-zajmie-sie-wnioskiem-o-referendum-edukacyjne

Rząd najwyraźniej bardzo nie lubi pracowników oświaty. Nie godzimy się na niekorzystne zmiany w Karcie Nauczyciela!

http://www.znp.edu.pl/element/3110/Opinia_ZNP

http://www.rp.pl/Nauczyciele/307079980-Zwiazkowcy-przeciwni-zmianom-w-Karcie-nauczyciela.html#ap-1

Partia rządząca chce pospiesznie wprowadzić nowy podatek paliwowy. Jego wdrożenie zwiększyłoby koszty życia milionów Polaków. Zamiast chaotycznie szukać pieniędzy w nowych opłatach, rząd powinien zmienić system podatkowy tak, aby koszty reform w większym stopniu ponosili najlepiej sytuowani obywatele.

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nagle-posiedzenie-prezydium-sejmu-chodzi-o-przyspieszenie-pr,nId,2415299

Mnóstwo nieprawidłowości w agencjach pracy tymczasowej. Agencje powinny być poddane surowej kontroli, a ich rola powinna zostać radykalnie ograniczona.

http://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/agencje-zatrudnienia-pod-lupa-minister,60,0,2340924.html

Skandaliczny przykład zastraszania świata pracy. 20 dni aresztu dla działacza związkowego, bo na Lotnisku Chopina demonstrował w obronie praw pracowniczych.

http://krytykapolityczna.pl/kraj/panstwo-radzi-piotrowi-nowakowi-zeby-byl-grzeczny-i-pokorny/

Centrum Badań Opinii Społecznej przedstawiło nowy raport o poglądach Polaków na temat związków zawodowych. Wynika z niego, że chociaż związkowcy w Polsce są wciąż marginalizowani, przeważa opinia, że ich rola powinna być większa.

http://www.opzz.org.pl/-/polacy-o-zwiazkach-zawodowy-1

Wielka obniżka emerytur mundurowych wchodzi w życie. Władza arbitralnie odbiera prawa nabyte ludziom, którzy pracowali w Polsce Ludowej.

http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,22049537,wielka-obnizka-emerytur-mundurowych-dezubekizacja-czyli-zero.html?disableRedirects=true

Trwa niszczenie władzy sądowniczej przez obóz rządzący. Jednocześnie żadna z wprowadzanych ustaw nie była negocjowana w Radzie Dialogu Społecznego.

http://wyborcza.pl/7,75398,22087563,nocny-zamach-pis-na-sad-najwyzszy-co-chce-zrobic-partia-jaroslawa.html

Budżet Niemiec na kredytach i pożyczkach dla Grecji zarobił na czysto 1,34 mld euro. Oto świetny przykład, jak bogate kraje zyskują na „pomocy” biedniejszym.

http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/kryzys-w-grecji-niemcy-pomoc-budzet,152,0,2344088.html


Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreśla edukację antydyskryminacyjną z rozporządzenia o zadaniach szkoły. Trwa niszczenie polskiej edukacji.

http://wyborcza.pl/osiemdziewiec/7,159012,22043484,fabryka-patriotow-pis-wyrzuca-edukacje-antydyskryminacyjna.html

Przedstawiciele władz i Solidarności próbują ukryć nieudolność we wdrażaniu reformy oświaty. Nie mają w tej sprawie ani argumentów, ani poparcia społecznego.

https://oko.press/przyklad-opolu-kuratorium-wojewoda-nszz-solidarnosc-zakrzyczeli-debate-o-zwolnieniach-nauczycieli/

Ponad 85% badanych uważa, że różnice między bogatymi a biednymi są w Polsce zbyt duże. Czas na radykalne zmniejszenie nierówności dochodowych i majątkowych!

http://fakty.interia.pl/polska/news-sondaz-cbos-wiekszosc-polakow-uwaza-roznice-miedzy-bogatymi-,nId,2412773

Dość dyskryminacji ratowników medycznych! Czas na radykalnie wyższe wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia!

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/protest-ratownikow-medycznych-podwyzki-w,255,0,2339839.html

Niepokojące sygnały z polskiego rynku pracy. Pomimo poprawy sytuacji na rynku pracy, po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrosło bezrobocie wśród młodych ludzi.

http://next.gazeta.pl/next/7,151245,22044810,niepokojace-sygnaly-z-polskiego-rynku-pracy-nagle-wzroslo-bezrobocie.html#MTstream

Bieda i bogactwo są dziedziczone. Badania pokazują, że jeżeli Twoi rodzice są biedni, to jest duże prawdopodobieństwo, że Ty też będziesz ubogi.

http://forsal.pl/gospodarka/demografia/artykuly/1054156,zwiazek-pomiedzy-dochodami-rodzicow-i-dzieci-wielka-brytania-badania.html?utm_source=mailing&utm_medium=forsal&utm_campaign=02-07-2017

Walczymy o legalne, godne zatrudnienie pracowników ukraińskich w Polsce!

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1053775,jest-pierwszy-zwiazek-zawodowy-ktory-pomaga-obcokrajowcom.html

Zgodnie z raportem Freedom House rząd Prawa i Sprawiedliwości stosuje naciski legislacyjne, polityczne i ekonomiczne, by stłumić wolność mediów w Polsce. Niestety trudno temu zaprzeczyć.

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/freedom-house-pis-przypuscil-atak-na-wolnosc-polskich-mediow

Kolejne niespójne propozycje odnośnie handlu w niedzielę. OPZZ niezmiennie domaga się 2,5 razy wyższych wynagrodzeń za każdą pracę w niedzielę!

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/handel-w-niedziele-kodeks-pracy,200,0,2340552.html

Pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwiększono zakres obowiązków. Niestety rząd nie przewiduje dla nich wyższych pensji. Minister Elżbieta Rafalska stwierdziła, że w tym roku nie ma na to pieniędzy.

http://praca.interia.pl/zarobki/news-rafalska-chcialabym-wszystkim-w-zus-podniesc-pensje-ale-w-ty,nId,2412665

Zarząd MZZPS

01.07.2017r.

Ważne sprawy

Konstytucja z 1997 roku przeszła próbę czasu i dobrze spełnia swoje zadania. Zamiast zmieniania Konstytucji, rząd powinien bardziej dbać o przestrzeganie tej obowiązującej!

http://www.opzz.org.pl/documents/10427/2411695/projekt+stanowiska+Rady+w+sprawie+nowej+konstytucji.pdf

Rada OPZZ zwraca się do rządu i parlamentu z wnioskiem o przeprowadzanie referendum w sprawie reformy edukacji. Partia rządząca obiecywała w kampanii, że będzie słuchać obywateli!

http://www.opzz.org.pl/documents/10427/2411695/Apel+Rada+OPZZ+-+o%C5%9Bwiata+%282%29.pdf

Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa, aby prawicowi posłowie przestali rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na temat związkowców.

http://www.znp.edu.pl/element/3109/Wezwania_do_zaprzestania_naruszania_dobr_ZNP

Apelujemy o wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe. Dość lekceważenia nauki i naukowców!

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414724,zwiazki-zawodowe-apeluja-o-zrownowazony-rozwoj-polskiej-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html

OPZZ protestuje przeciwko sprawdzaniu danych osobowych pielęgniarek uczestniczących w ubiegłorocznym proteście w Centrum Zdrowia Dziecka. Nie ma zgody na inwigilację protestujących pracowników!

http://www.opzz.org.pl/documents/10427/2411695/O%C5%9Bwiadczenie+Rady+OPZZ+ws.+MZ+28.06.2017r..pdf

Czas radykalnie zwiększyć wydatki na opiekę medyczną! Dość oszczędności na zdrowiu Polaków!

http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/pacjenci-i-pracownicy-medyczni-apeluja-o-pilne-zwiekszenie-nakladow-na-zdrowie,44905.html

Kończy się cierpliwość górniczych związków zawodowych odnośnie deputatu węglowego. Nie będzie działań rządu – będą protesty!

http://gornictwo.wnp.pl/zwiazki-do-premier-ws-deputatu-weglowego-nie-bedzie-dzialan-bedzie-manifestacja,301053_1_0_0.html

Spadek ubóstwa znacznie niższy od przewidywanego, a w niektórych grupach poziom bezwzględnej biedy nawet wzrósł. Program Rodzina 500+ nie rozwiązał problemu ubóstwa.

http://lewica.pl/?id=31632&tytul=GUS:-Spadek-ub%F3stwa,-ale-mniejszy-od-przewidywanego

PIP wydała nakazy wypłacenia zaległych wynagrodzeń pracownikom Praktikera! Dobrze, że wzrosły kompetencje PIP, natomiast potrzebny jest radykalny wzrost jej finansowania.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pracownicy-praktikera-zalegle-pensje,59,0,2338107.html

Skandal! Stewardesy i pilotki na kontraktach w PLL LOT nie mają z czego żyć, gdy zachodzą w ciążę. Narodowy przewoźnik promuje śmieciowe zatrudnienie.

http://wyborcza.pl/7,155287,22018887,stewardessy-i-pilotki-na-kontraktach-w-pll-lot-nie-maja-z-czego.html

Minister Zbigniew Ziobro chce delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Jednocześnie nie przeszkadzają mu coraz bardziej agresywne zachowania organizacji skrajnie prawicowych. Ten kierunek działania niepokoi tym bardziej, że dla władzy „komunistą” może być każdy, kto krytykuje jej działania.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,22020229,zbigniew-ziobro-chce-zdelegalizowac-partie-komunistow.html#MT

Ponad 31 tysięcy nauczycieli straci pracę lub zatrudnienie w pełnym wymiarze z powodu reformy edukacji.

http://www.znp.edu.pl/element/3103/Licznik_zwolnien_Zalewskiej

Tymczasem ZNP nie odpuszcza i konsekwentnie walczy o przeprowadzenie referendum w sprawie szkodliwych zmian w oświacie. Prezes ZNP, Sławomir Broniarz mówił w Sejmie o kłamstwach rozpowszechnianych przez rząd odnośnie skutków reformy.

http://www.znp.edu.pl/element/3104/Referendum_Wystapienie_Slawomira_Broniarza_w_Sejmie

Ekipa rządząca najwyraźniej nie lubi nauczycieli, bo oprócz reformy szkolnictwa Ministerstwo Edukacji Narodowej forsuje też niekorzystne dla pracowników oświaty zmiany w Karcie Nauczyciela.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1052174,karta-nauczyciela-zmiany-zwiazki-zawodowe.html

Projekt ograniczający handel w niedziele utknął w Sejmie. Najprawdopodobniej ustawa nie zostanie wdrożona w ciągu najbliższych miesięcy.

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1052493,zakaz-handlu-w-niedziele.html

OPZZ konsekwentnie proponuje, by za każdą pracę w niedzielę pracownicy otrzymywali 2,5 razy więcej niż za pracę w dni powszednie. Nasz pomysł był dyskutowany na Radzie Dialogu Społecznego i zyskuje coraz większe poparcie!

http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/pojawil-sie-nowy-pomysl-ws-ograniczenia-niedzielnego-handlu,2523802,4199

Walczymy o skrócenie czasu pracy! Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw Unii Europejskiej, są przemęczeni i zestresowani. Powinniśmy pracować, aby żyć, a nie żyć, aby pracować!

http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/piotr-szumlewicz-czas-zeby-polacy-pracowali-krocej-niz-obecnie_1002850.html

Minister Radziwiłł wpadł na pomysł, aby wprowadzić płatne świadczenia do publicznych szpitali. Przypominamy Panu ministrowi, że zgodnie z 68 artykułem Konstytucji RP „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/sluzba-zdrowia-w-polsce-leczenie-w-polsce,57,0,2335033.html

Coraz trudniejsza sytuacja emerytów i rencistów. Ich dochód rozporządzalny rośnie wolniej niż w innych gospodarstwach domowych. Często pożyczają pieniądze dla wnuków, a potem nie radzą sobie ze spłatą.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1052503,trzynasta-emerytura-500-zl-dodatek-dla-seniora.html

Już blisko dwa lata minęły od uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Poparły ją wszystkie kluby parlamentarne, łącznie z partią obecnie rządzącą. Tymczasem jakość dialogu wciąż pozostawia wiele do życzenia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=95&nrglosowania=56

W 2017 roku weszły w życie dwie regulacje prawne dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z nimi ograniczono nabyte w procesie prywatyzacji prawa pracowników do współdecydowania o sposobie zarządzania przedsiębiorstwem. To kolejne rozwiązania, które dowodzą, że obecna władza lekceważy głos strony społecznej.

http://www.opzz.org.pl/-/coraz-mniej-partycypacji-w-spolkach

Zarząd MZZPS