0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

24.01.2018r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

10.01.2018r.

Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych "Polska Potrzebuje Wyższych Płac"

Polscy pracownicy należą do najbardziej zapracowanych na świecie. Potwierdzają to międzynarodowe raporty dotyczące czasu pracy. Sytuacja ta powoduje coraz więcej pracowniczych protestów. Jednym z nich jest protest lekarzy rezydentów.

Dzieje się tak dlatego, że wynagrodzenia otrzymywane w ramach pracy etatowej nie wystarczają na utrzymanie rodziny. W Polsce 13% pracowników otrzymuje płacę minimalną. Zmusza to wiele osób do pracy w godzinach nadliczbowych lub akceptacji klauzuli opt - out.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze postulowało zatrudnienie na umowę o pracę. Z tego względu jesteśmy przeciwni klauzuli opt - out, która w praktyce znacznie ogranicza lub wręcz znosi normy ochronne czasu pracy.

Dotyczy to głównie lekarzy i pozwala na wydłużenie ich czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Często zdarza się, że lekarze pracują w ten sposób po 250 - 300 godzin w miesiącu. Taka sytuacja powoduje wiele negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych. Znane są przypadki zgonów przemęczonych lekarzy na stanowiskach pracy. Przemęczenie lekarzy i personelu medycznego stwarza też zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Wydłużony czas pracy wpływa na pogorszenie warunków do godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Czas dla rodziny to jeden z priorytetów obecnego rządu. Był kluczowym argumentem ograniczenia handlu w niedzielę. Warto przypomnieć, że pracownicy mają zagwarantowaną prawnie tylko jedną wolną niedzielę w miesiącu. OPZZ postuluje wprowadzenie zmiany w tym zakresie, dającej prawo wszystkim pracownikom, do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

Zarząd MZZPS

08.01.2018r.

W Sejmie o wypowiadaniu przez lekarzy klauzuli opt-out. Oświadczenie OPZZ

Dzisiaj (3 stycznia), w trybie nadzwyczajnym zbiera się sejmowa Komisja Zdrowia poświęcona wypowiadaniu klauzuli opt-out przez lekarzy. Na posiedzenie komisji zaproszono ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. OPZZ wydało oświadczenie w tej sprawie (w załączniku).

Klauzula opt-out to wyrażenie zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż cztery miesiące). Pracownik może ją cofnąć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, informując o tym pracodawcę na piśmie.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia 3546 lekarzy rezydentów i specjalistów wypowiedziało umowy. Medyczne związki mówią o ponad 5 tys. lekarzy, którzy złożyli takie wypowiedzenia. W wielu placówkach pojawiły się problemy z obsadą dyżurów lekarskich.

Od października lekarze i przedstawiciele innych zawodów medycznych prowadzą protest, domagając się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB od 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń. W Polsce jest ponad 131,5 tys. lekarzy i blisko 36 tys. dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu.


Załącznik

Zarząd MZZPS