0

· Strona główna
· Archiwum
· Download
· RABATY
· Newsletters
· Kroniki OPZZ
· WYPOCZYNEK
· Organizacje związkowe
· Skład Zarządu
· Warto wiedzieć
· Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
· Prasa
· Statut Związku
· Historia związków
· Historia MZZPS
· Linki
· Kontakt


Ustaw tę stronę jako Główną! Home
Dodaj tę stronę do Ulubionych! Ulubione

0

24.04.2019r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

12.04.2019r.

KOMUNIKAT

Z upoważnienia Przewodniczącego Federacji Pana Bogdana Smołucha w załączeniu przesyłamy:

1. Zestawienie najważniejszych inicjatyw i działań podejmowanych przez OPZZ w 2018 i roku bieżącym w zakresie emerytur i polityki społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy, polityki gospodarczej i podatkowej, prawa pracy

2. "Harmonogram realizacji Programu OPZZ na lata 2018-2022" przyjętego na IX Kongresie OPZZ

Zarząd MZZPS

12.04.2019r.

KOMUNIKAT


Zarząd MZZPS

12.04.2019r.

KOMUNIKAT

Zarząd MZZPS

08.04.2019r.

Pikieta OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat podejmuje inicjatywy mające na celu wprowadzenie zmian w uprawnieniach emerytalnych przyznających prawo do świadczenia dla osób z wieloletnim okresem ubezpieczeniowym oraz niewygasania emerytur pomostowych.

Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury OPZZ przygotował w formie inicjatywy ustawodawczej w 2010 roku. Podpisało się pod nim ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt ten przewiduje m.in. możliwość uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej. Projekt ponownie został złożony w RDS w dniu 4 marca 2019 r.

Wprowadzenie zasady niewygasania emerytur pomostowych OPZZ wdrożył pod obrady Rady Dialogu Społecznego w bieżącym roku. Ponieważ w ostatnim okresie obserwujemy brak postępu w w/w sprawach, postanowiliśmy zorganizować w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 12.00 pikietę, aby przypomnieć o naszych postulatach i wymóc na rządzących podjęcie tych spraw w bieżącym roku. Liczymy na szeroki udział naszych Koleżanek i Kolegów w pikiecie pod ministerstwem pracy.

Szczegóły prześlemy w późniejszym czasie.

Biuro prasowe OPZZ